Historia Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno - Pedagogicznej w Łowiczu

Z Nowy Łowiczanin

Widok z lotu ptaka na Centrum Uczelniane przy Al. Sienkiewicza

Historia MWSH - P w Łowiczu - Założycielem Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno Pedagogicznej w Łowiczu jest Stowarzyszenie Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta w Warszawie. Wysiłki naukowców i profesorów starających się o utworzenie nowej uczelni, zostały wsparte przez ks. biskupa Alojzego Orszulika.

Spis treści

Kalendarium

1993 rok

 • 22 stycznia - Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia MOBN im. Stanisława Herbsta, podjęło uchwałę o utworzeniu niepaństwowej uczelni. Prezesem oraz przewodniczącym Rady Naukowej został wybrany prof. dr hab. Wiesław Balcerak.
 • 5 marca - zarząd Stowarzyszenia ustalił, że przyszła uczelnia będzie nosiła nazwę Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno - Pedagogiczna.
 • 30 czerwca - Minister Edukacji Narodowej prof. dr hab. Zdobysław Flisowski udzielił zezwolenia na utworzenie niepaństwowej uczelni pod wymienioną nazwą, kształcąca w systemie studiów zawodowych na kierunkach: filologia polska, historia i pedagogika.
 • 3 sierpnia - na posiedzeniu zarządu jednogłośnie powołano na rektora MWSH-P prof. Wiesława Balceraka.
 • 16 sierpnia - Zarząd Stowarzyszenia przyjął skorygowany projekt Statutu Uczelni i omówił całokształt działań zmierzających do jej powołania.
 • 7 września - Minister Edukacji Narodowej udzielił pozwolenia na utworzenie uczelni niepaństwowej MWSH-P, udzielając jej uprawnień kształcenia w systemie studiów magisterskich na kierunku filologia polska, historia i pedagogika.
 • 20 września - Urząd Rejonowy w Łowiczu przekazał uczelni w użytkowanie budynek wraz z działkami ( nr 2424, 2426) na potrzeby Rektoratu.
 • 24 września - Na pierwszego dziekana Wydziału Humanistycznego Rektor powołał prof. dra hab. Adama Koseckiego.
 • 29 września MWSH-P zawarła z Urzędem Rejonowym w Łowiczu umowę o użyczeniu budynku i działek dla potrzeb Rektoratu przy ul. 3 Maja 7, na okres do 30 IX 1994 r.
 • 1 października - uroczystość inauguracji I Roku Akademickiego 1993/1994. Uczestniczyło w niej blisko 1400 osób z różnych stron kraju. W uroczystości wzięli udział m.in.: bp Alojzy Orszulik, Min. Edukacji Narodowej Zdobysław Flisowski, wojewoda skierniewicki dr Stanisław Czuba oraz burmistrz Łowicza Władysław Durka.

Rektor powołał Tadeusza Żaczka na dyrektora do spraw zarządzania MWSH-P. Na dziekana Wydziału pedagogicznego powołano dr hab. Irenę Szybiak, a na prodziekana dr hab. Elżbietę Karney. Pierwszym prodziekanem Wydziału Humanistycznego został dr Janusz Rohoziński. W roku akademickim 1993/1994 przystąpiło do studiów 1480 studentów.

 • 16 listopada - Gmina Łowicz sprzedała MWSH-P działki (nr 2361/1, 2365) wraz z budynkami dawnego hotelu, który rozbudowany stał się wkrótce Centrum Uczelnianym przy Sienkiewicza.

1994 rok

 • 15 października - uroczystość otwarcia i poświęcenia przez bp Alojzego Orszulika Centrum Uczelnianego przy ul.Sienkiewicza 1.

1995 rok

 • 11 marca _ ukazał się pierwszy numer dwutygodnika MWSH-P Masovia Mater
 • 1 kwietnia - otwarto Bibliotekę Główną MWSH-P
 • 10 kwietnia - dr Andrzej Koryn został powołany przez Rektora na redaktora naczelnego Mazowieckich Studiów Humanistycznych
 • 14 września - uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego budynku dydaktycznego w Centrum Uczelnianym przy ul. Sienkiewicza.

W roku akademickim 1995/1996 uczelnia kształciła 4,3 tys. studentów i zatrudniała 140 nauczycieli akademickich.

