Ochotnicza Straż Pożarna w Kiernozi

Z Nowy Łowiczanin

Nowy wóz strażacki OSP Kiernozia.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kiernozi – została zorganizowana przez: Tadeusza Skolimowskiego, Józefa Materkę, Kazimierza Wieszczyckiego, Stanisława Kobiereckiego. Pierwsi czynni strażacy to: Tadeusz Skolimowski, Kazimierz Wieszczycki, Józef Materka, Stefan Karwowski, Franciszek Stelmaszczyk, Andrzej Okraska, Władysław Dudkiewicz, Franciszek Kret, Władysław Wypych.

Spis treści

Historia

W czerwcu 1917 roku zorganizowano zebranie mieszkańców Kiernozi, na którym dokonano wyboru Zarządu OSP Kiernozia. Pierwszym Prezesem Zarządu wybrano dziedzica Kiernozi Kazimierza Wieszczyckiego, naczelnikiem wybrano Tadeusza Skolimowskiego, a na członków powołano: Stanisława Okraskę i Jana Kobiereckiego. W lipcu 1917 roku dziedzic Kiernozi i Prezes OSP Kazimierz Wieszczycki ufundował sztandar, który uroczyście przekazano jednostce na Rynku Kopernika w Kiernozi. Pierwszym sprzętem gaśniczym było wiadro, drabina i bosak. Podawanie wody do gaszenia pożaru odbywało się systemem łańcuchowym. Potem zakupiono pompę skrzynkową i postawiono drewnianą szopę na sprzęt gaśniczy.

 • 1924 - zakupiono ręczną sikawkę oraz strażacki wóz konny.
 • 1929 - rozpoczęcie budowy remizy, którą oddano do użytku w 1931 r.
 • 1934 – były członek carskiej orkiestry, mieszkaniec Kiernozi Stanisław Fudała organizuje orkiestrę strażacką i jest jej pierwszym kapelmistrzem.
 • 1939 - w związku z okupacją hitlerowską OSP Kiernozia zostaje rozwiązana.
 • 1941 - pod naciskiem mieszkańców okupant ponownie powołuje do życia OSP w Kiernozi i umieszcza na stanowisku naczelnika Volksdeutscha Adolfa Weibla. Strażacy biorą udział w akcjach gaśniczych na terenie GG i III Rzeszy.
 • 1946 - systemem gospodarczym postarano się o pierwszy samochód pochodzący z działań wojennych.
 • 1967 - obchody jubileuszowe 50-lecia istnienia jednostki. Podczas obchodów Prezes Zarządu Powiatowego OSP w Łowiczu druh Andrzej Stefaniak odznaczył najbardziej zasłużonych strażaków.
 • 1970 – z inicjatywy Zarządu OSP w czynie społecznym wybudowano basen przeciwpożarowy.
 • 1971 - rozpoczęto rozbudowę strażnicy, którą oddano do użytku w 1974 r. Przy rozbudowie uczestniczyli strażacy i mieszkańcy Kiernozi.
 • 1989 - uchwałą Zarządu Wojewódzkiego w Płocku z dnia 24.02.1988 r. złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa zostaje odznaczony sztandar jednostki
 • 1997 - obchody jubileuszowe 80-lecia powstania jednostki. Podczas uroczystości przekazano jednostce nowo ufundowany sztandar. Dokonano odznaczeń najbardziej zasłużonych strażaków.
 • 1998 - po nowym podziale administracyjnym Gmina Kiernozia znalazła się w granicach powiatu łowickiego. OSP Kiernozia bojowo podlega Komendzie Powiatowej PSP w Łowiczu.
 • Maj 2002 – po raz pierwszy w Kiernozi zorganizowano Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP z powiatu łowickiego. W zawodach uczestniczyło 16 drużyn męskich i 4 drużyny żeńskie. Puchary i nagrody ufundował za I miejsce Starosta Powiatu Łowickiego Cezary Dzierżek, za II miejsce Prezes Zarządu Powiatowego OSP w Łowiczu Stanisław Bednarek, za III miejsce Prezes Honorowy Zarządu Powiatowego OSP Władysław Gala.
 • Grudzień 2003 – ze składek Wojewódzkiego Zarządu OSP w Łodzi, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Zarządu Gminnego OSP, Rady Sołeckiej w Kiernozi i środków własnych zakupiono nowy samochód strażacki marki Ford Transit przeznaczony głównie do Ratownictwa Drogowego. Samochód odebrali Wójt gminy Kiernozia Zenon Kaźmierczak, Prezes OSP Kiernozia Jan Kozłowski i naczelnik Sławomir Szczypiński.
 • Maj 2003 - podczas uroczystości obchodów Święta Strażaka dokonano poświęcenia nowo zakupionego samochodu strażackiego. Na matkę chrzestną poproszono dyrektorkę Banku Spółdzielczego w Kiernozi Grażynę Pietrzak, a na ojca chrzestnego druha Grzegorza Boguckiego, którzy nadali samochodowi imię „FLORIAN”
 • Marzec 2007 – sali OSP Kiernozia odbył się IX Powiatowy Dzień Seniora Strażaka, w którym wzięło udział ok. 300 seniorów i zaproszonych gości. Prezes Zarządu Powiatowego OSP w Łowiczu Stanisław Bednarek w asyście Honorowego Prezesa Zarządu OSP w Łowiczu druha Władysława Gali dokonał licznych odznaczeń seniorów strażaków. Przebieg uroczystości umilała orkiestra strażacka z Kiernozi i kapela ludowa z zespołem Kiernozianie.
Obecny prezes OSP Kiernozia Marian Śniecikowski

