Olszewski Władysław

Z Nowy Łowiczanin

Władysław Olszewski – (ur. 7 października 1872 r. w Andrykach na Żmudzi – zm. 22 sierpnia 1936 r. we Lwowie ), doktor historii, dyrektor Gimnazjum im. ks. Józefa Poniatowskiego w Łowiczu.

Spis treści

Wykształcenie

W 1894 r. ukończył Petersburski Uniwersytet Państwowy na Wydziale Filozoficzno – Historycznym. Następnie kontynuował naukę w Instytucie Historyczno – Pedagogicznym na tej Uczelni. W 1905 r. uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie Lwowskim, broniąc pracy z historii średniowiecznej Litwy. W 1914 r. zdał egzamin na nauczyciela historii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Praca zawodowa

Pierwszą pracą, jakiej się podjął było nauczanie w szkołach średnich, początkowo w Rosji, a następnie w Galicji. W 1922 r. został dyrektorem Gimnazjum im. Ks. J. Poniatowskiego w Łowiczu. W tej placówce dbał o to, aby jego nauczyciele mieli odpowiednie przygotowanie pedagogiczne. W nauczaniu historii i języka łacińskiego stosował najnowsze metody pedagogiczne. Wprowadził zarządzenie o noszeniu przepisowego mundurka i czapki w kolorze granatowym, co stanowiło warunek przyjęcia do szkoły. Jako pierwszy wśród łowickich dyrektorów zorganizował innowacyjne jak na te czasy kino szkolne. Poza tym, z jego inicjatywy powstały w szkole dwie orkiestry: dęta i mandolinistów. W 1922 r. doprowadził do uruchomienia przez Koło Rodzicielskie bursy dla uczniów, pod nazwą „Bartoszków”. Z jego inicjatywy utworzona została Miejska Szkoła Handlowa. Od 1925 roku pracował jako nauczyciel w Łodzi.

Był przewodniczącym Koła Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych i Średnich. W 1924 r. został członkiem honorowym Akademickiego Koła Łowiczan w Warszawie.

Redaktor

Po zakończeniu pracy zawodowej związanej ze szkolnictwem, osiadł we Lwowie, gdzie został redaktorem czasopisma pedagogicznego „Muzeum”. Publikował w nim artykuły dotyczące szkolnictwa średniego we Francji, a poza tym teksty dyskusyjne na temat reformy szkolnictwa. Zmarł 22 sierpnia 1936 r. we Lwowie. Został pochowany w rodzinnym grobowcu na Cmentarzu Łyczakowskim.

Ciekawostki

Władysław Olszewski pochowany został w grobowcu R. Mariana Kaliksta, blisko Cmentarza Obrońców Lwowa. Grobowiec powstał w 1920 roku, Olszewski spoczął w nim jako piąty. W 2000 r. członkowie Polskiego Stowarzyszenia Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie – Kazimiera Karkut i Jan Franczak, odnaleźli mogiłę w bardzo złym stanie. Jej stan wskazywał, że od ponad 50 lat nikt się nią nie zajmował. Członkowie stowarzyszenia w miarę swoich możliwości uporządkowali grobowiec i odnowili prowizorycznie napis. Administracja cmentarza planowała jednak kasację grobów w tej części cmentarza.

Źródła

  • Z dziejów średnich szkół ogólnokształcących i koła wychowanków w Łowiczu, wyd. przez Koło Wychowanków i Wychowanek Szkół Średnich Ogólnokształcących w Łowiczu, Łowicz 2000, s. 67 - 69. ISBN 83-914354-0-7.
Osobiste