Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno - Pedagogiczna w Łowiczu

Z Nowy Łowiczanin

Nowy budynek Mazowieckiej od strony al. Sienkiewicza

Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno - Pedagogiczna w Łowiczu jest niepaństwową szkołą wyższą działającą na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej od 1993 roku.

Spis treści

Historia

Osobny artykuł: Historia MWSH-P

Władze

Rektor - od 1993 r. prof. dr hab. Wiesław Balcerak

Studia

Wydziały i kierunki

MWSH-P ma obecnie 3 wydziały

Władze uczelni

Wydział Humanistyczny

 • Dziekan: dr Jerzy Kaźmirski
 • Prodziekan: dr Ludwika Jazukiewicz-Osełkowska

Dziekanat wydziału:

 • tel. 0-46 837-43-92 w.53
 • e-mail: filologia@mwshp.lowicz.pl

Filologia polska

 • Katedra Języka Polskiego

Kierownik: prof. dr hab. Władysław Kupiszewski

 • Zakład Dydaktyki Języka i Literatury

Kierownik: dr Eugeniusz Cyniak

 • Zakład Literatury Porównawczej

Kierownik: dr Ludwika Jazukiewicz-Osełkowska

 • Katedra Literatury Polskiej

Kierownik prof. dr hab. Halina Janaszek-Ivanickowa


Historia

 • Katedra Historii Średniowiecza

Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Bylina

 • Katedra Historii Nowożytnej

Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Rawski

 • Katedra Historii Najnowszej Powszechnej i Polski

Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Balcerak

 • Zakład Historii Filozofii

Kierownik: prof. dr hab. Józef Jaroń

 • Zakład Pradziejów Polskich

Kierownik: prof. dr hab. Romana Barnycz-Gupieniec

Wydział Humanistyczny organizuje studia podyplomowe dla absolwentów studiów wyższych na kierunku: wiedza o społeczeństwie.


Wydział Pedagogiczny

W skład wydziału wchodzi 10 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 12 pracowników naukowo-dydaktycznych ze stopniem doktora. Wydział Pedagogiczny organizuje kursy zawodowe i specjalistyczne o charakterze pedagogicznym.

 • Dziekan: prof. dr hab. Henryk Bednarski
 • Prodziekan: dr Zbigniew Sitkowski

Dziekanat wydziału:

 • tel. 0-46 837-43-78
 • e-mail: pegagogika@mwshp.lowicz.pl

Katedry

 • Katedra pedagogiki społecznej i opiekuńczo-wychowawczej

Kierownik: prof. dr hab. Zofia Matulka

 • Katedra pedagogiki ogólnej i edukacji początkowej

Kierownik: prof. dr hab. Eugeniusz Kameduła

 • Katedra Pracy Socjalnej i Resocjalizacji

Kierownik dr hab. Andrzej Pawilonis


Wydział Zarządzania i Marketingu

W skład wydziału wchodzi: 8 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 6 pracowników naukowo-dydaktycznych ze stopniem doktora. Absolwenci tego kierunku uzyskują tytuł licencjata.

 • Dziekan: dr Agnieszka Czajkowska

Katedry

 • Katedra Organizacji i Zarządzania

Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Hołubiec

 • Katedra Ekonomii i Finansów

Kierownik: dr hab. Grażyna Juszczak-Szumacher

Budynek MWSH-P od strony Ogrodu św. Alojzego

Baza akademicka

MWSH-P prowadzi zajęcia w dwóch głównych kampusach: przy ul. Sienkiewicza 1 oraz przy ul. Warszawskiej 9a. W pierwszym z nich oprócz sal dydaktycznych mieszczą się: Biblioteka Główna, biura administracji centralnej, kawiarnia studencka, redakcja „Masovia Mater” oraz Dom Akademicki A.

W Centrum Akademickim na Warszawskiej znajdują się sale wykładowe i konferencyjne, Dom Akademicki C oraz Centrum Zdrowia „Academos”. Poza tym w skład bazy akademickiej wchodzi Ośrodek Konferencyjny „Interrex”, znajdujący się w miejscowości Maurzyce niedaleko Łowicza.

Kadra naukowa

W roku akademickim 2010/2011 na MWSH-P pracuje 11 profesorów zwyczajnych, 7 profesorów nadzwyczajnych, 7 doktorów habilitowanych, 58 doktorów oraz 41 magistrów. W sumie 124 pracowników naukowych.


Biblioteka

 • Dyrektor: mgr Grażyna Lewandowska
 • e-mail: biblioteka@mwshp.lowicz.pl

Biblioteka MWSH-P udostępnia swoje zbiory na miejscu i przez ich wypożyczanie. Prawo do korzystania z czytelni mają wszyscy zainteresowani, natomiast prawo wypożyczania – studenci, słuchacze studiów podyplomowych oraz pracownicy uczelni. Biblioteka gromadzi druki zwarte i ciągłe, zarówno polskie jak i obcojęzyczne, ujęte w katalogu kartkowym i komputerowym.

Posiada 140 tys. woluminów z szeroko pojętej wiedzy filologicznej, historii, pedagogiki, prawa, psychologii, socjologii, dydaktyki, historii oświaty, ekonomii, zarządzania, marketingu, turystyki i hotelarstwa.


Wydawnictwa

W MWSH-P istnieją dwa wydawnictwa.

 • Mazowieckie Studia Humanistyczne - półrocznik, organ naukowy uczelni, redagowany pod

nadzorem Rady Redakcyjnej. Redaktorem Naczelnym pisma jest dr Andrzej Koryn.

 • Masovia Mater - dwutygodnik zawierający publikację o życiu uczelni i regionu. Redagowany

przez kolegium. Redaktor naczelny: dr Dorota Lewandowska-Jaros


Linki zewnętrzne:

Osobiste