 • 27 grudnia - MWSH-P kupiła od Przedsiębiorstwa Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa " Eltor" w Konstantynowie Łódzkim, działki przy ul. Armii Krajowej wraz z budynkami administracyjnymi i powierzchniami magazynowymi.

1996 rok

 • 9 marca - w Sali Senatu MWSH-P odbyło się z inicjatywy Rektora i grona profesorskiego zebranie założycielskie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Łowickiej.
 • 16 - 18 maja - odbyły się pierwsze Juwenalia MWSH-P.
 • 8 czerwca - w Sali Senatu odbyło się spotkanie z prof. Januszem Tazbirem, pt. "Blaski i cienie pracy historyka".
 • 18 lipca - MWSH-P kupiła od Gminy Miasta Łowicza sześć działek przy ul. Warszawskiej 9 i Iłowskiej 1/3, z przeznaczeniem na budowę Ośrodka Akademickiego.

1997 rok

 • 30 maja - MEN wydało decyzję o przedłużeniu Uczelni zezwolenia na kształcenie w systemie studiów magisterskich na kierunku filologia polska, historia i pedagogika, na okres 20 lat, licząc od 7 września 1993 roku, a także na kształcenie w systemie wyższych studiów zawodowych na kierunku zarządzanie i marketing.
 • 27 września - uroczystość otwarcia i poświęcenia Ośrodka Akademickiego przy ul. Warszawskiej 9.

Rektor wydał zarządzenie o powołaniu chóru akademickiego.

1998 rok

 • 30 marca - rozpoczęła się budowa rektoratu.
 • wrzesień - ordynariusz łowicki ks. biskup Alojzy Orszulik ustanowił kościół św. Leonarda kościołem akademickim. Na rektora kościoła został powołany ks. dr Zbigniew Skiełczyński.
 • 30 września - oddano do użytku część dydaktyczną Ośrodka Akademickiego przy ul. Warszawskiej.
 • 6 października - uroczyste wbudowanie kamienia węgielnego pod nowy rektorat Uczelni.
 • 21 października - przychodnię studencką przeniesiono do nowo wybudowanego Centrum Zdrowia "Academos" przy ul. Iłowskiej

1999 rok

 • 14 czerwca - Senat Uczelni uczestniczył we mszy św. celebrowanej przez papieża Jana Pawła II w Łowiczu. Studenci przekazali papieżowi Kronikę Uczelni.
 • 21 -22 czerwca - dokonano przeniesienia siedziby władz Uczelni do nowego budynku Rektoratu.
 • 23 czerwca - w rankingu szkół wyższych opublikowanym przez tygodnik Wprost, MWSH-P zajęła 7 miejsce wśród niepaństwowych szkół niebiznesowych.
 • 30 września - Minister Edukacji Narodowej prof. Mirosław Handke uczestniczył w uroczystym poświeceniu i otwarciu nowego budynku Rektoratu.

2000 rok

 • 16 marca - powstała strona internetowa szkoły www.mwshp.lowicz.pl
 • 19 kwietnia - pierwsze w historii Uczelni "Dni otwartych drzwi"
 • 20 czerwca - uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy Ośrodek Interrex
 • 23 czerwca - rozpoczęcie budowy głównego budynku dydaktycznego przy ul. Sienkiewicza 1.

2001 rok

11 kwietnia - w rankingu stu najlepszych szkół wyższych niepaństwowych, ogłoszonym przez Perspektywy i Rzeczpospolitą MWSH-P uzyskała 2 miejsce wśród szkół pedagogicznych i 5 wśród humanistycznych.

2003 rok

 • 29 marca - uroczystość poświęcenia bramy głównej MWSH-P, zwieńczonej napisem Porta Tertii Millenii
 • 25 czerwca- poświęcenie Ośrodka Konferencyjnego Interrex


Zobacz też

Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno - Pedagogiczna w Łowiczu

Źródła:

 • 1. Kronika MWSH-P w Łowiczu. Z woli Bożej pierwszych lat 5, 1993-1998, zestawili Andrzej Koryn, Aleksandra Leinwald, Łowicz 1999.
 • 2. Kronika MWSH-P w Łowiczu. Z woli Bożej drugie pięciolecie. 1998 – 2003, zestawili Małgorzata Janicka, Grażyna Lewandowska, Łowicz 2003
Osobiste