Kronika

Kronikę założył w 1965 r. i prowadzi do chwili obecnej druh Ryszard Gajda, który jest członkiem jednostki od 1958 r. W kronice Opisana jest historia jednostki i ważniejszych wydarzeń od chwili jej powstania do czasów współczesnych. We wrześniu 2001 r. kronika bierze udział w I Powiatowym Przeglądzie Kronik Strażackich oraz VIII Ogólnopolskim Konkursie Kronik w Łowiczu. W kolejnych przeglądach i konkursach kronika zostaje wyróżniona dyplomami.

Orkiestra

W 1934 r. mieszkaniec Kiernozi, były członek carskiej orkiestry Stanisław Fudała zorganizował orkiestrę strażacką, którą szkolił i prowadził do 1937 r. tj. do chwili powołania go na stanowisko Wójta Gminy Kiernozia. W tym samym roku orkiestrę przejął i prowadził nauczyciel muzyki za szkoły powszechnej w Kiernozi Iwan Siergiej aż do wybuchu II Wojny. Po wojnie w 1950 r. organista Kościoła Parafialnego w Kiernozi Zygmunt Podlecki ponownie zorganizował orkiestrę strażacką, którą prowadził do 1962 r. Od 1962 r. do chwili obecnej orkiestrę prowadzi organista z kościoła w Kiernozi Stanisław Liberacki. Obecnie orkiestra liczy 21 członków i bierze czynny udział w ważnych uroczystościach strażackich, państwowych i kościelnych.

Sztandar

Pierwszy sztandar ufundował w lipcu 1917 roku dziedzic Kiernozi i pierwszy Prezes OSP Kazimierz Wieszczycki. W 1924 roku doszyto koronę na głowę orła. Od rozpoczęcia okupacji hitlerowskiej tj. od końca września 1939 r. aż do wyzwolenia w 1945 r. sztandar był ukrywany przez druha Józefa Pawińskiego. Po wyzwoleniu władze PRL chciały go zabrać i umieścić w muzeum lecz ponownie go ukryto w Kościele Parafialnym w Kiernozi. W 1948 roku odpruto koronę z głowy orła i przeniesiono go do remizy. Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego OSP w Płocku w 1989 r. sztandar został odznaczony złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. W 1990 r. ponownie naszyto koronę na głowę orła. Przez cały okres aż do 1997 r. tj. do ufundowania nowego sztandaru brał on udział w ważnych uroczystościach strażackich i państwowych.

Linki zewnętrzne

Osobiste