Kaliński Krzysztof Jan

Z Nowy Łowiczanin

Burmistrz Łowicza - Krzysztof Jan Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński - urodził się w 20 maja 1957 roku w Błędowie. Wieloletni nauczyciel historii w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 w Łowiczu. Obecnie jest burmistrzem miasta Łowicza.

Spis treści

Życiorys

Skończył Szkołę Podstawową w Błędowie, Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Łowiczu w klasie humanistycznej. Po maturze zdał egzaminy na Uniwersytet Łódzki na wydział historii. Dyplom obronił 30 czerwca 1980 roku.

Pierwszą pracę podjął w wiejskiej szkole w Mokowie koło Dobrzynia nad Wisłą, gdzie pracował 48 godzin od poniedziałku do soboty, we wszystkich klasach, w których uczył po kilka przedmiotów. Musiał odbyć przedłużoną służbę wojskową z powodu przeciwstawiania się władzom komunistycznym.

Następną pracę podjął w Szkole Podstawowej w Zielkowicach, gdzie uczył praktycznie wszystkiego, prócz języka polskiego, biologii i prac ręcznych.

W roku 1982 ubiegał się o przyjęcie do powstającej właśnie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Łowiczu. Żal mu było rozstawać się się ze szkołą w Zielkowicach, ale praca w Łowiczu stwarzała dużo większe możliwości. Po raz pierwszy został wtedy wychowawcą klasy, a ponadto opiekunem samorządu szkolnego. Jak sam wspomina nie brakowało kłopotów wychowawczych, ale nie było też sytuacji nieprzyjemnych. Uczył już wyłącznie historii.

Po dwóch latach pracy w "Szóstce" okazało się, że jest wolna posada nauczyciela historii w Liceum im. Józefa Chełmońskiego. Dyrektor Szkoły przyjął go bez wahania gdyż pamiętał go jako ucznia. Krzysztof Kaliński sprawdził się jako znakomity pedagog, poprowadził ponad 100 finalistów konkursów historycznych i olimpiad. Sam jako jeden z pierwszych nauczycieli w Łowiczu zdobył tytuł nauczyciela dyplomowanego.

Życie prywatne

Z żoną Alicją Kalińska (z domu Jankowską) poznał się w pracy, gdzie objęła posadę germanistki w 1987 roku. Po roku ich znajomość znacznie się ożywiła i już w marcu 1989 roku podjęli decyzję o zawarciu związku małżeńskiego. Zaraz po ślubie w lipcu 1989 zamieszkali w domu przy ulicy Cichej.

Ma Pięcioro dzieci: urodzonego rok po ślubie Krzysztofa juniora, Marysię, Halszkę, Franka i najmłodszego Mieszka.

Wspólnie z żoną dzieli obowiązki domowe, uwielbia gotować i zajmować się kwiatami w domu. Ponadto interesuje się literaturą i kinem. Jego ulubione filmy to "W pułapce wojny", "Slumdog", "Dzika rzeka", "Przesłuchanie", "Ziemia obiecana". A ulubionymi aktorami: Meryl Streep, Robert de Niro, a z polskich Krystyna Janda.

Swoje zainteresowanie historią zawdzięcza w pierwszej kolejności dziadkowi Janowi Kalińskiemu, który często opowiadał mu o czasach wojny, a także nauczycielom i wykładowcom z lat młodzieńczych.

Jest bardzo związany ze swoją parafią, co niedzielę uczestniczy ze swoją rodziną we Mszy Świętej. Wychowuje w wierze swoje dzieci, na przykład jego najstarszy syn należał do harcerstwa katolickiego Zawisza.

W wakacje wraz z dziećmi często pomaga w gospodarstwie jego rodziców, co odciąża go od problemów i zapewnia aktywny sposób wypoczynku.

