Orszulik Alojzy

Z Nowy Łowiczanin

ks. bp Alojzy Orszulik

Alojzy Orszulik SAC (ur. 21 czerwca 1928 w Baranowicach k. Żor) - pallotyn, uczestnik Okrągłego Stołu, pierwszy biskup ordynariusz diecezji łowickiej w latach 1992 - 2004.

Spis treści

Wykształcenie

Syn Józefa i Rozalii z domu Kowalczyk. Pochodzi z rodziny rolniczej, rodzina posiadała sześciohektarowe gospodarstwo rolne. W 1939 roku zdążył ukończyć IV klasę szkoły podstawowej. By uniknąć wywiezienia na roboty do Rzeszy pracował w czasie okupacji aż do lutego 1945 roku w stolarni budowlanej. W 1947 roku wstąpił do Sodalicji Mariańskiej. Dzięki zachętom miejscowego wikariusza i kapelan stowarzyszenia rozpoczął w 1948 roku naukę w Niższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Chełmnie nad Wisłą, gdzie trzy lata później zdał egzamin dojrzałości. Od 1951 roku odbywał nowicjat pallotyński w Ząbkowicach Śląskich, a w latach 1952 - 1957 ukończył studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. Śluby wieczyste złożył 8 września 1956 roku. Po przyjęciu 22 czerwca 1957 roku z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego święceń kapłańskich, studiował na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Po uzyskaniu magisterium i licencjatu, od jesieni 1961, aż do 1989 roku wykładał prawo kanoniczne w seminarium w Ołtarzewie.

Działalność w Episkopacie Polski

Przełożeni skierowali księdza Orszulika do pracy w Sekretariacie Episkopatu Polski w 1962 roku, gdzie został referentem. Od roku 1968 kierował Biurem Prasowym Episkopatu. Papież Paweł VI mianował go konsultorem Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, którą to funkcję pełnił w latach 1974 - 1994. Negocjował z Rządem PRL kolejne pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. W listopadzie 1980 roku wybrany został sekretarzem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Episkopatu Polski i Rządu PRL. Konferencja Episkopatu Polski powierzyła mu również funkcje sekretarza pomocniczego ( od 1983 roku), członka Komisji ds. Wydawnictw Kościelnych oraz wiceprzewodniczącego Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu. Został także kościelnym asystentem w Kościelnym Komitecie Rolniczym, pomagał zbierać fundusze na organizowane przez Episkopat fundacje pomocy dla polskich rolników indywidualnych.

W 1987 roku znalazł się w składzie Komisji Mieszanej Stolicy Apostolskiej i Episkopatu Polski ds. nawiązania stosunków dyplomatycznych między Watykanem i Polską. Jako zastępca sekretarza Episkopatu Polski - abp. Bronisława Dąbrowskiego - współuczestniczył w wielu rozmowach i negocjacjach z Rządem PRL. W 1989 roku, ze względu na zły stan zdrowia, abp. Dąbrowski delegował do rozmów księdza Orszulika. Był uczestnikiem decydujących rozmów dotyczących wyborów czerwcowych, odbywających się 4 stycznia 1989 roku w Klarysewie pod Warszawą. Reprezentował również stronę kościelną w obradach Okrągłego Stołu. Od 1989 do 1994 roku był zastępcą sekretarza Episkopatu Polski. Od 1994 roku przewodniczył Komisji Episkopatu ds. Środków Społecznego Przekazu. Działał również w Komisji Prawnej Episkopatu, Komisji Wspólnej Episkopatu Polski i Rządu oraz Kościelnej Komisji Konkordatowej.

Podczas nabożeństwa

Sakry biskupie

Ksiądz Alojzy Orszulik został mianowany na biskupa pomocniczego w diecezji siedleckiej 8 września 1989 roku. Trzy miesiące później, 8 grudnia 1989 roku otrzymał w siedleckiej katedrze sakrę biskupią z rąk prymasa kardynała Józefa Glempa, któremu asystowali arcybiskup Bronisław Dąbrowski i biskup siedlecki Jan Mazur. Za zawołanie biskupie przyjął Christo in aliis servire ("Służyć Chrystusowi w innych"). W diecezji siedleckiej był wikariuszem generalnym.

