Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu

Z Nowy Łowiczanin

Spis treści

Informacje ogólne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Łowicz, który organizuje pomoc społeczną i realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. W ramach działań znajduje się: pomoc w instytucjach opiekuńczych typu domy pomocy społecznej, świetlice środowiskowe, ośrodki pobytu dziennego itp; pomoc materialna i rzeczowa świadczona przez gminne, gminno - miejskie i miejskie ośrodki pomocy społecznej.

Struktura

W ramach MOPSu działają trzy sekcje usprawniające działanie z zakresu pomocy:

 • Sekcja Środowiskowa;
 • Sekcja Świadczeń;
 • Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Opiekuńczych;
 • Sekcja Pomocy Doraźnej i Mieszkaniowej;
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze;
 • Opieka nad Środowisko Domem Opieki w Łowiczu;
 • Praca Socjalna: Poradnictwo psychologiczne, poradnictwo rodzinne, poradnictwo prawne, interwencje (zapobieganie pogłębiania się dysfunkcji), pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

Dyrekcja

 • Dyrektor - mgr Marek Dziedziela
 • Kierownik Sekcji Świadczeń Socjalnych - mgr Mariola Kolas
 • Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych - mgr Urszula Markowicz

Godziny pracy

Poniedziałek: 8.00 - 16.00

Wtorek: 8.00 - 16.00

Środa: 8.00 - 17.00

Czwartek: 8.00 - 16.00

Piątek: 8.00 - 16.00

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu

Ul. Kaliska 6b

99-400 Łowicz

NIP: 834-102-30-64

REGON: 005280872

TEL./FAX 46 837 41 55

TEL. 46 837 39 43

E-mail: mopslowicz@poczta.fm

Strona internetowa: http://mopslowicz.neostrada.pl

Źródło

 • Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu
 • Informacje od Marka Dziedzieli
Osobiste