Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu

Z Nowy Łowiczanin

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu - jest jedną z największych spółdzielni mleczarskich w Polsce. Dzięki rozbudowie i modernizacji zakładu, przerób mleka odbywa się przy pomocy najnowszych technologii w nowych halach produkcyjnych, które spełniają wszystkie higieniczne wymogi.

Mleko łowickie na taśmie produkcyjnej.

Historia

Pierwsza spółdzielnia mleczarska na Ziemi Łowickiej powstała w 1906 roku. Znaczący jej rozwój miał miejsce w latach 1922-1926, kiedy powstało 14 nowych spółdzielni mleczarskich. Następne etapy rozwoju to powstanie w 1930 roku „Spółdzielni Mleczarskiej Parowej”, a następnie powołanie na jej miejsce w 1934 roku Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej „Promień” i jej dynamiczny rozwój aż do wybuchu II wojny światowej.

Po reorganizacji i odbudowie ze zniszczeń wojennych Zarząd i działacze ruchu spółdzielczego przyczynili się do zwiększenia liczby członków Spółdzielni, wzrostu skupu i produkcji.

W 1951 roku Spółdzielnia została upaństwowiona i pracowała w oparciu o obowiązkowe dostawy mleka aż do 1957 roku, kiedy ją ponownie reaktywowano oraz przyjęto i zatwierdzono Status Spółdzielni.

Dzięki intensywnej pracy nad odbudową i rozwojem bazy surowcowej, skup mleka przekroczył zdolności produkcyjne zakładu. Podjęto decyzję o budowie nowego zakładu o profilu serowarskim i przerobie 120 tys. litrów mleka. Wybudowany w 1971 roku zakład jest ciągle modernizowany, a produkcja dostosowywana do aktualnych potrzeb rynku.

Łowickie sery Gouda.

Prezes

Od 1990 r. nieprzerwanie prezesem OSM w Łowiczu jest Jan Dąbrowski.

Dane kontaktowe

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu

ul. Przemysłowa 3

99-400 ŁOWICZ

tel: 46 830 36 00

fax: 46 837 43 48

e-mail: osm@mleczarnia.lowicz.pl

Osobiste