Kazłowski Łukasz

Z Nowy Łowiczanin

Łukasz Kazłowski (fot. z archiwum NŁ)

Łukasz Kazłowski – (ur. 1946 r.) pierwszy burmistrz Łowicza po przemianach ustrojowych (16 czerwca 1990 r. – 25 listopada 1991 r.). Dyrektor ZSZ nr 2 oraz III LO im. Kardynała Wyszyńskiego w Łowiczu.

Spis treści

Wykształcenie

Praca zawodowa

Wieloletni pracownik Zakładów Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego w Łowiczu, kierujący grupą automatyków i elektryków. Przez kilkanaście lat miał pod swoim nadzorem urządzenia automatyki i aparatury pomiarowo – kontrolnej w trzech zakładach mleczarskich Łowicza i Sochaczewa. Był nauczycielem fizyki, elektrotechniki i maszynoznawstwa w łowickich szkołach średnich.

Działalność społeczna

W 1981 r. w wyniku demokratycznych wyborów został przewodniczącym Rady Pracowniczej. W kilka miesięcy po zniesieniu stanu wojennego, na znak protestu przeciwko przekazaniu pieniędzy z funduszu socjalnego załogi na budowę pomnika „tych ,co utrwalali władzę”, podał się do dymisji i odmówił wręczanego mu odznaczenia państwowego. Od tej pory działalność społeczną ograniczył do pełnienia funkcji przewodniczącego Klubu Techniki i Racjonalizacji, w ramach którego zgłosił około 30 projektów racjonalizatorskich, głównie w zakresie sterowania, regulacji i automatyzacji procesów technologicznych.

W 1981 r. był inicjatorem pierwszego spotkania „Solidarności” w ZPOW. Był członkiem Komisji Zakładowej oraz Zarządu Miejskiego Ziemi Łowickiej „S”.

Burmistrz

Za kadencji burmistrza Kazłowskiego został rozebrany pomnik wdzięczności Armii Czerwonej.

16 czerwca 1990 r. podczas trzeciej sesji Rady Miejskiej, wyłonionej w pierwszych po wojnie wolnych wyborach samorządowych, został wybrany na burmistrza Łowicza. Zdecydowaną większością głosów wygrał z Jackiem Skierskim i Wojciechem Gędkiem. Kazłowski uzyskał 16 głosów, Skierski 7, a Gędek 5. Na czwartej sesji Rady 28 czerwca, na jego wniosek wybrano zastępcę burmistrza w osobie Władysława Durki.

Polityka i ważniejsze wydarzenia podczas kadencji

(...) będę konsekwentny i sprawię by moi urzędnicy byli dla ludzi – a nie odwrotnie. – tak w pierwszym wywiadzie dla NŁ zapowiadał swoją politykę Kazłowski.

Chciałbym by było ono czyste i kolorowe, by jego mieszkańcy nie mieli tyle problemów co dzisiaj. By w wolną sobotę nie trzeba było stać w kolejce po chleb i mleko. Chcę, byśmy jak najprędzej wrócili do normalności. – takiej odpowiedzi udzielił burmistrz na pytanie – jak wyobraża sobie Pan nasze miasto za 5 lat?

1990

 • Jedną z pierwszych decyzji, jaką podjął Kazłowski było odwołanie dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łowiczu, Józefa Wiśniowskiego.
 • Wprowadził w życie Uchwałę opracowaną przez Komisję Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska (powołaną przez Radę Miejską), dotyczącą zmiany – oraz przywracania dawnych – nazw ulic w Łowiczu.
 • Zreorganizował działalność Urzędu Miejskiego. Od czerwca do października 1990 r. w Urzędzie Miejskim przestało pracować 25 pracowników. Przyjęto 8 nowych osób, w tym 5 z wyższym wykształceniem. Liczba zatrudnionych w Urzędzie zmalała z 58 do 42 osób. Zredukowano liczbę wydziałów z 14 do 5. Osoby z podejrzeniami o działalność korupcyjną otrzymały wypowiedzenia bądź zostały zdegradowane ze stanowisk kierowniczych.

