Lipiec

Z Nowy Łowiczanin

Kalendarium - Lipiec

 • 1 lipca 1920 r. ukazał się pierwszy numer Piechura Łowickiego. Był to miesięcznik wydawany przez Garnizon Łowicki w drukarni Karola Rybackiego. Poruszał przede wszystkim tematykę wojskową, ale również naukowa i społeczną.


 • 1 lipca 1943 r. Lucjan Zieliński został mianowany komendantem Obwodu “Łyska” w Łowiczu. Zorganizował tam dwa oddziały partyzanckie “Maszynisty” i “Dawida”. Kierował walką zbrojną i cywilną. Obwodem "Łyska" kierował do rozwiązania AK w styczniu 1945 r.


 • 2 lipca 1930 r. w Łowiczu urodził się Marian Zwierz, wieloletni pracownik, wiceprezes, prezes Związków Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska, społecznik.


 • 2 lipca 2010 r. ówczesny Marszałek Sejmu, kandydat Platformy Obywatelskiej na Prezydenta RP, Bronisław Komorowski, odwiedził Łowicz.


 • 3 lipca 1862 r. w Łowiczu, urodziła się Bolesława Lament, założycielka Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, błogosławiona Kościoła katolickiego.


 • 3 lipca 1921 r. miało miejsce uroczyste otwarcie „Miejskiej Biblioteki i Czytelni dla Wszystkich”. Biblioteka powstała z prywatnych zbiorów, utworzonej w 1892 r. przez T. Oppman, j. Reinecke i H. Szymanowską „Czytelni dla Wszystkich”.


 • 4 lipca 1820 r. Car Aleksander nadaje ziemie Księstwa Łowickiego bratu - Wielkiemu Księciu Konstantemu. Wielki Książę miał wydać zarządzenie o współwłasności z żoną - Joanną Grudzińską, która otrzymała tytuł Księżnej Łowickiej.

 • 4 lipca 2003 r. zmarł Józef Ciesielski, członek Ochotniczych Straży Pożarnych, długoletni komendant gminnej OSP w Kiernozi, członek orkiestry strażackiej.


 • 4-5 lipca 2008 r. odbyła się pierwsza w Łowiczu edycja Festiwalu Sztuki Żywej.


 • 5 lipca 1925 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Stanisław Wojciechowski przekazał stacjonującemu w Łowiczu 10 Pułkowi Piechoty, sztandar, ufundowany przez mieszkańców Łowicza. Sztandar został poświęcony przez bpa polowego Stanisława Galla, a uroczystość przekazania odbyła się na Rynku Starego Miasta w Łowiczu.


 • 5 lipca 1925 r. miało miejsce oficjalne otwarcie szkoły rolniczej na Blichu w Łowiczu. W uroczystości brali udział m.in. prezydent Stanisław Wojciechowski, premier Władysław Grabski, czy bp Stanisław Gall, który dokonał poświęcenia szkoły.
 • 7 lipca 1136 r. pierwsza udokumentowana wzmianka o Łowiczu. Papież Innocenty II w bulli zatwierdzającej szereg darowizn na rzecz arcybiskupów gnieźnieńskich, wymienia również i Łowicz: Loviche cum decimic, cum villis et earum incolis (...)


 • 7 lipca 1909 r. urodził się w Łowiczu Jan Wegner, historyk, regionalista, kustosz nieborowskiego muzeum. • 8 lipca 1919 r. gen. Józef Haller na Starym Rynku w Łowiczu dokonał przeglądu 20 pułku strzelców polskich, tzw. hallerczyków, stacjonujących w Łowiczu od kwietnia do lipca 1919 r. • 9 lipca 1822 r. w Petersburgu, został wydany dekret carski ustalający zewnętrzne granice Księstwa Łowickiego. Po raz pierwszy zostały one utworzone formalnie, gdyż do tej pory nazwa Księstwo Łowickie funkcjonowała jedynie zwyczajowo, jako kompleks dóbr arcybiskupów gnieźnieńskich.


