Miazek Ryszard

Z Nowy Łowiczanin

Ryszard Miazek ( ur. 18 maja 1945 r. w Kocierzewie k. Łowicza) – polski ekonomista, publicysta, były prezes zarządu Telewizji Polskiej oraz były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Wykształcenie

1980 - studia na Wydziale Ekonomiczno-Rolnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. 1987 - stopień doktora nauk ekonomicznych.

Kariera zawodowa

Od 1966 do 1973 pracował w radach narodowych. Następnie, do 1978, był kierownikiem działu w redakcji czasopisma Plon. Od 1983 do 1987 zajmował stanowisko starszego asystenta w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

W latach 1991–1992 pełnił funkcję redaktora naczelnego pisma Wieś i Państwo, a w 1999 Zielonego Sztandaru. Był także komentatorem Rzeczpospolitej.

Sprawował urząd rzecznika prasowego w okresie pierwszego rządu Waldemara Pawlaka (od 9 czerwca do 10 lipca 1992). W latach 1993–1996 zasiadał w Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, następnie do 1998 pełnił funkcję prezesa zarządu Telewizji Polskiej S.A. W 2000 objął funkcję prezesa Polskiego Radia. W latach 2003–2007 był dyrektorem Centralnej Biblioteki Rolniczej, później został zastępcą dyrektora Mazowieckiego Centrum Kultury. Później ponownie został dyrektorem Centralnej Biblioteki Rolniczej.

Działał w ZSL, od 1990 należy do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pod koniec lat 90. pełnił funkcję rzecznika tej partii, a w 2007 z jej list bez powodzenia ubiegał się o mandat senatora.

Inicjator powołania w Łowiczu oddziału Ludowego Towarzystwa Naukowo - Kulturalnego.

Linki zewnętrzne

Osobiste