Kariera polityczna

Przewodniczący Rady Miasta

Został radnym w listopadzie 2002 roku i z dniem 15 listopada objął funkcję Przewodniczącego Rady Miasta. Startował z listy Stowarzyszenia Forum Młodych Łowiczan i PO. Uzbierał 363 głosów, co było najwyższym wynikiem w historii. Największe osiągnięcia w tym czasie:

 • Wspieranie burmistrza w odpowiednich działaniach;
 • Uzyskał absolutorium dla Rady Miasta w sprawie budżetu;
 • Starał się zaprowadzić porządek na sesjach Rady w trakcie burzliwych dyskusji;
 • W trakcie zmian budżetowych starał się zwiększać ilość pieniędzy przeznaczanych na inwestycje;
 • Podkreślał potrzebę korzystania ze środków unijnych;
 • Mimo że był w opozycji do burmistrza, obydwaj zachowali klasę i kulturę wobec siebie w czasie swojej kariery.

Burmistrz Miasta Łowicza

W sierpniu 2006 roku podjął decyzję o kandydowaniu na burmistrza Łowicza. Jego wygrana była ewenementem w skali Polski ponieważ dostał poparcie od klubów Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej i Samoobrony, co miało miejsce tylko w trzech miastach w Polsce. Jego kandydaturę poparło również 6 komitetów, m.in.: Łowicka Wspólnota Samorządowa, Koalicja Ziemi Łowickiej, Komitet Wyborczy Krzysztofa Jana Kalińskiego.

Największe sukcesy:

 • Pozyskiwanie środków unijnych (prawie 40 mln złotych);
 • Przebudowa Parku Błonie za prawie 12 mln złotych (75% dofinansowania);
 • Budowa dwóch studni i ujęcia wody przy ulicy Blich za 21 mln złotych (85% dofinansowania);
 • Budowa dróg: Małszyce, Blich, Kiernozka, Mostowa, Kaliska, Powstańców za 5,5 mln złotych;
 • termomodernizacja szkół i dwóch przedszkoli za 4,5 mln złotych;
 • liczne inwestycje drogowe;
 • udział w projektach unijnych: modernizacja ulicy 3-go Maja i Tkaczew, kupno autobusów dla MZK za 4,5 mln złotych;
 • Inwestycje sportowe: Budowa stadionu lekkoatletycznego OSiR oraz dwóch boisk typu "Orlik";

Dla porównania w 2004 roku było 44 mln dochodów z czego 17% przeznaczono na wydatki inwestycyjne, w 2005 roku 18%, 2006 roku 21%, już za kadencji burmistrza Kalińskiego: w 2007 roku 30,5%, w 2008 roku 27%, w 2009 roku 35% i w 2010 roku 36% przy takim samym zatrudnieniu (80 pracowników).

Dla Krzysztofa Kalińskiego praca burmistrza jest bardzo dobra, ma nienormowane godziny pracy. Ma bardzo pracowitych podwładnych, pod burmistrza podlega 860 osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim, szkołach, przedszkolach, zakładach i jednostkach organizacyjnych miasta. Ceni sobie również pomysły, pracę i 370 procentową lojalność swojego byłego ucznia, a obecnie wiceburmistrza Bogusława Bończaka. Jest również niezmiernie zadowolony ze spokoju panującego w urzędzie, jak i również z dobrej pracy Rady Miasta.

Z żoną Alicją podczas nocy wyborczej 21.11.2010r

Druga Kadencja

21 listopada 2010 r. bezapelacyjnie zwyciężył w wyborach i objął kadencję na kolejne 4 lata. Zdobył 7455 głosów, co stanowi 67,45% oddanych. Jego konkurenci zdobyli: Eugeniusz Furman 1913 głosów (17,31%), a Michał Śliwiński 1684 (15,24%).

Źródła

 • Archiwum Nowego Łowiczanina
 • Rozmowa z Krzysztofem Janem Kalińskim

Linki zewnętrzne

Osobiste