Goździkiewicz Ludomir

Z Nowy Łowiczanin

Ludomir Goździkiewicz (fot. ze zbiorów NŁ)

Ludomir Karol Goździkiewicz (ur. 13 marca 1935 w Łowiczu) – polityk ludowy, zootechnik, poseł na Sejm X kadencji. W latach 1968-2000 dyrektor Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Łowiczu. Syn Teodora Goździkiewicza.

Kariera zawodowa

Jako absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (1957), 1 maja 1962 roku rozpoczął pracę w Państwowym Zakładzie Unasieniania Zwierząt w Łowiczu na stanowisku zootechnika. Zajmował się przede wszystkim kontrolą punktów inseminacyjnych, brał udział w spotkaniach z rolnikami i zachęcał ich do korzystania z inseminacji, wyjaśniając jej cel (wyeliminowanie choroby krycia u zwierząt oraz zapewnienie postępu hodowlanego). Zakład w Łowiczu obejmował wówczas swym zasięgiem powiat łowicki i kutnowski, a także fragmenty powiatów sochaczewskiego, skierniewickiego oraz łęczyckiego.

Ludomir Goździkiewicz we wrześniu 1962 roku objął stanowisko kierownika produkcji, zastępcy dyrektora, po odbyciu kursu w tym zakresie w Instytucie Zootechniki w Krakowie. 8 czerwca 1968 roku został dyrektorem zakładu. Dzięki niemu już 1 lipca 1969 roku uruchomiono dziesięć punktów inseminacyjnych z nasieniem mrożonym w terenie, a w roku 1974 cały powiat łowicki pracował na nasieniu mrożonym.

W 1991 roku nastąpiła poważna reorganizacja inseminacji w kraju. Z 55 stacji pozostało tylko 9, a w roku 1997 już tylko 4: Łowicz, Bydgoszcz, Krosne, Poznań. Łowicz pozostał, gdyż doskonale wywiązał się z posiadania własnego programu oceny i selekcji zwierząt. W styczniu 1998 roku zaczęto budowę laboratorium pozyskiwania, konserwacji i przechowywania nasienia według najnowszych wzorców i wymogów unijnych. Zakończono jego budowę w grudniu tego samego roku. Laboratorium w 2003 roku uzyskało certyfikat UE.

Stację Hodowli i Unasieniania pod taką nazwą zlikwidowano 7 listopada 2000 roku, od tego czasu funkcjonuje spółka prawa handlowego Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt. W tym momencie Ludomir Goździkiewicz zakończył kierowanie inseminacją w Łowiczu, na rzecz której pracował 49 lat.

Źródła

  • Błaszczyk Eliza, Goździkiewicz: człowiek - legenda, [w:] Nowy Łowiczanin, nr 26/2006, s. 9.

Linki zewnętrzne

Osobiste