Liceum Pedagogiczne w Łowiczu

Z Nowy Łowiczanin

Liceum pedagogiczne mieściło się w dawnym klasztorze bernardynów.

Liceum Pedagogiczne – nowy typ zakładu kształcenia nauczycieli szkół podstawowych. Funkcjonowało w Łowiczu w latach 1937 – 1939 i 1945 – 1966.

Spis treści

Historia

Lata 1937 - 1939

Założenia reformy szkolnictwa z 1931 r. przewidywały, że będzie to trzyletnia szkoła licealna, do której będą przyjmowani absolwenci 4 – letnich gimnazjów, po tzw. małej maturze. Do pierwszej klasy na rok 1937 przyjęto 35 absolwentów gimnazjów, a w 1938 już tylko 25. Główną przyczyną spadku liczby kandydatów, było panujące w tym czasie wśród nauczycieli bezrobocie. Uczniom zamiejscowym szkoła udostępniała internat, który mieścił się w gmachu głównym liceum wraz ze Szkołą Ćwiczeń. Wojna przerwała działalność zakładu, a budynek został zajęty przez wojsko niemieckie na szpital wojskowy. Cześć uczniów kontynuowała naukę na tajnych kompletach.

Lata 1945 – 1966

Reaktywowaniem liceum po wojnie zajął się dr Józef Dutkiewicz. 19 lutego 1945 r. rozpoczęły się kilkumiesięczne kursy przygotowujące do zawodu nauczycielskiego, a od 1 września rozpoczęło działalność czteroletnie Liceum Pedagogiczne. Pierwszym dyrektorem po wojnie został Władysław Bieda. Kierownikiem szkoły ćwiczeń został Antoni Perzyna.

W marcu 1953 r. Liceum Pedagogiczne otrzymało patrona w osobie Hanki Sawickiej.

W 1958 r. zgodnie z ogólnopolskimi normami łowickie liceum zostało przekształcone w zakład pięcioletni W 1960 r. Szkoła Ćwiczeń otrzymała własny gmach – była to pierwsza Szkoła Tysiąclecia w powiecie łowickim – dziś Szkoła Podstawowa Nr 4.

Z dniem 1 września 1966 r. przestało istnieć Liceum Pedagogiczne w Łowiczu. Od 1945 roku kwalifikacje nauczycielskie otrzymało w nim 1517 osób.

Działalność

Dziedziną, w której powojenne liceum chciało mieć jak największe osiągnięcia była praca organizacji młodzieżowych, takich jak: harcerstwo, ZMP, samorząd i kółka zainteresowań. W 1949 roku miał miejsce pierwszy zjazd absolwentów (w sumie odbyło się 10 zjazdów). W 1951 r. liceum podjęło, trwająca 4 lata próbę kształcenia nauczycieli w zakresie specjalności harcerskiej. Na lata 1951 – 52 przypadał szczytowy okres działalności w LP Związku Młodzieży Polskiej przewodniczącym Zarządu Szkolnego ZMP został Wiesław Klimczak.

Do niewątpliwych osiągnięć Liceum należy działalność sportowa, prowadzona przez prof. Andrzeja Koteckiego w ramach SKS „Olimpia”. W latach 1949 – 1952 funkcjonował Teatrzyk Lalek „Baj”, który stworzyli i prowadzili sami uczniowie. Przez kilka lat działało również Koło Literackie „Argo”.

Dyrektorzy

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - od lewej siedzą: J. Pobralski, A. Dałek, M. Pakulska, K. Pakulski, J. Łapczyński, S. Górny i S. Bieda

Kadra nauczycielska

Pierwszą kadrę nauczycielską stanowili nauczyciele byłego Seminarium Nauczycielskiego: Dr Józef Dutkiewicz, J. Sadkowski, K. Dargiewicz, K. Pakulski, J. Wilkowa, I. Wąsala.

Najbardziej znani z drugiego okresu działalności LP w Łowiczu nauczyciele to: Antoni Perzyna; Maria Pakulska; Franciszek Żyto; Antoni Dałek; Stanisław Górny; Józef Kuczyński; Aleksa Kuczyńska; Mieczysław Perzyna; Zofia Niedziałkowska, Gustaw Gębura.

Wybitni absolwenci

W okresie swego istnienia w latach 1945 - 1966 Liceum wykształciło wielu wybitnych nauczycieli i inne osobistości świata nauki. Są pośród nich profesorowie i samodzielni pracownicy naukowi, tacy jak:

Opracowania

  • Zarys Dziejów Kształcenia Nauczycieli w Łowiczu 1786 – 2006, wyd. przez Koło Absolwentów Zakładów Kształcenia Nauczycieli w Łowiczu, Łowicz 2009, s. 39 – 40, 104 – 107.

Zobacz także:

Osobiste