Odrodzenie Pracy

Z Nowy Łowiczanin

Odrodzenie Pracy, nr 1/1928.

Odrodzenie Pracy – dwutygodnik, a następnie tygodnik społeczno – gospodarczo - polityczny o charakterze centrowym. Wychodził w latach 1927 – 1928. Od nr 15 w podtytule zawarto informację, ze jest to organ Partii Pracy, później Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem.

Pierwszy numer wyszedł 3 maja 1927 r. w Drukarni Artystycznej w Warszawie. Od 2 numeru pismo drukowała oficyna Karola Rybackiego, od nr 2 z 1928 r. Drukarnia Polska W. Zielińskiego w Skierniewicach, a od nr 12 z 1928 r. znowu Rybacki. Redakcja mieściła się w Łowiczu przy ul. Mostowej 3.

Odrodzenie Pracy wychodziło w objętości od 8 do 14 stron, w cenie 50 – 25 gr. Cena malała z czasem. Od 10 listopada 1927 ukazywało się co tydzień.

Spis treści

Wydawca

Pierwszym wydawcą był inżynier Aleksander Herman Iżycki, redaktorem Antoni Dukat. Od ostatniego numeru z 1927 r. (nr 19), pismo zaczął wydawać Zarząd Koła Partii Pracy, od nr 4 z 1928 r. Okręgowy Komitet BBWR, a od nr 10 z tego roku znowu Zarząd Koła Partii Pracy. Firmowaniem wydawania pisma od nr 12 z 1928 r. zajął się Franciszek Ciechański.

Redaktorzy

Redaktorami pisma byli kolejno:

Zawartość

Pismo poruszało głównie tematy o charakterze politycznym. Omawiano zarówno politykę wewnętrzną państwa, zewnętrzną jak i lokalną. Poruszano również problemy rolne, techniczne, przemysłowe i socjalne. Wiele miejsca poświęcano również medycynie, higienie, szkolnictwu, historii i literaturze.

Źródła

Osobiste