 • 9 lipca 1939 r. w Sanktuarium w Szymanowie, znajdującym się na terenie diecezji łowickiej, kardynał August Hlond koronował figurę Matki Bożej Niepokalanej (MB Jazłowiecka).


 • 9 lipca 2008 r. kanał telewizyjny „Planete” zaprezentował film „Barwy łowickiej natury”, w którym pokazano walory przyrodnicze, turystyczne i kulturalne powiatu łowickiego. • 11 lipca 1928 r. w Łowiczu urodził się Marian Ziembiński, polski szachista, mistrz krajowy.


 • 12 lipca 1898 r. został skasowany klasztor bernardynek w Łowiczu. Siostry zostały przeniesione do Wielunia, a do Łowicza wróciły w 1918 r. • 13 lipca co roku w kompleksie pałacowo-parkowym w Kiernozi odbywa się dzień Kiernozkiego Dzika, impreza nawiązująca do historii i herbu Gminy Kiernozia.


 • 13 lipca 1948 r. zmarł w Łowiczu Leon Rygier poeta młodopolski, prozaik, publicysta, nauczyciel. Pierwszy mąż Zofii Nałkowskiej.
 • 16 lipca 1572 r. w Łowiczu odbył się zjazd szlachty polskiej. Zorganizował go abp Jakub Uchański, obawiający się o losy kraju po śmierci Zygmunta II Augusta. Zjazd łowicki uznał prymasa interrexem i był próbą przejęcia władzy przez senatorów wielkopolskich. Uchwały zjazdu nie zostały uznane przez szlachtę kujawską i wielkopolską oraz senatorów małopolskich, odbywających zjazd w tym samym czasie w Krakowie. • 16 lipca 1900 r. w Krępie, na terenie obecnej gminy Domaniewice, urodził się Władysław Grzelak, żołnierz 10 pułku piechoty, kapłan, teolog, autor pracy "Domaniewice 1633-1933".


 • 16 lipca 1961 r. w Łowiczu zmarła Wiktoria Dzierżkowa, działaczka ludowa i społeczna. Członkini władz centralnych Kół Gospodyń Wiejskich w Warszawie, działaczka PCK. Została pochowana na cmentarzu parafialnym w Zdunach.


 • 17 lipca 1890 r. urodził się Władysław Stanio, przyrodnik, nauczyciel łowickich szkół w okresie międzywojennym. • 18 lipca 1761 r. abp Władysław Łubieński konsekrował drewniany kościół pw. św. Rocha w Boczkach Chełmońskich.


 • 18 lipca 1996 r. MWSH-P kupiła od Gminy Miasta Łowicz sześć działek przy ul. Warszawskiej 9 i Iłowskiej 1/3, z przeznaczeniem na budowę Ośrodka Akademickiego.


 • 19 lipca 1966 r. zmarł Władysław Jarzyński. Uczestnik łowickiego strajku szkolnego z 1905 r., współzałożyciel oddziału Związku Zawodowego Kolejarzy, działacz OSP, prezes w latach 1938-39. Radny miasta Łowicza w latach 1934 - 39. Pierwszy burmistrz Łowicza po wyzwoleniu - do 12 lutego 1945 r.


 • 19 lipca 1997 r. w Łowiczu rozpoczęło swoją działalność Muzeum Guzików, instytucja kultury zajmująca się guzikiem we wszystkich jego aspektach. • 20 lipca 2004 r. zmarł ks. dr Zbigniew Skiełczyński, regionalista, autor wielu publikacji, traktujących o Łowiczu i Ziemi Łowickiej.


 • 21 lipca 1950 r. na mocy zarządzenia Ministra Oświaty powstała w Łowiczu ekspozytura powiatowa Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Łodzi. • 22 lipca 1807 r. zostało założone bractwo św. Józefa przy kościele oo. bernardynów w Łowiczu. Powstało w celu obrony przed zarazą.


