GLKS Laktoza Łyszkowice

Z Nowy Łowiczanin

Gminny Ludowy Klub Sportowy „Laktoza” w Łyszkowicach – został założony w 1955 roku jako Ludowy Zespół Sportowy Łyszkowice. Patronat nad LZS objęła Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Łyszkowicach, która finansowała działalność i zakup sprzętu sportowego. Fundusze te jednak okazały się za małe i w związku z tym Zarząd LZS podjął decyzję o przejściu pod patronat Zakładu Wytwórczego Laktoza, przyjmując tym samym nazwę LZS Laktoza.

Spis treści

Założyciele

Założycielami klubu byli:

 • Henryk Kocemba
 • Józef Zawadzki
 • Jan Dębski

Pierwsi zawodnicy

Pierwszymi zawodnikami drużyny piłki nożnej byli: Henryk Kocemba, Józef Zawadzki, Jan Dębski, Henryk Wawrzyn, Kazimierz Rynkiewicz, Feliks Sołtyszewski, Wiesław Nezdropa, Mieczysław Jabłoński, Ignacy Dąbrowski, Aleksander Paszkowski – bramkarz, Zbigniew Wolski, Tadeusz Jabłoński, Zdzisław Kocemba, Jan Sroka, Andrzej Zemełko i Jan Dejak.

Działalność

Piłka nożna

Juniorzy Młodsi (Deyna) w sezonie 2012/2013.

Drużyna była zarejestrowana w podokręgu kutnowskim i rozgrywała mecze m.in. z klubami z Bełchowa, Walewic, Glinnika, Głowna, Łęczycy, Łowicza, Skierniewic, Zdun, Kutna.

W latach 60. najlepszym zawodnikiem był Zdzisław Popczyk, pełniący w drużynie funkcję kapitana. Od 1964 r. prowadził treningi drużyny. W tym okresie drużyna zdobyła na własność puchar przechodni Prezesa Powiatowego Zarządu Gminnych Spółdzielni w Łowiczu.

Drużyna pod okiem Zdzisława Popczyka osiągała coraz lepsze wyniki w klasie „B”. Pod koniec lat 60. trenerem został Tadeusz Szustakowski. W sezonie 1972/73 drużyna wywalczyła mistrzostwo klasy „B” podokręgu kutnowskiego i awans do klasy „A” Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Łodzi. Ponieważ zespół nie spełniał wymogów OKZPN i nie posiadał własnego boiska, został zmuszony do rozgrywania meczów na boisku „Pelikana” w Łowiczu. W 1974 r. po zakończeniu sezonu drużyna piłki nożnej spadła ponownie do klasy „B”. Przez dłuższy okres nie osiągała większych sukcesów.

W 1985 r. powołany został nowy zarząd, który przystąpił do intensywnej pracy w sekcji piłki nożnej. Zaczęto prowadzić dwie drużyny, seniorów, których prowadził Stanisław Nezdropa oraz młodzieżową, trenowaną przez Henryka Kocembę. Seniorzy pod okiem Nezdropy szybko awansowali z klasy „C” do klasy „A”, aż w końcu w 1989 r. do klasy okręgowej. Grupa młodzieżowa, trenowana w klubie, występując w 1987 r. jako reprezentacja Szkoły Podstawowej w Łyszkowicach zajęła pierwsze miejsce w województwie skierniewickim w rozgrywkach Piłkarska Kadra Czeka. Drużyna w nagrodę uczestniczyła w ogólnopolskim obozie szkoleniowym.

Pierwsza połowa lat 90. to spadek aktywności klubu. Aby zapobiec obniżeniu poziomu sportowego klubu postanowiono, z dniem 11 lipca 1995 r. powołać Gminny Klub Sportowy Łyszkowice z wójtem gminy Włodzimierzem Trautem, jako prezesem na czele. GKS powstał z połączenia LZS Gzinka z LKS „Laktoza” Łyszkowice. Scalenie klubów spowodowało lepszą organizację i lepsze wykorzystanie funduszy gminnych. Wyższe kwoty finansowe przeznaczone przez UG Łyszkowice na działalność sekcji piłki nożnej, pozwoliły na utrzymanie dwóch drużyn seniorów i po jednej juniorów i trampkarzy. Trenerami tych drużyn zostali kolejno: Stanisław Nezdropa, Józef Brzeziński, Piotr Tryzno i Kazimierz Osówniak. W tym czasie do klubu należała największa, w jego historii, liczba zawodników. W OZPN w Skierniewicach zarejestrowano blisko 200 osób, w tym 56 młodzików. Zakupiono wówczas wiele sprzętu sportowego i gospodarczego.

