II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu

Z Nowy Łowiczanin

Spis treści

Historia

II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu powstało w 1992r. Pierwszym dyrektorem był pan Tadeusz Żaczek. W roku szkolnym 1995/96 pierwsi absolwenci naszego liceum otrzymali świadectwa dojrzałości. Od 28 grudnia 2005r. szkoła nosi imię Mikołaja Kopernika. 25 października 2006r. II LO otrzymało sztandar ufundowany przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców, uczniów i sponsorów. Od dnia 1 września 2007r. placówką kieruje mgr Dorota Urbańska. II LO jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną w powicie łowickim , która daje możliwość kształcenia młodzieży w klasach integracyjnych. Zatrudnia specjalistów: psychologa, logopedę, rehabilitanta. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych, posiada podjazd i toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Szkoła posiada bardzo dobre warunki lokalowe i dydaktyczne. Do dziś II Liceum Ogólnokształcące ukończyło już 1159 absolwentów.

Struktura szkoły

  • Liczba uczniów w roku szkolnym 2009/2010: 353
  • Ilość klas: 13
  • W szkole uczy: 35 nauczycieli (21 pełnoetatowych, 13 niepełnoetatowych; z czego: 15 dyplomowanych, 13 mianowanych, 5 kontraktowych i 1 stażysta)

Dyrektor

mgr Dorota Urbańska

Wykształcenie: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Wydział Humanistyczny; Studia Podyplomowe w zakresie geografii; Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej “Organizacja i zarządzanie oświatą”; Kurs “Kształcenie i edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w integracyjnych i ogólnodostępnych placówkach oświatowych”; Szereg kursów doskonalących;

Baza dydaktyczna

Sala gimnastyczna, boisko, pracownia fizyczna, chemiczna, biologiczna, geograficzna, pracowania komputerowa, centrum multimedialne, biblioteka, czytelnia.

Adres Szkoły

Liceum Ogólnokształcące Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu

Ułańska 2

99-400 Łowicz

tel./fax 46 830-08-98 do Sekretariatu szkoły lub 46 830-08-44 do księgowości

e-mail: liceum@2lolowicz.pl

strona internetowa: http://www.2lolowicz.pl/news.php

Godziny pracy sekretariatu: 8.00 - 16.00

Linki zewnętrzne

Liceum Ogólnokształcące Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu

Osobiste