Diecezja Łowicka

Z Nowy Łowiczanin

Pomnik papieża Jana Pawła II przed Bazyliką Katedralną w Łowiczu.

Diecezja Łowicka została utworzona przy nowym podziale administracyjnym Kościoła w Polsce, który ustanowiony został przez Jana Pawła II bullą "Totus Tuus Poloniae Populus" w dniu 25 marca 1992 roku.

Spis treści

Historia

Biskup łowicki Andrzej Franciszek Dziuba.

Już w XII wieku zaczął formować się ważny ośrodek życia religijnego i politycznego w Łowiczu, który z czasem stał się miastem, w którym rezydowali arcybiskupi gnieźnieńscy. W 1335 roku na miejscu grodu rozpoczęto budowę zamku, który w późniejszym okresie stał się rezydencją arcybiskupów. W okresie bezkrólewia Łowicz stawał się na krótki czas stolicą kraju za sprawą funkcji Prymasa - Interreksa, który w tym czasie sprawował rządy w kraju. W okresie renesansu dwór prymasów był jednym z ważniejszych ośrodków myśli humanistycznej w Polsce.

W 1433 roku otworzono w Łowiczu filię Akademii Krakowskiej. W 1700 roku dzięki staraniom prymasa Michała Radziejowskiego utworzone zostało seminarium duchowne. W XVIII wprowadzono nowe zasady szkolnictwa przez pijarów w Łowiczu dzięki reformie przeprowadzonej przez ks. Stanisława Konarskiego.

Arcybiskupi dbali o rozwój artystyczny i gospodarczy miasta. Na potrzeby dworu zatrudniono wielu cenionych wówczas artystów, m.in Hieronim Canebasi, Willem van den Block, Jan Michałowicz z Urzędowa, Andrzej i Tomasz Poncini, Jan Chrzciciel Falkoni, Tylman z Gameren, Michał Anioł Palloni, Jakub Fontana, Jan i Bogumił Plersch, Efraim Szroeger.

Alojzy Orszulik - biskup senior

Jednym z głównych zabytków Łowicza jest katedra łowicka. Pierwszy kościół powstał tu około 1100 roku z fundacji księcia mazowieckiego, a w 1433 roku otrzymał tytuł kolegiaty i ustanowiono przy nim kapitułę. W XVII wieku nastąpiła modernizacja świątyni do stylu barokowego wg projektu Tomasza i Andrzeja Poncini, którą konsekrował arcybiskup Mikołaj Prażmowski. W takim stanie kościół przetrwał do II Wojny Światowej.

W 1625 roku kościół otrzymał relikwie św. Wiktorii od arcybiskupa Henryka Firleja, który chciał podnieść rangę kolegiaty.

25 III 1992 roku Papież Jan Paweł II bullą "Totus Tuus Poloniae Populus" ustanowił Diecezję Łowicką, prymasowską kolegiatę podniósł do godności katedry, a św. Wiktorię tak mocno związaną z dziejami miasta ogłosił patronką nowo powstałej Diecezji. Obecnie jej święto zatwierdzone przez Stolicę Apostolską obchodzone jest 11 listopada.

Z chwilą ogłoszenia dekretu "Totus Tuus Poloniae Populus" pierwszy Biskup Łowicki zaczął organizować życie nowej diecezji. Erygował: Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu, Caritas, Kolegium Teologiczne Diecezji Łowickiej, Radio Victoria, Dom Kapłana Seniora, Sąd Biskupi.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu diecezji łowickiej była pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski, który odwiedził Łowicz, nadał łowickiej katedrze tytuł Bazyliki Mniejszej i odprawił Mszę Świętą na Łowickich Błoniach. W pierwszą rocznicę pielgrzymki postawiono na Starym Rynku pomnik Jana Pawła II.

Biskupi

Patroni

Patroni Diecezji

Błogosławieni związani z diecezją

Męczennicy z diecezji łowickiej

Sanktuaria

Dane statystyczne

  • Powierzchnia diecezji: 5800 km2
  • Liczba ludności: 606 tys.
  • Liczba parafii: 164

Kuria diecezjalna

Kuria Diecezjalna Łowicka

Stary Rynek 20

99-400 Łowicz

tel.: (+48) 46 837 47 90, 46 837 66 15

fax: (+48) 46 837 43 49

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek- piątek w godz. 9:00-16:00 (przerwa od godz. 13:30 do 14:00)
  • Interesanci przyjmowani są do godz. 13:30
  • Wpłaty do kasy są przyjmowane do godz. 13:00

Nr konta: 62 1240 3347 1111 0000 2865 5550

NIP: 834 12 93 898

REGON: 040006945

Źródła

  • Łowicz. Dzieje Miasta, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta, Warszawa, 1986

Linki zewnętrzne

Osobiste