PTTK Łowicz

Z Nowy Łowiczanin

PTTK w Łowiczu - odział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego powstał w Łowiczu w 1908 roku. Łowicki oddział posiada swój własny sztandar oraz znaczek.

Członkowie Koła Przewodników ze sztandarem

Spis treści

Historia

Początki

Historia Koła Przewodników, działającego obecnie w strukturach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Łowiczu, rozpoczęła się 23 marca 1908 r. Wówczas to, Aleksander Janowski, 17 miesięcy od powołania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Warszawie, powołał kolejny; piąty w Polsce Oddział PTK w Łowiczu. Trzon łowickiego oddziału tworzyli, wybitni miejscowi społeczni działacze, ludzie wielkiej wiary i czci, którzy za główny cel swojego życia obrali, służenie jak najlepiej swojej “małej Ojczyźnie”. Wśród nich należy wymienić m.in.:

 • Romualda Oczykowskiego; historyka, literata, który jako jeden z nielicznych podjął się trudu opisania historii swojego miasta z wyszczególnieniem jego walorów historycznych w przewodniku Przechadzka po Łowiczu, wydanego w 1883 roku,
 • Władysława Tarczyńskiego; kolekcjonera, twórcę Muzeum Starożytności i współzałożyciela Straży Ogniowej. Z jego inicjatywy Łowicz dziś posiada muzeum pamiątek historycznych Łowicza,
 • Anielę Chmielińską; działaczkę społeczną, wielce zasłużoną w dziedzinie zachowywania kultury ludowej Księżaków i jej rozsławiania poza granicami Ziemi Łowickiej. Twórczynię Muzeum Etnograficznego,
 • Karola Rybackiego; wydawcę Łowiczanina – lokalnej gazety miasta, księgarza, drukarza, działacza społecznego.

W 1909 r. powstały pierwsze struktury łowickiego oddziału PTK z podziałem na poszczególne sekcje: wycieczkową i odczytową. Wśród sekcji najlepsze wyniki pracy osiągała sekcja wycieczkowa. Pozwalała ona na rozwijanie krajoznawstwa i opiekowała się wycieczkami przybywającymi do Łowicza. Sekcja ta, stanie się z czasem podwaliną pod obecne Koło Przewodników. Jej członkowie oprowadzali turystów po muzeach, mieście i okolicy. Wycieczki przybywały m.in. z Warszawy, Kutna, Błonia, Szczawina i Łodzi. Sekcja organizowała również wycieczki własne po Łowiczu i okolicy.

Podobnymi osiągnięciami mogła się poszczycić sekcja muzealna, która pod kierunkiem Władysława Tarczyńskiego i Anieli Chmielińskiej zorganizowała jedno z najciekawszych muzeów krajoznawczych. Oprowadzaniem wycieczek zajmowali się właściciele muzeów, dlatego też, Anielę Chmielińską i Władysława Tarczyńskiego uznaje się za prekursorów dzisiejszych przewodników w Łowiczu. Takimi prekursorami przewodników w późniejszym czasie, przed wybuchem II wojny światowej i po jej zakończeniu, byli: Tadeusz Gumiński, dr Jan Wegner, Maurycy Klimecki, Helena Dietrichowi, Zygmunt Pągowski, Zdzisław Pągowski i inni.

W 1935 r. utworzono w Łowiczu, Związek Propagandy Turystyki Ziemi Łowickiej, którego inicjatorem był Urząd Wojewódzki w Warszawie. ZPTZŁ miał za zadanie skupić miejscowe środowiska zainteresowane materialnie rozwojem turystyki. W ramach związku zorganizowano m.in.: Dni Łowicza w oktawę Bożego Ciała podczas których, otwarto wystawę sztuki ludowej połączoną ze sprzedażą wyrobów rękodzielniczych. Dzięki Maurycemu Klimeckiemu imprezę tę kontynuowano w latach następnych.

Działalność PTK w Łowiczu na czas II wojny światowej została przerwana. W 1946 roku wznowiono działalność a w 1950 z połączenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego powstało Polskie Towarzystwo Turystyki i Krajoznawstwa.

Po wojnie

W 1962 roku odbył się pierwszy konkurs na przewodników Ziemi Łowickiej. 5 lutego uczestnikom kursu nadano tytuł przewodników i tym sposobem powstało Koło Przewodników przy łowickim PTTK. Kolejne kursy zorganizowano w roku 1964 i 1968. W 1969 roku z inicjatywy PTTK powstał znaczek łowickich przewodników.

W 1987 roku, 13 lutego, powstał Klub Turystyki Kolarskiej "Szprycha". W roku 1989 wprowadzono odznakę "Miłośnik Ziemi Łowickiej".

W roku 1989 sytuacja łowickiego PTTK uległa znacznemu pogorszeniu, ponieważ wraz ze zmianą ustroju państwo przestało łożyć na działalność Towarzystwa.

W 1996 roku powstała idea stworzenia sztandaru, jego uroczystego poświęcenia dokonał o. Petroniusz na Mszy Świętej 10 marca 1996 roku w kościele sióstr bernardynek. 1 kwietnia 1997 roku Urząd miejski przekazał na rzecz PTTK biuro. W jednym pomieszczeniu znajduje się Centrum Informacji Turystycznej, natomiast w drugim siedziba PTTK. Opłaty za biuro pokrywa Urząd miejski. Z inicjatywy łowickich przewodników w dniu 27 czerwca 1998 roku w południe odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci działaczy PTK - PTTK w latach 1908 - 1998. 10 maja 2008 roku łowiccy przewodnicy obchodzili 100-lecie Oddziału PTK – PTTK w Łowiczu. Biuro zostaje przeniesione do budynku ratusza.

Działalność

Zakres działań, które określa statut PTTK jest szeroki a to najważniejsze z nich:

 • popularyzacja turystyki,
 • ochrona przyrody,
 • wyznaczanie szlaków turystycznych,
 • przewodnictwo,
 • turystyka: piesza i (górska i nizinna), rowerowa, kajakowa, konna, chodzenie na azymut,
 • organizowanie obozów turystycznych.

W 2009 roku zorganizowano 140 wycieczek, w tym 5 społecznych.

Kluby i koła

Członkowie

PTTK w Łowiczu zrzesza 200 osób.

Zarząd

 • Janusz Dyl - prezes oddziału PTTK w Łowiczu
 • Adam Szymański - zastępca prezesa d/s organizacyjnych i turystycznych
 • Grażyna Dubiel - zastępca prezesa d/s młodzieży
 • Jadwiga Lendzion - sekretarz zarządu
 • Teresa Wojciechowska - skarbnik zarządu
 • Zdzisław Kryściak - członek zarządu
 • Marek Trepa - członek zarządu

Kontakt

PTTK Oddział w Łowiczu (obecnie mieści się w budynku ratusza miejskiego)

Stary Rynek 1

99-400 Łowicz

tel. 46 837 32 69

email: pttklowicz@gmail.com

Źródła

 • Statut Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego;

Linki zewnętrzne

Osobiste