Po erygowaniu przez papieża Jana Pawła II diecezji łowickiej został jej biskupem 25 marca 1992 roku. Ingres odbył się 12 kwietnia 1992. Po osiągnięciu wieku emerytalnego, 22 maja 2004 roku przeszedł w stan spoczynku.

Zasługi dla Diecezji Łowickiej

Biskup Orszulik czynił usilne starania ku renowacji cennych zabytków architektury sakralnej i świeckiej, znajdujących się w centrum miasta, a stanowiących własność kościelną. Fundusze na prace renowacyjne zdobywał od zaprzyjaźnionych międzynarodowych instytucjach, niektórych kościołów lokalnych w Niemczech, w szczególności diecezji Paderborn i Hildesheim w Westfalii oraz Freiburg im Breisgau w Badenii - Wirtembergii oraz od klanów katolickich rodzin holenderskich i niemieckich. Dzięki pozyskiwanym środkom udało się bp. Orszulikowi wymienić pokrycie dachu łowickiej katedry i wyremontować jej elewację zewnętrzną. Udało się przy tym odrestaurować cenne rzeźby oraz stworzyć skarbiec katedralny z prawdziwego zdarzenia. Jego zasługą jest zburzenie odgradzającego katedrę od reszty Starego Rynku muru i odsłonięcie kościoła. Bp. Orszulik odzyskał również dla diecezji dwie zabytkowe kanonie na zachodniej ścianie łowickiego Starego Rynku i odrestaurował je, urządzając w nich pomieszczenia dla kurii biskupiej i dla diecezjalnego dzieła charytatywnego Caritas. Gruntowną restaurację przeszła, również dzięki niemu, przylegająca do łowickiego ratusza parterowa kanonia w kształcie podkówki.

Od początku pełnienia posługi biskupiej bp. Orszulik chciał stworzyć w Łowiczu seminarium duchowne. Najpierw przekonał on radę miejską I kadencji, by przekazała diecezji część terenu po byłych koszarach radzieckich wraz z budynkami, a następnie w szybkim tempie ( w niecałe dwa i pół roku) przebudował główny gmach na potrzeby kleryków, dobudowując doń obszerną kaplicę. Wyższe Seminarium Duchowne wrosło już w obraz miasta. Tuż obok seminarium postawił bp. Orszulik Kolegium Teologiczne.

Tuż obok seminarium udało się mu umieścić stworzone również dzięki jego inicjatywie lokalne radio katolickie - Radio Victoria, do dziś noszące tę nazwę.

W 1997 roku zapoczątkował budowę centrum duszpasterskiego dla młodzieży przy ulicy Brzozowej w dzielnicy Korabka. Zależało mu na ożywieniu odciętej od reszty Łowicza rzeką, torami kolejowymi i trasą A2 tej części miasta. W 1999 roku powstała tutaj parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, która jest obecnie jedną z najżywiej działających parafii łowickich.

Biskupowi Orszulikowi udało się również założyć w Łowiczu diecezjalne centrum opieki "Caritas", mieszczące się w budynku przy kościele Św. Ducha, którego pomocy doświadczyło wiele łowickich rodzin.

Również dzięki jego zabiegom Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno - Pedagogiczna obrała za swoją siedzibę Łowicz.

W 1998 roku dzięki staraniom bp. Orszulika udało się otworzyć Liceum Klasyczne w Skierniewicach, które szczyci się obecnie wysokim poziomem nauczania.

To jemu w głównej mierze zawdzięcza Łowicz wizytę Jana Pawła II 14 czerwca 1999 roku i mszę odprawioną na osiedlu Bratkowice. Pierwszy raz o wizytę prosił papieża w 1995 roku, potem kilkanaście razy podczas kolejnych wizyt w Watykanie, kolejną prośbę wysłał pisemnie wiosną 1998 roku. 14 czerwca witał Jana Pawła II w stolicy Księstwa Łowickiego.

Odznaczenia

Obecnie mieszka w Łowiczu w budynku diecezjalnym obok kościoła Św. Ducha, czasami odprawia msze święte w katedrze łowickiej i innych kościołach diecezji. Jak sam powiedział w rozmowie z "Nowym Łowiczaninem": "(...) właściwym miejscem jest dla mnie Łowicz. Tutaj mnie papież posłał, tu kazał organizować diecezję, to miejsce traktuję jako swoje - i tu spocznę na wieczny odpoczynek."

Linki

O biskupstwie nie myślałem

Nie czuję się samotny

Osobiste