Listopad

Z Nowy Łowiczanin

Kalendarium - Listopad

 • 1 listopada 1845 r. uruchomiono połączenie kolejowe Łowicz – Warszawa.


 • 1 listopada 1945 r. na ścianie łowickiego ratusza umieszczono tablicę upamiętniającą mieszkańców Łowicza pomordowanych przez Niemców w latach 1939-1945 oraz 13 Polaków rozstrzelanych na dziedzińcu ratusza w 1939 r.


 • 1 listopada 1998 r. Adam Ruta objął stanowisko Komendanta Powiatowej Policji w Łowiczu. Funkcję tę pełnił do 15 marca 2005 roku.


 • 2 listopada 1906 r. w Kołacinku koło Brzezin urodził się Kazimierz Jędrzejczyk, społecznik, nauczyciel, żołnierz ZWZ, wieloletni dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Zdunach. • 3 listopada 1916 r. wyszedł pierwszy z trzech numerów „Ojczyzny”, Tygodnika Ziemi Łowickiej poświęconego sprawom dobra kraju oraz klasy chłopskiej. Wychodził za zgodą cenzury niemieckiej.


 • 3 listopada 1973 r. zmarła Helena Dietrich, działaczka społeczna, opiekunka muzeum etnograficznego w Łowiczu, działaczka PTK. Została pochowana na cmentarzu kolegiackim w Łowiczu.


 • 4 listopada 1963 r. w Domu Księży Emerytów w Warszawie zmarł ks. Edward Kawiński, proboszcz parafii kolegiackiej w Łowiczu od 1939 r. Położył bardzo duże zasługi w celu odbudowy kolegiaty po zniszczeniach II wojny światowej. W 1961 r. zrezygnował z probostwa w wieku 80 lat.


 • 4 listopada 2010 r. bp senior łowicki Alojzy Orszulik został odznaczony Orderem Orła Białego przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.


 • 5 listopada 1905 r. na Starym Rynku w Łowiczu odbyła się manifestacja. Po nabożeństwach w kościołach św. Ducha, kolegiackim i popijarskim odśpiewano hymn „Boże coś Polskę”. Uformowany na rynku Starego Miasta pochód przeszedł ul. Podrzeczną, Zduńską i rozwiązał się na ówczesnych Glinkach (Al. Sienkiewicza). Tego samego dnia w sali teatru przy ul Podrzecznej uchwalono rezolucję, żądając zniesienia stanu wojennego i uwolnienia więźniów politycznych.


 • 5 listopada 1978 r. zmarł Wincenty Kaźmierczak, nauczyciel, działacz społeczno – kulturalny, twórca ludowy, zasłużony badacz i propagator folkloru łowickiego, działacz ruchu turystyczno – krajoznawczego, gawędziarz, założyciel wielu towarzystw i zespołów regionalnych. Kierowca „Wesołego Autobusu”.


 • 5 listopada 1999 r. bp Alojzy Orszulik wmurował kamień węgielny, poświęcony w Rzymie przez papieża Jana Pawła II, pod Centrum Formacji Młodzieży, powstające przy ul. Brzozowej 15 w Łowiczu.


 • 5 listopada 2007 r. biskup Józef Zawitkowski został odznaczony medalem "Zasłużony kulturze - Gloria Artis".


 • 6 listopada 1993 r. Ireneusz Jabłoński został wybrany na prezesa Oddziału Skierniewickiego Unii Polityki Realnej. W następnym roku został wybrany burmistrzem Łowicza.


 • 6 listopada 2011 r. w łowickim kościele Świętego Ducha rozpoczęło się czytanie całego Pisma Świętego. Spotkania organizowane przez ks. Marcina Borządka odbywały się przez dwa tygodnie w godzinach od 18.45 do północy.


 • 7 listopada 1787 r. prymas Michał Poniatowski założył na zamku łowickim manufakturę płócienną. W wyniku złego zarządzania fabryka upadła w 1793 roku.


 • 7 listopada 1849 r. w Boczkach niedaleko Łowicza urodził się Józef Marian Chełmoński, malarz, reprezentant realizmu.


