Kołaczek Józef

Z Nowy Łowiczanin

Józef Kołaczek

Józef Kołaczek (ur. 26 marca 1932 w Wyborowie, pow. łowicki) - prezes Towarzystwa Dom Ludowy w Łowiczu.

Spis treści

Pochodzenie

Pochodzi ze wsi Wyborów w gminie Chąśno. Jego rodzice to Feliks i Zofia z domu Żaczek. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał do Technikum Rolniczego na Blichu. W 1982 r. ukończył studia na Wydziale Rolniczym SGGW w Warszawie.

Praca zawodowa

 • 1952 – instruktor w Powiatowym Zarządzie Związku "Samopomoc Chłopska" w Łowiczu;
 • 1953 – 55 – agronom w Państwowym Ośrodku Maszynowym w powiecie łowickim;
 • 1955 – 57 – czynna służba wojskowa;
 • 1957 – 64 – Prezydium Powiatowej Rady Narodowej - stanowisko kierownicze w Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa;
 • 1964 – 75 – wiceprezes zarządu ds. Obrotu Rolnego w Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni "SCh" w Łowiczu;
 • 1975 – 78 – Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni "SCh" – zastępca dyrektora w Zakładzie Obrotu Rolnego w Skierniewicach;
 • 1978 – 89 – prezes zarządu Gminnej Spółdzielni "SCh" w Nieborowie;
 • 1989 – 2001 – prezes zarządu – Wojewódzka Spółdzielnia Transportu Wiejskiego (po reorganizacji Spółdzielnia Techniczno – Usługowo - Handlowa):
 • 2001 – przejście na emeryturę.

Praca społeczna i polityczna

 • Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – szkolenia rolnicze;
 • Szkoła Wieczorowa Przysposobienia Rolniczego w Boczkach Chełmońskich – zajęcia z młodzieżą;
 • Praca w Związku Zawodowym Pracowników Handlu Spółdzielczości – członek zarządu;
 • Rada Absolwentów Szkół Rolniczych na Blichu – od 1990 r. przewodniczący Rady;
 • Spółdzielczy Fundusz Oświaty Wiejskiej w Warszawie, organizator i przewodniczący Rady od 1991 r. do chwili obecnej.

Działacz ludowy

Od 1953 r. był członkiem ZSL. Był jednym z pięciu ludowców (S. Fabijański, F. Kaszewski, S. Król, T. Cytryński), którzy na terenie województwa skierniewickiego dokonali przekształcenia i zorganizowania pracy w działającym obecnie PSL. Przez kilka lat pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego w Skierniewicach. Po zmianach administracyjnych w kraju tworzył PSL w powiecie łowickim. Został wybrany na prezesa Zarządu Powiatowego, co pozwoliło mu na utworzenie organizacji PSL w powiecie liczącej 1200 członków.

Józef Kołaczek był głównym inicjatorem odtworzenia Towarzystwa Dom Ludowy. Brał udział w procesie o odzyskanie budynku Domu Ludowego, bezprawnie zagarniętego przez władze w PRL. Następnie zajmował się jego remontem i modernizacją. Od 21 lutego 2008 jest jego prezesem.

Zainteresowania

Interesuje się rolnictwem, polityką rolną i historią (szczególnie temat II wojny światowej).

Prywatnie

Ma żonę Wiktorię - nauczycielkę i dwóch synów: Witolda i Grzegorza.

Źródła

 • Sut Czesław, Kołaczek Józef, materiały biograficzne, rkp.
Osobiste