Gala Władysław

Z Nowy Łowiczanin

Władysław Gala

Władysław Gala - Przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łowiczu (1969-1973); Naczelnik powiatu łowickiego (1973-1975). W 1975 r. po reorganizacji administracji państwowej (likwidacji powiatów, powołaniu nowych województw) wice-wojewoda Skierniewicki. Funkcję tę pełnił do 1980 roku. Obecnie na emeryturze.

Wykształcenie

Działalność

Pasją Władysława Gali jest i było rolnictwo. Podejmował działania na rzecz mechanizacji rolnictwa - powstanie Państwowego Ośrodka Maszynowego w Łowiczu wraz z Ośrodkiem Szkoleniowym. Kolejną pasją Władysława Gali była działalność w szeregach strażactwa ochotniczego. W szeregi OSP wstąpił w 1952 roku. Od 1970 do 1975 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Łowiczu. Po powstaniu Województwa Skierniewickiego organizował w Skierniewicach Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Został Prezesem tego Zarządu i pełnił tę funkcję do 1980 roku - później pełnił funkcję Wiceprezesa tego Zarządu do 1999 roku. W 1986 roku został wybrany Prezesem utworzonego wówczas Zarządu Miejskiego Związku OSP w Łowiczu. W tym czasie przez jedną kadencję był członkiem Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie. Po utworzeniu powiatów w 1999 roku, pierwszy Zjazd Powiatowy nadał mu Godność Prezesa Honorowego Zarządu Powiatowego Zw. OSP RP w Łowiczu - dożywotnie. W tym czasie przez jedną kadencję był członkiem Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi, w drugiej kadencji wybrany zostaje Sekretarzem Sądu Honorowego Województwa Łódzkiego przy ZOW ZOSP RP. Pierwszy Zjazd Powiatowy ZOSP w Łowiczu w 1999 roku powierzył mu funkcję kronikarza Zarządu Powiatowego. Pełnił tę funkcję przez pełnych 7 lat, zapisał 6 tomów dziejów OSP i Zarządu Powiatowego. Włożył w tą działalność swoją wiedzę i zapał, dzięki czemu prawie we wszystkich 107 OSP i niektórych gminach zaczęto tworzyć historię OSP pisząc kroniki. Przyczynił się do tego, że kroniki strażackie z powiatu łowickiego - co roku biorą udział w ogólnopolskich konkursach strażackich, a mianowicie: w Łowiczu, Kielcach, Zielonej Górze, Zamościu i Wrocławiu. We wszystkich tych województwach przedstawiał powiat łowicki, jego dorobek, folklor oraz Łowicki Ruch Strażacki. Władysław Gala jest człowiekiem cieszącym się wielkim szacunkiem w łowickiem.

Źródła

Osobiste