Koło Wychowanków Szkół Średnich Ogólnokształcących w Łowiczu

Z Nowy Łowiczanin

Spis treści

Historia

Stowarzyszenie Koła Wychowanków istnieje już od 1914, kiedy to z inicjatywy byłych uczniów Szkoły Realnej próbowano zalegalizować Koło Wychowanków Łowickiej Szkoły Realnej. Po wojnie absolwenci łowickich szkół ogólnokształcących założyli w Warszawie Akademickie Koło Łowiczan, którego opiekunem był prof. Antoni Xieżopolski. Po 10 latach działalności kulturowej i koleżeńskiej Akademickie Koło Łowiczan przestało istnieć. Na zjeździe koleżeńskim w czerwcu 1922 roku podjęto uchwałę organizacji Koła byłych Wychowańców Łowickiej Szkoły Realnej, o szerokiej skali działania, głównie koleżeńskiego i pomocniczego. Pierwszym prezesem Koła został Mieczysław Bronikowski, profesor Politechniki Warszawskiej. W kolejnych latach poszerzono zakres działalności: zasilanie funduszu Towarzystwa Opieki Pozaszkolnej, opiekę nad Gimnazjum im. ks. Józefa Poniatowskiego w Łowiczu. Prowadzono również działalność wydawniczą, wydano jednostronicowe informatory oraz kalendarzyk, który zawiera ponad siedemset nazwisk uczniów szkoły. W wyniki likwidacji Akademickiego Koła Łowiczan zmniejszyła się również liczba członków Koła Wychowanków, przez co dokonano zmiany statutu, zmiany nazwy na Koło byłych Wychowańców i Wychowanek Średnich Szkół Łowickich. Działalność Koła zakłócił wybuch II Wojny Światowej

Prezesi

Nagrody

Co roku, na zakończenie nauki w klasie trzeciej Rada Pedagogiczna I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu przyznaje medal Gloria Diligentiae et Labori dla Prymusa Szkoły. Przyznawane są też nagrody ufundowane Przez Koło Wychowanków:

  • im. prof. Heleny Jastrzębskiej dla najlepszego humanisty;
  • im. dr. Jana Wegnera dla najlepszego historyka;
  • im. prof. Jana Zbudniewka dla absolwenta osiągającego najlepsze wyniki z przedmiotów matematyczno - fizycznych;
  • im. prof. Eugeniusza Wachowskiego dla najlepszego sportowca szkoły;
  • im. Józefa Chełmońskiego dla absolwenta osiągającego sukcesy w przedmiotach artystycznych.

Źródła

1. Z dziejów średnich szkół ogólnokształcących i koła wychowanków w Łowiczu, wyd. przez Koło Wychowanków i Wychowanek Szkół Średnich Ogólnokształcących w Łowiczu, Łowicz 2000. ISBN 83-914354-0-7.

Osobiste