Kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łowiczu

Z Nowy Łowiczanin

Fasada kościoła na Korabce (fot. ze zbiorów NŁ)

Kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łowiczu – kościół parafialny erygowany 2 czerwca 2000 r., konsekrowany 30 czerwca 2007. Mieści się przy ul. Brzozowej 15 w Łowiczu. Parafia znajduje się na terenie dekanatu Łowicz – Katedra w diecezji łowickiej. Odpust 27 czerwca. Obecnie parafia liczy 2821 wiernych.

Spis treści

Historia

Ołtarz główny (fot. z: Kościoły Diecezji Łowickiej..., s. 236)

W 1997 roku decyzją biskupa łowickiego Alojzego Orszulika rozpoczęto budowę świątyni w dzielnicy Korabka w Łowiczu, przy ul. Brzozowej 15. Dekret o ustanowieniu Ośrodka Duszpasterskiego w tym miejscu podpisano 2 czerwca 1999 r. Rektorem tego ośrodka ustanowiono ks. Wiesława Frelka.

Pierwsza msza św. w budowanej świątyni odbyła się 27 czerwca 1999. Odprawił ją przy ołtarzu , przy którym sprawował Mszę Świętą Jan Paweł II, będąc w Łowiczu 14 czerwca tegoż roku, ks. Wiesław Frelek. 5 listopada tego samego roku bp Orszulik wmurował kamień węgielny, poświęcony w Rzymie przez papieża Jana Pawła II, pod Centrum Formacji Młodzieży. Jesienią 1999 r. powstała Rada Parafialna, której pierwsze spotkanie odbyło się 8 grudnia tego samego roku.

Parafia została erygowana 2 czerwca 2000 roku, a pierwszym proboszczem został dotychczasowy rektor Ośrodka Duszpasterskiego ks. Wiesław Frelek. Dekret wszedł w życie 27 czerwca. W pierwszą niedzielę lipca 2000 r. odbyła się Pierwsza Biesiada na Korabce oraz loteria fantowa zorganizowana przez młodzież pod kierownictwem księdza Tomasza Jackowskiego. Biesiada na Korabce stała się tradycją i jest organizowana tam co roku.

28 maja 2000 roku odbyła się pierwsza w parafii Pierwsza Komunia Święta, w której uczestniczyło 72 dzieci. Na Boże Narodzenie w 2000 r. przygotowano na terenie przykościelnym szopkę z żywymi zwierzętami. W listopadzie następnego roku rozpoczęto budowę szopki, która miała mieć charakter stały.

Tablica upamiętniająca konsekrację kościoła. (fot. z: Kościoły Diecezji Łowickiej..., s. 236.)

Formą przygotowania do konsekracji kościoła była peregrynacja po domach wiernych różańca podarowanego przez kustosza sanktuarium maryjnego w Licheniu oraz Misje Święte prowadzone przez ojców redemptorystów. Konsekracja świątyni przez bpa Andrzeja F. Dziuby miała miejsce 30 czerwca 2007 r.

Wyposażenie

Dzwony kościelne (fot. ze zbiorów NŁ)

Kościół został wzniesiony według projektu Aleksego Dworczaka.

 • Ołtarz główny – znajduje się w nim obraz patronki parafii – Matki Bożej Nieustającej Pomocy;
 • Obraz Miłosierdzia – w prawej nawie;
 • Chrzcielnica – w prawej nawie, wykonana przez górali; poświęcona 9 stycznia 2000 r.
 • Rzeźba Matki Bożej Fatimskiej – w lewej nawie;
 • Figura Matki Bożej, znajdująca się na dziedzińcu przed kościołem – poświęcona i koronowana w październiku 2000 r. przez bpa Józefa Zawitkowskiego.
 • Ołtarz i ambona w prezbiterium to marmurowe repliki tych, przy których modlił się papież Jan Paweł II podczas wizyty w Łowiczu w 1999 r.
 • Stacje Drogi Krzyżowej – uroczyście poświęcona 9 lutego 2005 r. przez bpa Zawitkowskiego.
 • Tablica upamiętniająca konsekrację kościoła, znajdująca się pod chórem.

Kaplice

Przy parafii organizowana jest co roku Biesiada na Korabce. (fot. ze zbiorów NŁ)

Na terenie parafii, w Chąśnie znajduje się kaplica, która powstała w 1990 r. z przystosowanej świetlicy. Jej wystrój stanowią rzeźby Jezusa Ukrzyżowanego i matki Bożej Bolesnej oraz obraz patronki parafii.

Varia

Pierwsze tabernakulum dla kościoła podarował proboszcz z parafii w Iłowie. Brakowało do niego jednak monstrancji. Ufundowanie jej było inicjatywą jednego z parafian, który zebrał od mieszkańców ul. Armii Krajowej 2800 zł i przekazał ówczesnemu proboszczowi ks. Frelkowi. To była oddolna inicjatywa, która zainicjowała zwyczaj zbiórek na cele parafii przeprowadzanych w różnych jej zakątkach.

Zasięg terytorialny parafii

Jeszcze w grudniu 1995 r. Zielona Góra, teren, na którym dziś znajduje się kościół. (fot. z archiwum NŁ.)

Do parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy należą z terenu Łowicza następujące ulice: Armii Krajowej (od nr 14 - nr parzyste, od 27 - nr nieparzyste), Gen. M. Bołtucia, Gen. Wł. Bortnowskiego, Brzozowa, J. Chełmońskiego, (od 18- nr parzyste, od 23 nieparzyste), Dębowa, Dolna, Grabowa, Grunwaldzka (od nr 14 - parzyste), K. Jeżewskiego, H. Jordana, Kiernozka, J. Korczaka, Gen. T. Kutrzeby, Kwiatowa, Legionów, Lipowa, Listopadowa, Lokalna, Magnoliowa, Małszycka, K. Makuszyńskiego, Poznańska (nry 100-108), Przelotna, Gen. P. Skotnickiego, Strzelecka, Wierzbowa, Zagrodowa (od nr 7 - nieparzyste, od nr 10 - parzyste), Zielona, Żołnierska. Do parafii należą także wsie: Chąśno i Strzelcew – Parcel.

Wspólnoty parafialne

Kościół w budowie, rok 1998 (fot. z archiwum NŁ)

W parafii czynnie działają:

 • Ruch Światło – Życie;
 • Koła Żywego Różańca;
 • Parafialny Zespół Caritas;
 • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży;
 • Ministranci i lektorzy;
 • Bielanki,
 • Chórek dziecięcy i schola młodzieżowa.

Duszpasterze parafii

 • ks. dr Adam Domański – administrator parafii od 2010 r.;
 • Ks. Artur Badełek – wikariusz, w parafii od 2011 r.;
 • Ks. Andrzej Lisiak – rezydent, w parafii od 2007 r.;
 • Ks. dr hab. Robert Bernagiewicz – rezydent, w parafii od 2011 r.

Kontakt

ul. Brzozowa 15,

99-400 Łowicz pow. łowicki, woj. łódzkie

Nr telefonu: (+48) 46 837 96 23

Zobacz też

Źródła

Osobiste