Miziołek Edward

Z Nowy Łowiczanin

Edward Miziołek (fot. ze zbiorów NŁ)

Edward Miziołek (ur. w Jackowicach k. Łowicza) - doktor geologii, kolekcjoner filokartysta. Autor pierwszego źródłowego opracowania historii karty pocztowej na terenie Ziemi Łowickiej. Redaktor artykułów prasowych. Pomysłodawca i realizator wielu wystaw pocztówek ze zbiorów własnych.

Spis treści

Kariera Zawodowa

Przez ponad 30 lat pracował jako geolog przy poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż surowców mineralnych, a przez następne 15 lat w Oddziale Geologii i Górnictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Jest doktorem nauk przyrodniczych, autorem licznych (120) publikacji prezentujących występowanie i zagospodarowanie surowców skalnych regionu łódzkiego, które drukowane były głównie w takich czasopismach jak: Ceramika Budowlana, Przegląd Geologiczny i Kopaliny podstawowe i pospolite górnictwa skalnego. Jest wieloletnim (od 20 lat) członkiem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Łodzi, a od czerwca 1999 roku jest także członkiem Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki. Od stycznia 2005 roku członek Stowarzyszenia Autorów Polskich.

Działalność kolekcjonerska

Od wielu lat kolekcjonuje stare książki, gazety, fotografie, ale pasjonuje się przede wszystkim zbieraniem pocztówek. Jest właścicielem okazałej kolekcji widokówek krajoznawczych, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Znaczącą część jego zbiorów stanowią pocztówki z Łowickiego (architektura, etnografa, malarstwo związane z Łowiczem i Księstwem Łowickim). Są to nierzadko unikatowe, najstarsze pocztówki łowickie wydawane przez R. Oczykowskiego, S. Kronenberga, K. Rybackiego. W zbiorach znajdują się też tzw. "ulicówki", pocztówki, na których uwieczniono zatrzymane w kadrze sceny uliczne z dawnego Łowicza - targi końskie, jarmarki, procesje, wesela, Żydów, przemarsze wojsk, odsłonięcia pomników czy wizerunki nieistniejących budynków (kościołów, synagog, ruin zamku). Oprócz łowickich kart, Edward Miziołek zbiera również pocztówki związane z malarstwem Piotra Stachiewicza, wizerunkami Władysława Reymonta oraz pocztówki z mapkami. Obszerną częścią zbioru są pocztówki poświęcone pontyfikatowi Jana Pawła II.

Wystawy

Część swojej kolekcji prezentował na 30 wystawach: w Łowiczu, Łodzi, Nieborowie, Łasku i Zdunach k/Łowicza. M.in. wystawa filokartystyczna „Do końca nas umiłował” (październik 2005, Muzeum Miasta Łodzi).

Nagrody

Książka – album „Łowicka pocztówka 1899-1999” została nagrodzona Złotym Ekslibrisem przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi, jako najlepsza książka popularnonaukowa wydana w 2000 roku w województwie łódzkim. Wśród wielu odznaczeń państwowych i wyróżnień resortowych przyznanych Edwardowi Miziołkowi należy wyróżnić Złotą Odznakę „Zasłużony dla polskiej geologii” nadaną w 1979 roku przez Centralny Urząd Geologii.

Publikacje

W latach 90 ubiegłego wieku opublikował dziewięć artykułów i notatek na temat historii łowickiej pocztówki. Poza tym jest autorem książek:

  • Ziemia Łowicka - budowa geologiczna i surowce mineralne (1982 r.)
  • Właściwości litologiczne i surowcowe osadów zastoiskowych w regionie łódzkim (1988 r.)
  • Łowicka pocztówka 1899-1999 (2000 r.)
  • 40 lat Zakładu Wapienno-Piaskowego SILIKATY S.A. w Teodorach (2002 r.)

Linki zewnętrzne

Osobiste