 • 22 lipca 1806 r. zmarł w Łowiczu Egidio Antoni Kłużyński, pijar. W latach 1792-1805 pełnił funkcję rektora kolegium pijarskiego w Łowiczu.


 • 22 lipca 1856 r. Księstwo Łowickie przeszło na własność cara Aleksandra II. Formalnie postało 4 lipca 1820 r. i było własnością Wielkiego księcia Konstantego i jego żony Joanny Grudzińskiej.
 • 23 lipca 1973 r. z połączenia istniejących pod wspólną administracją szkół: Technikum Mechaniczno-Elektrycznego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla młodocianych pracujących utworzono Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Łowiczu.


 • 24 lipca 1799 r. do Łowicza, na pokaz teatralny i egzamin roczny w kolegium pijarskim, przybył prymas Ignacy Krasicki.


 • 24 lipca 1924 r. w Skaratkach urodził się Czesław Sut, działacz młodzieżowy i ludowy, emerytowany nauczyciel, pisarz. Autor podręczników szkolnych dla szkół handlowych i ekonomicznych oraz ponad 25 artykułów z zakresu problematyki historycznej i oświatowej regionu łowickiego.


 • 25 lipca 1899 r. w Strugienicach urodziła się Halina Koneczna (z domu Świderska), profesor Uniwersytetu Warszawskiego, najwybitniejsza badaczka języka Księżaków.


 • 26 lipca 1953 r. w Łasiecznikach odbyło się zebranie założycielskie Koła Łowieckiego Nieborów.


 • 27 lipca 1657 r. król Jan Kazimierz wydał przywilej dla miasta Łowicza. Po zniszczeniach „potopu” szwedzkiego uwolnił miasto od płacenia podatków na okres czterech lat (z wyjątkiem podatku na potrzeby wojenne).


 • 27 lipca 1670 r. abp Mikołaj Prażmowski zatwierdził fundację Jana Szamowskiego i nakazał uroczyste wprowadzenie pijarów do Łowicza.


 • 28 lipca 1744 r. starosta łowicki wydał dekret dla miasta. Starosta określił sprawy związane z sądami i porządkami (urzędami) miejskimi. Dekret zabraniał mieszania się prezydenta w sprawy wójta i odwrotnie, zabaw i muzykowania głośnego po godzinie dziewiątej oraz utrzymywania urzędów sposobami nielegalnymi przed nową elekcją. Nakazał również przymusić radnych i ławników do obecności na radach i sądach, za nieobecność grożąc karami.


 • 28 lipca 1796 r. została wydana deklaracja rządu pruskiego, dotycząca konfiskaty dóbr kościelnych i królewskich pod administrację skarbową. Księstwo Łowickie przeszło pod zarząd pruski, tym samym przestało stanowić dobra arcybiskupów gnieźnieńskich.


 • 29 lipca 1906 r. nastąpiło oficjalne otwarcie biblioteki pod nazwą „Czytelnia dla Wszystkich”. Czytelnia została utworzona już w roku 1892 r., jednak zezwolenie władz carskich na legalne prowadzenie otrzymała w marcu 1906 r.


 • 29 lipca 1959 r. w Żychlinie urodził się Andrzej Barylski, obecny Wójt Gminy Łowicz.


 • 30 lipca 1972 r. Julian Brzozowski otworzył w Sromowie pierwszy pawilon wystawienniczy z własnoręcznie wyrzeźbionymi figurami.


 • 31 lipca 1831 r. Łowicz został zajęty przez oddziały rosyjskie pod dowództwem Iwana Paskiewicza. Łowicz został zdobyty bez walki, ponieważ kilka dni wcześniej z miasta wyjechały oddziały polskie. Rosjanie przejęli szpital z obsługą, warsztaty naprawy broni oraz magazyny żywności i paszy.


 • 31 lipca 2008 r. ks. bp Józef Zawitkowski, biskup pomocniczy diecezji łowickiej, otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Warszawy.


opracowała: Katarzyna Piotrkiewicz


Osobiste