OSP Bednary Kolonia

Z Nowy Łowiczanin

Najnowszy samochód straży - Renault Camiva
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy OSP Bednary Kolonia.

Ochotnicza Straż Pożarna w Bednarach Kolonii – pierwotnie Ochotnicza Straż Ogniowa. Jedna z najstarszych straży w obecnej gminie Nieborów. Powstała w 1921 r.

W 2011 r. straż obchodziła 90 - lecie istnienia. Z tej okazji przyznano wiele medali i odznaczeń.

Spis treści

Działalność

Pierwszym przedsięwzięciem założycieli straży było pobudowanie drewnianego budynku remizy z garażem i dużą świetlicą. Budynek ten, usytuowany na trójkątnej działce przy drodze biegnącej do Wiwatu, istniał do lat 60. XX wieku.

W okresie okupacji działalność straży była znacznie ograniczona, brała jednak udział w gaszeniu kilku miejscowych pożarów.

Pod koniec lat 50. zapadła decyzja o wzniesieniu nowego murowanego budynku w nowej lokalizacji. Środki na budowę zostały zgromadzone czynem społecznym oraz uzyskane od Gromadzkiej Rady Narodowej i władz powiatu. Tym sposobem powstała strażnica z garażem, zapleczem kuchennym i świetlicą. Budowę zakończono w marcu 1963 roku. Przewodniczącym komitetu budowy był Stanisław Brysiak. Uroczyste oddanie nowej remizy odbyło się latem 1963 r. Do obecnych czasów budynek ten przeszedł szereg remontów i przebudowy – rozbudowano salę i dobudowano garaż. Duży remont przeprowadzono po zakończeniu działalności dyskoteki „Biedronka”.

W działalność OSP duży wkład wniosło Koło Gospodyń Wiejskich, któremu przewodniczy Joanna Papiernik. Efektem współpracy pomiędzy KGW i OSP jest obecny wystrój świetlicy, wyposażenie kuchni, nowe krzesła, stoły oraz naczynia niezbędne przy organizacjach różnych imprez. W 2004 r. dzięki składkom mieszkańców oraz pomocy sponsorów kupiono sztandar, którego uroczyste przejęcie przez straż odbyło się 7 marca 2005 r.

Wyposażenie

W pierwszym okresie działalności OSP dysponowało dosyć bogatym wyposażeniem: wóz z beczką 600 litrową, wóz na sikawkę dwucylindrową, węże ssawne, prądownice, tłumnice, bosaki i toporki. W 1965 r. straż za własne pieniądze zakupiła motopompę PO3 – M – 400. Za wygranie zawodów strażackich w 1981 r. jednostka nabyła nową motopompę PO – 5 – M – 800, która służy straży do dziś.

Samochody

Pierwszy samochód strażacki marki Żuk został zakupiony przez gminę w 1993 r. od OSP w Ursusie. Po 10 latach straż z własnych środków kupiła – w zastępstwo poprzedniego – kilkuletniego Żuka, który służył jednostce do 2010 roku. W lutym 1996 r. zakupiono pojazd marki STAR 244 GBA od OSP w Bełchowie, który został wycofany z eksploatacji w 2010 r. W jego miejsce zakupiono lekki samochód pożarniczy Fiat Ducato. W tym samym roku za środki budżetu gminy Nieborów nabyto, w drodze przetargu nieograniczonego, samochód GBA – Renault.

Historia zarządów

Założyciele

 • Tybuś Józef – prezes
 • Zimny Stefan – sekretarz
 • Piasta Andrzej
 • Kaźmierczak Szczepan
 • Werle Andrzej
 • Piasta Mateusz
 • Piasta Aleksander
 • Siekierski Roman
 • Werle Józef
 • Pacler Franciszek

Zarząd w większości stanowili jego założyciele.

Obecny skład zarządu OSP

Ostatnie Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, które odbyło się 18 lutego 2011 r. wybrało zarząd w następującym składzie:

 • Prezes – Kaźmierczak Andrzej
 • I wiceprezes/ naczelnik OSP – Papiernik Tomasz
 • II wiceprezes – Tybuś Stanisław
 • Z –ca naczelnika – Sierociński Henryk
 • Skarbnik – Syperek Zenon
 • Sekretarz – Dziemdziela Anna
 • Gospodarz – Sekuła Tadeusz
 • Kronikarz – Dudziński Leszek
 • Członek – Siewiera Krzysztof

Skład Komisji Rewizyjnej

 • Przewodnicząca – Joanna Papiernik
 • Członkowie: Ambroziak Stanisław, Kazimierczak Dariusz.

Źródło

 • Rys historyczny działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Bednarach Kolonii, oprac. Andrzej Werle.
Osobiste