Konopacki Eugeniusz

Z Nowy Łowiczanin

Eugeniusz Konopacki

Eugeniusz Konopacki (2 października 1904 w Chicago – 18 września 1972 w Łodzi) urzędnik, działacz polityczny, burmistrz miasta Łowicza w latach 1945 – 1948.

Spis treści

Życiorys

Syn Kazimierza, robotnika Młynarskiego i Jadwigi prawdopodobnie z Siniarskich. Od 15 roku życia pracował zarobkowo. Od 1925 r. został zatrudniony w gospodarce komunalnej w Łowiczu. Odbył również służbę wojskową w stopniu starszego szeregowca. Od 1925 r. członek PPS. W latach 1928 –33 należał do Komitetu Powiatowego i Zarządu Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych. Organizował Czerwone Harcerstwo w Łowiczu i był członkiem jego Rady Krajowej w Warszawie. W latach 1929 – 33 sprawował funkcję przewodnika Gromady im. Stanisława Okrzei w Łowiczu. W latach 1931 – 1938 należał do KPP. Podczas II wojny światowej, w 1942 roku, wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej. Od 1944 działał w konspiracji w Powiatowej Radzie Narodowej. Od 1945 należał do Egzekutywy Komitetu Powiatowego PPR. Od 12 lutego 1945 do 1948 r. sprawował funkcję burmistrza miasta Łowicza. Podczas kadencji przyczynił się do uporządkowania stanu miasta w dziedzinie gospodarki komunalnej. Sprawował również funkcję wicestarosty skierniewickiego i starosty powiatowego. W latach 1949 – 51 pełnił również funkcję przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Piotrkowie Trybunalskim, a następnie sekretarza Prezydium Wojewódzkiej RN w Łodzi – w latach 1951 – 54. Ostatnią funkcję urzędniczą jaką pełnił, było w latach 1954 – 58 zastępowanie przewodniczącego Prezydium WRN w Łodzi. Z powodu choroby, musiał zrezygnować z aktywnej działalności i przeszedł na rentę. W tym czasie działał we władzach Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy, a następnie w Społecznym Funduszu Budowy Szkół. Mieszkając poza Łowiczem interesował się jego sprawami i pozostawał w stałych kontaktach z jego instytucjami i organizacjami społecznymi i kulturalnymi. Zmarł 18 września 1972 roku w Łodzi. Pochowany na Cmentarzu Emaus w Łowiczu.

Grób Eugeniusza i Stanisławy Konopackich na cmentarzu Emaus.

Życie prywatne

Był w związku małżeńskim ze Stanisławą z Kamieńskich – działaczką ruchu robotniczego. Miał dwie córki: Jadwigę - (1934 -84), ekonomistkę; Elżbietę (ur. 1943 ) – mgr filologii polskiej. Jego brat Wacław Daniel, jako uczeń gimnazjum, zmarł wskutek ran odniesionych pod Lidą w 1918 r.

Odznaczenia


Źródła

  • Gumiński Tadeusz, Łowiczanie z okresu II Rzeczypospolitej. Słownik Biograficzny, (Drogoszewski Kazimierz - Nowakowski Edward), Łowicz 1987
Osobiste