1 sierpnia 2003 r. Gminny Klub Sportowy Łyszkowice został przemianowany na Gminny Ludowy Klub Sportowy Łyszkowice oraz powołany nowy zarząd w składzie: prezes – Piotr Tryzno, wiceprezes ds. sportowych – Waldemar Krajewski, wiceprezes ds. organizacyjnych – Bogdan Janczak, członkowie – Adam Nezdropa i Sławomir Redzisz.

W październiku 2003 r. klub nawiązał współpracę z zakładem „Altana Pharma Spółka z o.o.” w Łyszkowicach, czego efektem stał się zakup strojów sportowych o wartości 7 565 zł.

30 stycznia 2004 r. decyzją Walnego Zebrania Klubu nazwa klubu została zmieniona na Gminny Ludowy Klub Sportowy „Laktoza” Łyszkowice. Nazwa ta ma nawiązywać do pierwotnej nazwy klubu i symbolizować jego nieprzerwaną kontynuację. Na tym samym zebraniu ustalono po raz pierwszy herb klubu oraz barwy klubu w kolorach niebieskim i białym w dowolnej konfiguracji.

22 marca 2005 r. w statucie klubu dokonano zapisu, umożliwiającego prowadzenie przez niego działalności gospodarczej. Decyzją Sądu Rejonowego w Łodzi stał się również organizacją pożytku publicznego.

Z okazji jubileuszu 50-lecia klubu wręczono odznaczenia nowym działaczom klubu. Honorowe odznaki OZPN, z rąk Tadeusza Kruka otrzymali: Włodzimierz Traut, Jan Piątkowski, Adam Nezdropa, Ireneusz Pająk i Dariusz Pająk.

Kolejnego wyboru władz klubu dokonano 28 czerwca 2006 r. prezesem został Waldemar Krajewski, wiceprezesami Tomasz Dąbrowski i Piotr Tryzno a członkami zarządu: Bogdan Janczak i Dariusz Pająk. W 2007 r. drużyna seniorów prowadzona przez W. Krajewskiego zajęła II miejsce w Igrzyskach LZS i mieszkańców wsi województwa łódzkiego w piłce nożnej.

W 2007 r. powstała również nowa drużyna młodzieżowa, utworzona z roczników 1996/1997, której trenerem został Artur Balik. Drużyna ta już w 2009 r. zajęła I miejsce w eliminacjach okręgowych oraz III miejsce w finale wojewódzkim X Halowego Turnieju o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego. W 2010 r. zdobyli I miejsce w XIII Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej w Krasnymstawie.

Tenis stołowy

W 1979 r. Zarząd Klubu na wniosek Kazimierza Osówniaka powołał sekcję tenisa stołowego. Po dwóch latach treningu, w 1982 r. drużyna awansowała do klasy okręgowej, a w 1983 r. do III ligi tenisa stołowego. Najzdolniejszymi wychowankami klubu w sekcji tenisa stołowego, na przestrzeni kilkunastu lat byli: Piotr Tryzno, Maciej Osówniak, Jarosław Gędek, Marzena Gędek, Ewa Rejer, Martyna Tryzno, Anna Gajek oraz Małgorzata Obórka. Trenerami w tym czasie byli: Zygmunt Studniarek, Lech Zatorski i Kazimierz Osówniak.

Sekcja szachowa

Została powołana w 1986 r. przez Henryka Wolskiego i działała przez 4 lata. Drużyna brała udział w rozgrywkach wojewódzkich Okręgowego Związku Szachowego i Wojewódzkich Igrzyskach Pracowników Gospodarki Żywnościowej i Mieszkańców Wsi. Do sekcji należeli m.in.: Zdzisław Urbański, Karol Urbański, Marian Kędziora, Jerzy Budzałek, Henryk Wolski.