 • 7 listopada 1941 r. pod Czatolinem w gminie Łyszkowice miał miejsce pierwszy zrzut lotniczy na ziemie polskie. Samolot brytyjski Halifax z polską załogą zrzucił trzech skoczków oraz paczki i zasobniki. Zrzut odebrany został przez żołnierzy POZ Obwód Łowicz „Łyska”. Wśród skoczków był ppor. Jan Piwnik, ps. „Ponury”, legendarny cichociemny. • 7 listopada 2000 r. zlikwidowano Stację Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Łowiczu, która od tej pory funkcjonuje jako spółka prawa handlowego Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt.
 • 8 listopada 1996 r. w Łowiczu zmarł Stanisław Fabijański, prawnik, działacz ruchu ludowego. Podczas okupacji Delegat Rządu na Kraj w powiecie łowickim, członek komendy obwodu BCh. Po wojnie działacz PSL, następnie ZSL. Honorowy Obywatel Łowicza.


 • 9 listopada 1904 r. do Łowicza przybył car Mikołaj II. Na powitanie cara przed dworcem Zielkowice (obecnie Łowicz Przedmieście) przybyły licznie oddziały wojsk carskich oraz uczniowie Łowickiej Szkoły Realnej.

 • 10 listopada 1918 r. lokalny tygodnik Łowiczanin wznowił działalność. Gazeta wychodząca w Łowiczu od 1911 r. została skonfiskowana przez władze niemieckie w 1914 r. po ukazaniu się artykułu K. Rybackiego „Z dymem pożarów”. Po powrocie z niewoli, wydawca odkupił od Wiktora Pstruszeńskiego Gazetę Łowicką z zachowaniem wcześniejszej numeracji przemianował ją na Łowiczanina.


 • 10 listopada 1939 r. w świątyni żydowskiej, znajdującej się przy ul. Zduńskiej w Łowiczu wybuchł pożar. Wywołali go Niemcy, którzy zrzucili winę na Żydów. Po likwidacji getta, Niemcy zburzyli synagogę. Teren po niej został uporządkowany dopiero w 1950 r.


 • 10 listopada 1948 r. ok. 23.00 w internacie Liceum Pedagogicznego przy ul. Stanisławskiego 31, Jan Piwowarczyk, wraz z kolegami został aresztowany przez funkcjonariuszy PUBP pod zarzutem kradzieży czystych blankietów legitymacji Związku Młodzieży Polskiej. Na posterunku spędził 6 dni. Został zakatowany przez funkcjonariuszy UB.
 • 11 listopada 1918 r. w Łowiczu miała miejsce akcja rozbrajania żołnierzy niemieckich, którą dowodził komendant łowickiego obwodu POW Stefan Cieślak. W akcji brali udział harcerze, uczniowie seminarium nauczycielskiego i chłopi z okolicznych wiosek.


 • 11 listopada 1918 r. pierwszą wartę w wolnej Polsce, przed Pałacem Namiestnikowskim w Warszawie pełnił Stanisław Rotstad, wtedy student medycyny, później żołnierz, doktor medycyny, społecznik, związany z Łowiczem przez blisko 70 lat. • 11 listopada 1944 r. Genowefa Mastalska za działalność wykonywaną w konspiracji została awansowana do stopnia podporucznika. • 11 listopada 1989 r. na cokole znajdującym się przed ZSZ nr 1 w Łowiczu zamontowano popiersie Józefa Piłsudskiego. Pierwotny pomnik poświęcony 10 pp i Marszałkowi powstał prawdopodobnie pod koniec lat 20. XX w. przed, istniejącymi wtedy przy ul. Podrzecznej, koszarami wojskowymi. Wizerunek Piłsudskiego został zdjęty w 1945 r. przez władze komunistyczne.


 • 11 listopada 2011 r. na budynku kamienicy nr 17 przy Starym Rynku w Łowiczu, uroczyście odsłonięto nową tablicę poświęconą doktorowi Stanisławowi Rotstadowi. W uroczystości brała udział m.in. jego córka Zofia Rostad-Abadie.


 • 12 listopada 1935 r. w okolicach wsi Krępa, Wrzeczko, Reczyce i Seligów, znajdujących się w powiecie łowickim, spadł deszcz meteorytów. Fragmenty meteorytu, zwanego Łowicz, znajdują się w Muzeum Ziemi PAN, Muzeum Geologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i w Obserwatorium Astronomicznym w Krakowie.


 • 13 listopada 1970 r. w Warszawie zmarł Konrad Dargiewicz, artysta plastyk, pedagog, wykładowca. Nauczyciel rysunku w Seminarium Nauczycielskim w Łowiczu, w gimnazjum żeńskim im. J. U. Niemcewicza oraz w Gimnazjum Kupieckim w Łowiczu.


 • 13 listopada 1984 r. w Radości pod Warszawą zmarł Teodor Goździkiewicz pisarz, nauczyciel, działacz Armii Krajowej w Łowiczu. Został pochowany w alei zasłużonych na Komunalnym Cmentarzu Północnym w Warszawie.

