Koło Przewodników

Z Nowy Łowiczanin

Grupa łowickich przewodników w charakterystycznych czerwonych polarach.

Koło Przewodników przy Oddziale PTTK w Łowiczu - powstało w 1962 po pierwszym szkoleniu dla przewodników zorganizowanym przez łowicki odział PTTK.

Spis treści

Historia

Organizatorem I kursu był Zarząd PTTK z ramienia Miejskiej rady Narodowej – Maurycy Klimecki. Uczestnicy zdawali egzamin przed komisją w składzie: prof. Bronisław Szwalń, dr Jan Wegner i Maurycy Klimecki. Po zakończeniu kursu na uroczystości wręczenia legitymacji przewodnikom po Łowiczu i Ziemi Łowickiej w dniu 5 lutego powołano KOŁO PRZEWODNIKÓW przy Oddziale w Łowiczu. Odtąd koło może poszczycić się nieprzerwana działalnością, chociaż o jego powstaniu oficjalnie jeszcze się nie mówiło.

W chwili powstania Koło przewodników liczyło 11 członków, z tego tylko 7 czynnych. Tych 7 przewodników w 1962 roku oprowadziło 39 wycieczek. Takie były początki. Niewiele się zmieniło w roku następnym. Sytuację zmieniło zorganizowanie kolejnego kursu dla przewodnickiego w 1964 roku. Kadra przewodnicka wzmocniła się o kolejne 12 osób. 15 września 1964 roku oficjalnie ukonstytuował się Zarząd Koła przewodników. Powołano również Komisje Rewizyjna i Sąd Koleżeński.

W 35-letnim istnieniu Koła Przewodników, kolejnymi prezesami Zarządu byli: Krystyna Górecka, Danuta Zabrzewska – Jażdżyk, Eugeniusz Salamończyk, Jadwiga Rolewska. W tym czasie daje się zauważyć wzrost zainteresowania Łowiczem i regionem łowickim. Wzrosło zapotrzebowanie na fachową obsługę wycieczek. Świadczy o tym choćby fakt, iż 1964 roku 20 przewodników obsłużyło już 46 wycieczek.

Z chwilą powstania w 1975 roku województwa skierniewickiego, Zarząd Wojewódzkiego Oddziału PTTK w Skierniewicach ustanowili lokalizację Wojewódzkiej Komisji Przewodnickiej w Łowiczu, a w jej skład weszli członkowie łowickiego koła: Pietrucha Eligiusz – przewodniczący, Elżbieta Dłużewska, Alicja Soja, Tadeusz Kolasiński i Kazimierz Kukuć.

Działalność

Główną działalnością Koła Przewodników jest oprowadzanie wycieczek. Poza tym członkowie koła biorą udział w imprezach turystycznych np. rajdach organizowanych przez Klub Turystyki Kolarskiej "Szprycha". Jedną z ostatnich inicjatyw koła jest spacer po łowickich cmentarzach, który połączony jest z przybliżeniem sylwetek znanych Łowiczan. Koło uczestniczy również w Światowych Dniach Dziedzictwa Kultury, które organizowane są przez Muzeum w Łowiczu.

Członkowie koła uczestniczą w licznych szkoleniach i prelekcjach, niektórzy z nich wydają własne publikacje historyczne i turystyczne, np. Marek Wiśniewski:

  • Podgrodzie w Łowiczu;
  • Życie i działalność Jana Twarowskiego, pierwszego starosty łowickiego;
  • Kaplica Świętego Karola Boromeusza.

Jedną z tradycji jest coroczna pielgrzymka przewodników na Jasną Górę.

Z inicjatywy koła przewodnicy łowiccy wyróżniają się własnym umundurowaniem. Są to czerwone polary z haftami herbu miasta i odznaki PTTK.

Zarząd

Od 5 lutego 2012 r. Zarząd Koła przewodników PTTK przedstawia się następująco:

  • Kryściak Zdzisław - prezes
  • Wiśniewska Dorota - wiceprezes
  • Walczak Agnieszka - sekretarz
  • Mrówka-Kolas Marlena - skarbnik
  • Lendzion Jadwiga Jagoda - członek

Źródła

Osobiste