Gminny Ośrodek Kultury w Kiernozi

Z Nowy Łowiczanin

Warsztaty modelarskie organizowane podczas ferii w GOK w Kiernozi.
Dzień Kiernozkiego Dzika to jedna z najważniejszych imprez cyklicznych organizowanych przez GOK w Kiernozi.

Gminny Ośrodek Kultury w Kiernozi - placówka kulturalna założona w 1976 r. w Kiernozi.

Spis treści

Informacje ogólne

Gminny Ośrodek Kultury w Kiernozi zajmuje się upowszechnianiem i promocją kultury lokalnej. Został utworzony w 1976 roku. Dyrektorem placówki jest Bożena Olczak.

Zajęcia organizowane w GOK

Imprezy cykliczne

Noc Świętojańska

23 czerwca - plenerowa impreza o charakterze ludowym, kultywująca prastarą tradycję puszczania wianków i palenia świętojańskich ognisk przy śpiewie i muzyce ludowej organizowana w kompleksie pałacowo-parkowym w Kiernozi.

Dzień Kiernozkiego Dzika

13 lipca - impreza nawiązująca do historii i herbu Gminy Kiernozia - występy artystyczne, zabawy rekreacyjne, konkursy z nagrodami, itp. Impreza organizowana w kompleksie pałacowo-parkowym w Kiernozi.

Festyn Kulturalno - Rekreacyjny

15 sierpnia, kiermasze, występy artystyczne, zabawy rekreacyjne, konkursy z nagrodami, itp. Impreza organizowana w kompleksie pałacowo-parkowym w Kiernozi.

Gminny Dzień Seniora

wrzesień, październik

Inne formy działalności

 • Gminny Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Plastycznej (październik/listopad).
 • Powiatowy Konkurs Folklorystyczny "Sobótkowy wianek" - 23 czerwca.
 • konkursy i wystawy plastyczne.
 • imprezy sportowe ( turnieje szachowe, warcabowe, tenisa stołowego) - ferie zimowe.
 • warsztaty: teatralne, plastyczne, wycinankarskie, bibułkarskie, rzeźbiarskie, itp.
 • Punkt Informacji Turystycznej.

Amatorski ruch artystyczny gminy

 • Zespół Pieśni Ludowej " Kiernozianie".
 • Kapela Ludowa.
 • Dęta Orkiestra Strażacka.
 • Młodzieżowe Zespoły Muzyczne.
 • Twórczynie ludowe (poezja ludowa).
 • Chór parafialny.

Źródła

Osobiste