Kotecki Jan

Z Nowy Łowiczanin

Jan Kotecki

Jan Kotecki (ur. 1925 zm. 20 listopada 1966 w Łodzi) fotograf, działacz spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego w Łowiczu.

Działacz

Absolwent prawa. Członek Łowickiego Zrzeszenia Prawników Polskich. Radny oraz członek Miejskiej Rady Narodowej. Sekretarz Komitetu Powiatowego Stronnictwa Demokratycznego. Szczególnie zasłużony Organizator Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz jej długoletni prezes, w okresie od 28 lutego 1957 do 20 października 1967. Aktywny członek Rady Oddziałowej Związku Spółdzielczego Budownictwa Mieszkaniowego w Łodzi. Dzięki jego przedsiębiorczości ŁSM znacząco rozwinęła się, zajmując jedno z czołowych miejsc w województwie łódzkim. Podczas jego kadencji wzniesiono w Łowiczu 21 bloków mieszkalnych.

Fotograf

Jan Kotecki prowadził w Łowiczu zakład fotograficzny, w odbudowanej po zniszczeniach wojennych kamienicy przy Starym Rynku. Dzięki jego pasji fotograficznej utrwalonych zostało wiele wątków z życia miasta i powiatu łowickiego. Sfotografował m.in. odbudowę i rozbudowę Łowicza, wiele imprez kulturalnych, zabytki kultury i cmentarze wrześniowe. Niezwykle dużo fotografii sporządził Oddziałowi Muzeum Narodowego w Arkadii i Nieborowie. Utrwalił wydarzenia z konferencji i spotkań z przedstawicielami nauki, sztuki, kultury i dyplomacji. Najpełniejszą dokumentację fotograficzna wykonał z pobytu Xawerego Dunikowskiego w Nieborowie, Arkadii i Łowiczu. Kotecki fotografował również wnętrza pałacu i zbiory sztuki, ogród nieborowski i pawilony zabytkowe w Arkadii. Wykonał również kilka serii pocztówkowych o tematyce nieborowskiej.

Źródła

  • Wegner Jan, Pamięci Jana Koteckiego, [w:] Jan Wegner - Serce i Umysł dla Łowicza. Wybór artykułów, oprac. M. Wojtylak, Łowicz 2009, s. 163 164. ISBN: 978-83-61034-68-1.
Osobiste