Obiekt sportowy

W chwili kiedy drużyna piłkarska awansowała do klasy „A”, i nie dysponując własnym boiskiem musiała rozgrywać mecze na łowickim stadionie Pelikana, działacze klubu postanowili o wybudowaniu obiektu sportowego z boiskiem piłkarskim, bieżnią lekkoatletyczną i zapleczem gospodarczym. W tym celu, jeszcze w 1973 r. powołano Społeczny Komitet Budowy Ośrodka Sportowego w Łyszkowicach, w którego skład weszli:

 • Jan Doroba – przewodniczący;
 • Jan Zemełko – zastępca;
 • Andrzej Kowalczyk – zastępca;
 • Mieczysław Tryzno – sekretarz;
 • Zdzisław Urbański – skarbnik;
 • Bronisław Nezdropa – skarbnik.

Społeczny komitet zlecił panu Bołdyrewowi z Łowicza opracowanie modernizacji istniejącego obiektu sportowego, zlokalizowanego w okolicach kościoła parafialnego. Wstępny koszt inwestycji został oszacowany na 1 571 000 ówczesnych złotych. Do końca października 1975 r. udało się wykonać nasyp pod trybuny, ogrodzenie wewnętrzne bieżni oraz odcinek bieżni przed główną trybuną. Z powodu braku funduszy prace zostały przerwane do 1979 r. Pod nadzorem Kazimierza Osówniaka w latach 1980-1983 zbudowano pomieszczenia gospodarcze z szatniami dla zawodników i sędziów oraz łazienki. Prace zostały wykonane częściowo w czynie społecznym przez pracowników Polfy. Firma ta przekazała również nieodpłatnie część materiałów budowlanych. Społecznie pracowali również członkowie Zespołu Pieni i Tańca „Księżacy” z Łyszkowic.

Od 1982 r. w prace przy budowie boiska włączył się Mieczysław Tryzno, który wraz z Kazimierzem Osówniakiem do 1989 r. zakończył całą budowę. Powstała płyta boiska do piłki nożnej, bieżnia, rzutnia do pchnięcia kulą, młotem i oszczepem, skocznia w dal i wzwyż oraz kort do tenisa ziemnego. Trybuny wyposażono w ławki, a całość ogrodzono siatką.

Od czerwca 2006 r. do listopada 2007 r. przeprowadzano modernizację płyty boiska piłkarskiego. W 2009 r. przeprowadzono generalny remont budynku klubowego, a w 2010 r. modernizację całego stadionu gminnego.

Drużyny

Obecnie do GLKS „Laktoza” Łyszkowice należą następujące drużyny:

 • Seniorzy – zawodnicy w rożnym wieku (roczniki od 1976 r do 1995);
 • Juniorzy starsi – rocznik 1993;
 • Deyna – rocznik 1996;
 • Kuchar – rocznik 1998;
 • Orlik – rocznik 2000;
 • Futsal Team – zawodnicy w różnym wieku (roczniki od 1976 do 1995)

Wyróżnienia klubu w konkursie o Sportowy Znak Jakości “OMEGA”

 • 1983 r. – wyróżnienie Rady Głównej Zrzeszenia LZS w Warszawie na szczeblu centralnym.
 • 1984, 85, 86, 87 r. – wyróżnienie Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS w Skierniewicach na szczeblu wojewódzkim.
 • 1989 r. - wyróżnienie Rady Głównej Zrzeszenia LZS w Warszawie na szczeblu centralnym.

Prezesi

Od początku istnienia klubu sportowego w Łyszkowicach prezesami byli kolejno:

 • Henryk Kocemba;
 • Stanisław Osówniak;
 • Jan Doroba;
 • Kazimierz Osówniak;
 • Mieczysław Tryzno;
 • Włodzimierz Traut;
 • Piotr Tryzno;
 • Waldemar Krajewski.

Źródła informacji

 • Historia 55-lecia Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „LAKTOZA” Łyszkowice, materiał opracowany z okazji jubileuszu klubu
 • Strona internetowa klubu
Osobiste