Konkurs Języka Angielskiego Fox

Z Nowy Łowiczanin

Po raz pierwszy został zorganizowany w 2001 roku przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej i Regionalne Stowarzyszenie Oświatowe KAGANEK z siedzibą w Bielsku-Białej. Od 2002 roku patronat nad konkursem sprawuje Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie konkurs jest organizowany na terenie całego kraju i w szkołach z polskim językiem nauczania w Czechach. W roku szkolnym 2009/2010 konkurs FOX obchodził swoje 10-lecie. W rejonie Łowicza za konkurs jest odpowiedzialne Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy Wektor.

Osobiste