 • 15 listopada 1913 r. wyszedł pierwszy numer Wieśniaka, tygodnika o charakterze społecznym, wydawanego przez Wiktora Pstruszeńskiego.


 • 15 listopada 1931 r. zostało otwarte, zorganizowane przez Anielę Chmielińską, Muzeum Etnograficznego Ziemi Łowickiej PTK.


 • 15 listopada 1947 r. odbyło się poświęcenie fundamentów pod budynek Szkoły Podstawowej w Błędowie.


 • 15 listopada 2002 r. funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej objął Krzysztof Jan Kaliński, obecny burmistrz Łowicza.


 • 15/16 listopada 1948 r. zmarł Jan Kazimierz Piwowarczyk, maturzysta łowickiego Liceum Handlowego, harcerz, esperantysta, zginął z rąk komunistycznej władzy.


 • 16 listopada 1993 r. gmina Łowicz sprzedała MWSH-P działki wraz z budynkami dawnego hotelu, znajdującego się przy al. Sienkiewicza 1, który rozbudowany stał się wkrótce Centrum Uczelnianym przy Sienkiewicza.


 • 16 listopada 2010 r. w łowickim kinie Fenix został wyemitowany premierowy pokaz filmu dokumentalnego „Historia Jana Piwowarczyka”. Dokument powstał dzięki pracy Marka Wojtylaka i Tomasza Świątkowskiego. Prace nad dokumentem trwały ponad dwa lata.


 • 16 listopada 2011 r. ekipa Polskiej Telewizji Publicznej nagrywała w Łowiczu film dokumentalny, poświęcony akcji uwolnienia „Cyfry” w marcu 1945 r. Historię „Małego Arsenału” opowiadali burmistrz Krzysztof Kaliński oraz kierownik APW Oddział Łowicz Marek Wojtylak.


 • 17 listopada 1875 r. w Warszawie urodził się Leon Rygier, poeta młodopolski, prozaik, publicysta, nauczyciel. Pierwszy mąż Zofii Nałkowskiej. Na stale związany z Łowiczem od 1944 r. (zm. 13 lipca 1948 r. w Łowiczu).


 • 17 listopada 1902 r. w Złakowie Borowym urodził się Stanisław Brudka, działacz ludowy i lewicowy, absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Łowiczu, działacz KPP, a następnie PPR. Zginął w obozie koncentracyjnym w Gross-Rosen w 1944 .


 • 17 listopada 1991 r. w Warszawie zmarł ks. Józef Wieteska, prałat prepozyt Prymasowskiej Kapituły Łowickiej, autor wielu pozycji traktujących o Łowiczu i jego regionie.


 • 18 listopada 1945 r. odbyła się uroczystość otwarcia Liceum Ogólnokształcącego w Zdunach, którego dokonał ówczesny minister oświaty – Czesław Wycech. Do Zdun na uroczyste otwarcie liceum, pierwszej tego typu szkoły wzniesionej po II wojnie na polskiej wsi przyjechała Maria Dąbrowska.
 • 19 listopada 1895 r. w Aleksandrowie Kujawskim urodził się Aleksander Bluhm-Kwiatkowski, nauczyciel szkół łowickich, inspektor szkolny, działacz społeczny, autor Przewodnika po Łowiczu i okolicy.


 • 19 listopada 2011 r. zmarł Stanisław Teleman nauczyciel, działacz społeczny, prezes oddziału Szarych Szeregów w Łowiczu od 1984 roku.


 • 20 listopada 1839 r. miało miejsce uroczyste poświęcenie kościoła ewangelickiego w Łowiczu. Aktu poświęcenia wybudowanej świątyni dokonał superintendent generalny kościołów ewangelickich w Królestwie Polskim ks. Juliusz Ludwig.


 • 20 listopada 1920 r. w Łowiczu zmarł Romuald Piotr Oczykowski, księgarz, literat i historyk. Autor Przechadzki po Łowiczu.

 • 21 listopada 2010 r. w wyborach samorządowych bezapelacyjnie zwyciężył Krzysztof Jan Kaliński, objął po raz drugi stanowisko burmistrza miasta. Zdobył 7455 głosów, co stanowi 67,45% oddanych.


 • 22 listopada 1935 r. w Pleckiej Dąbrowie urodził się Zdzisław Grochulski, nauczyciel, dyrektor Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach, działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego.