1991

2 grudnia 1991 r. Łukasz Kazłowski odczytuje tekst swojej dymisji. (fot. z archiwum NŁ)
 • W styczniu 1991 r. (po pół roku rządów nowej władzy w Łowiczu) udało się spłacić dług miasta wynoszący w czerwcu 1990 r. – 4, 5 mld starych złotych,
 • Pojawiały się ciągłe konflikty z PGKiM, które miało niejasną sytuację prawną. PGKiM było własnością komunalną, ale Rada Pracownicza posiadała takie uprawnienia, jakby było zwykłym przedsiębiorstwem państwowym.
 • Rozebrany został pomnik wdzięczności Armii Czerwonej (16 – 18 kwietnia).
 • 1 czerwca na Rynku Kościuszki burmistrz zorganizował spotkanie z mieszkańcami, mające na celu udzielenie łowiczanom odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące bieżących spraw miasta.
 • Problemem tej kadencji okazała się sprawa ajencji targowicy. Od 31 sierpnia 1990 r. Zarząd Miasta drogą przetargu wybierał ajentów targowicy. Mieli oni obowiązek co roku wpłacać do kasy miasta określoną sumę oraz dbać o porządek na placu. Z powodu niedotrzymania umowy przez wyłonionych w przetargu ajentów, Zarząd Miasta był zmuszony wypowiedzieć im umowę, przekazując tym potem targowicę w inne ręce. Decyzja ta wywoła kontrowersje z powodu nieprzeprowadzenia kolejnego przetargu oraz zbyt niskiej ceny za dzierżawę. Po tej sprawie wiceburmistrz Durka podał się do dymisji, a wszelkie oskarżenia padły na burmistrza Kazłowskiego.
 • 30 września doszło do odwołania Zarządu Miasta oraz podjęto próbę odwołania burmistrza. Do wymaganej większości brakło jednego głosu.
 • 25 listopada burmistrz Kazłowski złożył dymisję. 2 grudnia Rada ją przyjęła.

Proces o zniesławienie

Od 19 listopada 1991 do czerwca 1992 r. ciągnął się proces o zniesławienie, jaki wytoczył burmistrzowi Kazłowskiemu radny Wiesław Olędzki. Do zniesławienia miało dojść 30 września 1991 r. podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, kiedy to Kazłowski zarzucił Olędzkiemu, że jego działalność w komisjach Rady Miasta ma na celu zaspokojenie własnych korzyści. Sąd oddalił całkowicie pozew uznając na podstawie zeznań kilku świadków, że wszystkie podniesione przez Kazłowskiego zarzuty były prawdziwe.

Działalność po zakończeniu kadencji

Po tym, jak Łukasz Kazłowski rozstał się z pracą w samorządzie miejskim postanowił wrócić do pracy w ZPOW, z której wcześniej został oddelegowany do pełnienia innych obowiązków. W ZPOW pracował kilka miesięcy.

Na początku 1992 r. podjął pracę w Kuratorium Oświaty w Skierniewicach. We wrześniu 1992 r. wygrał konkurs na stanowisko dyrektora w ówczesnym Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Łowiczu. To on w 1996 r. doprowadził do przekształcenia szkoły w liceum ogólnokształcące, które od 2002 r. nosiło formalną nazwę III LO im. Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Łowiczu. W 2002 r. Kuratorium Oświaty przyznało mu wyróżniająca ocenę za okres 5 lat pracy na stanowisku dyrektora. W placówce tej pracował do czasu przejścia na emeryturę, tzn. do 2004 r.

Od 1999 roku do dnia dzisiejszego pełni funkcję mediatora sądowego. Należy do Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów, w którym pełni funkcję przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego. Od początku swej działalności przeprowadził ponad 300 mediacji, głównie w sprawach karnych.

Życie prywatne

Od wielu lat jest szczęśliwym mężem i ojcem. Państwo Anna i Łukasz Kazłowscy mają 2 synów Michała i Andrzeja. Michał Grzymała – Kazłowski mieszka na stałe w Warszawie. Z wykształcenia jest doktorem architektury. Od 2008 r. pracuje w Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w katedrze projektowania architektonicznego oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. Drugi syn Andrzej Grzymała – Kazłowski pracuje w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i zajmuje się mniejszościami narodowymi, a dokładnie Romami. Także mieszka na stałe w Warszawie.

Ciekawostki

 • Burmistrz Kazłowski był pomysłodawcą cyklu koncertów muzyki poważnej pod nazwą „Burmistrz Łowicza Zaprasza”
 • W trakcie kadencji, w 1991 r. startował w pierwszych wolnych wyborach do Sejmu z listy Samorządowego Komitetu Wyborczego. Mandatu nie wywalczył.

Źródła

 • Burmistrz contra Burmistrz, [w:] Nowy Łowiczanin, nr 18/1991, s. 8 – 9.
 • Były burmistrz niewinny, [w:] Nowy Łowiczanin, nr 13, 1992, s. 2.
 • Durka Władysław, Plany – marzenia, [w:] Nowy Łowiczanin, nr 12/ 1990, s. 1, 6.
 • Dymisja burmistrza, [w] Nowy Łowiczanin, nr 21/1991, s. 1 – 2.
 • Mrzygłód - Waligórska Ewa, Będę konsekwentny, [w:] Nowy Łowiczanin, nr 4/1990, s. 1, 4.
 • Waligórski Wojciech, Co się dzieje wokół Targowicy, [w:] Nowy Łowiczanin, nr 16/ 1991, s. 1, 3.
 • Informacje uzyskane bezpośrednio od Łukasza Kazłowskiego.
Osobiste