Guzek Krzysztof

Z Nowy Łowiczanin

Krzysztof J. Guzek

Krzysztof J. Guzek - heraldyk, członek Towarzystwa Heraldycznego Szkocji, członek i współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego oraz Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy.

Kariera zawodowa

Krzysztof Guzek uczestniczył w opracowywaniu godła Rzeczypospolitej Polskiej i srebrnych orzełków na czapkach pocztowców. W 2008 roku Komenda Główna Policji w Warszawie zaprosiła go do prac nad replikami sztandaru KGP, którego pierwszą wersję również współtworzył w roku 1999. Jest jedynym reprezentantem naszego kraju w ekskluzywnym Towarzystwie Heraldycznym Szkocji. Jako jedyny Polak, był gościem światowych kongresów heraldycznych w Besancon (2000), Dublinie (2002), Brugii (2004) oraz w St. Andrews w Szkocji (2006). Jest też członkiem i współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego oraz Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy. Krzysztof Guzek jest twórcą kilkunastu herbów, w tym powiatu kutnowskiego, Łowicza oraz rodzinnej gminy Zduny (w połowie lat 90). Ten ostatni jest jego największym sukcesem, trafił bowiem do annałów światowych kongresów heraldycznych jako pierwszy przykład wykorzystania w herbie elementów współczesnej sztuki ludowej. W styczniu 1990 roku K. Guzek był członkiem komisji prezydenckiej, która ustalała obecne godło naszego kraju. Wraz z grupą ekspertów z Ministerstwa Obrony Narodowej tworzył także ustawę o znakach Sił Zbrojnych RP. Od 1994 roku do 1996 roku Guzek był także członkiem komisji mundurowej przy Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.

Źródła

  • Klepczarek Rafał, Z herbem w herbie, [w:] Magazyn. Dodatek do Dziennika Łódzkiego, nr 36/2008.

Linki zewnętrzne

Osobiste