 • 22 listopada 2010 r. Sąd Okręgowego w Łodzi, postanowił, że zabytkowa baszta Klickiego wraz z ogrodzonym terenem do niej przylegającym powinna ponownie stać się własnością miasta. Wcześniej była w dzierżawie wieczystej Mazowieckiej Fundacji Społeczno-Kulturalnej zarządzanej przez artystę malarza Andrzeja Biernackiego.


 • 22 listopada 2011 r. w kilku miejscach na terenie Łowicza ekipa telewizyjna TVN, nagrywała materiał do nowego serialu telewizyjnego, pt. „Prawo Agaty”.


 • 23 listopada 1938 r. w Wale urodził się Józef Zawitkowski, polski biskup rzymskokatolicki, poeta, kompozytor, biskup pomocniczy warszawski w latach 1990–1992, biskup pomocniczy łowicki od 1992.


 • 23 listopada 1944 r. w obozie koncentracyjnym Flossenburg zginął Marian Małuszyński, historyk, kartograf, bibliotekarz, żołnierz ZWZ-AK, autor polskiego przekładu Annales civitates Loviciae A. K. Cebrowskiego.


 • 24 listopada 1809 r. w miejscowości Sobota, w powiecie łowickim urodził się Artur Zawisza Czarny, uczestnik powstania listopadowego i partyzantki Zaliwskiego. Zginął przez powieszenie w 1833 r.


 • 24 listopada 1897 r. ludność żydowska, zamieszkująca Łowicz uroczyście świętowała 100-lecie osadnictwa w tym mieście. Z tej okazji w synagodze przy u. Zduńskiej uroczyście odsłonięto nowy ołtarz. • 25 listopada 1991 r. Łukasz Kazłowski, pierwszy burmistrz Łowicza, wybrany po przemianach ustrojowych przez Radę Miejską 16 czerwca 1990 r., złożył dymisję.


 • 26 listopada 1651 r. relikwie św. Wiktorii sprowadzone przez abp Henryka Firleja do Łowicza zostały złożone w srebrnej trumience przez abp Macieja Łubieńskiego.


 • 26 listopada 1729 r. arcybiskup Teodor Potocki dokonał konsekracji, ufundowanego przez siebie kościoła drewnianego w Kocierzewie. Istniejący wcześniej kościół, ufundowany przez abp Łaskiego popadał w ruinę.


 • 26 listopada 1833 r. na placu kaźni w Warszawie został stracony Artur Zawisza Czarny, działacz niepodległościowy, uczestnik powstania listopadowego, pochodzący z Soboty nad Bzurą w powiecie łowickim. • 26 listopada 1931 r. na Walnym Zebraniu prezesem Akademickiego Koła Łowiczan został wybrany Tadeusz Bączkowski, literat, redaktor, właściciel drukarni i księgarni w Łowiczu. • 27 listopada 1699 r. zmarł Damian Stachowicz, pijar. Kompozytor polski XVII wieku, większą część życia spędził w kolegium łowickim, 20 lat dyrygował orkiestrą istniejącą przy szkole pijarskiej. Nosił tytuł "Magister Capellae Loviciensis”.


 • 27 listopada 1889 r. w Sawińcach urodził się Stefan Kossecki, późniejszy pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego. Dowódca 10 Pułku Piechoty w Łowiczu w latach 1928-1930.


 • 27 listopada 2008 r. zaczął funkcjonować w Łowiczu Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jego działalność rozpoczęła uroczysta inauguracja roku akademickiego, która odbyła się w łowickim muzeum.


 • 28 listopada 1749 r. zmarł Ludwik Trwaliński, kanonik łowicki od 1726 r. Fundator kamiennej figury Matki Bożej umieszczonej na bramie głównej katedry łowickiej. • 28 listopada 1890 r. w Łyszkowicach urodził się Kazimierz Czachowski, polski historyk literatury, krytyk literacki (zm. 17 sierpnia 1948 r. w Krakowie).


 • 29 listopada 1831 r. w Carskim Siole zmarła Joanna Grudzińska, nosząca tytuł Księżnej Łowickiej. Morganatyczna żona księcia Konstantego Pawłowicza. • 30 listopada 1957 r. zorganizowano Założycielskie Walne Zgromadzenie, na którym powołano oficjalnie Łowicką Spółdzielnię Mieszkaniową. W Walnym Zgromadzeniu wzięło udział 45 osób, podpisano statut, odczytano wskazówki dla zespołów organizujących spółdzielnie mieszkaniowe, odbyła się też merytoryczna debata, wytyczono kierunki działania na najbliższe lata.


opracowała: Katarzyna Piotrkiewicz


Osobiste