Polak Katarzyna

Z Nowy Łowiczanin

Katarzyna Polak

Katarzyna Polak (15 maja 1967 r. w Gostyninie) - kierownik i choreograf Zespołu Pieśni i Tańca "Blichowiacy" (do września 2011 r.). Sekretarz Łowickiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Blichowskiej – Blich.

Spis treści

Wykształcenie

Absolwentka ZSP nr 2 RCKU w Łowiczu, gdzie obecnie pracuje. Zdobyła wyższe wykształcenie pedagogiczne. Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Policealne Studium Kulturalno-Oświatowe o specjalizacji taniec ludowy. Podyplomowo AWF we Wrocławiu. Studia podyplomowe w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, z zakresu zarządzania kulturą i oświatą.

Życiorys

Od 1990 r. nauczyciel w ZSP nr 2 RCKU w Łowiczu. Była instruktorem tańca ludowego, choreografem Zespołu Pieśni i Tańca "Blichowiacy". Od roku 2004 do IX 2011 r. kierownik owego zespołu. Prowadząc zespół „Blichowiacy” Katarzyna Polak przygotowywała choreografię i tworzyła nowe programy, z którymi zespół występował na licznych pokazach i konkursach. Od roku 1990 współpracuje też z Zespołem Regionalnym Pieśni i Tańca „Sanniki”, a od 5 lat z Dziecięcym Zespołem Ludowym „Krzewina” w Bobrownikach. Obecnie współdziała również z Dziecięcym Zespołem Ludowym "Boczki Chełmońskie".

K. Polak wielokrotnie prowadziła warsztaty taneczne dla innych zespołów w Polsce. Nauczała tańców regionu łowickiego, tworzyła programy, suity łowickie, prowadziła zajęcia z zespołami polonijnymi (m. in. z grupą z Los Angeles). W 2004 r., zaproszona przez Międzynarodową Federację Zespołów Polonijnych, prowadziła w Wielkiej Brytanii konsultacje i zajęcia warsztatowe dla instruktorów tańca ludowego z 14 różnych zespołów.

Cele pracy

Przede wszystkim popularyzacja folkloru łowickiego, poprzez nauczanie wielu pokoleń dzieci i młodzieży. Zachowanie i przekazywanie w wiernej postaci i korzennym charakterze łowickiego tańca ludowego. Krzewienie kultury ludowej na festiwalach w kraju i za granicą.

Zainteresowania

Taniec ludowy, kultura, sztuka ludowa regionu Łowicza, etnografia i etnologia.

Linki zewnętrzne

Osobiste