Polska Narodowa

Z Nowy Łowiczanin

Polska Narodowa, nr 28/1936. Nakład drugi po konfiskacie

Polska Narodowa - Tygodnik lokalny wychodzący w Łowiczu w latach 1936 – 1938. Od numeru 24 wychodził z podtytułem: Tygodnik społeczno – polityczny, został zmieniony na: Tygodnik narodowy i katolicki.

Wydawcą i redaktorem tygodnika był Tadeusz Bączkowski, był on też właścicielem drukarni w której wychodziło pismo. Drukarnia i redakcja mieściły się przy ul. 11 Listopada 2 w Łowiczu. Pod koniec 1937 r. pismo redagował Bronisław Muszyński.

Od nr 7/ 1937 został zmieniony format z 39 cm na 30 cm.

Z numerem 32/1937 pojawiły się stałe rubryki: Kronika Łowicka, Kronika Skierniewicka, Kronika Rawska.

W 1939 r. Polska Narodowa została przekształcona w Gazetę Łowicką.

Wiele numerów pisma wychodziło po dwa razy, z powodu konfiskat cenzury proskrypcyjnej.

Varia

  • Pismo było niewielkiej objętości i kosztowało 10 gr.
  • Pismo było kontynuatorem upadłego Tygodnika Narodowego, wydawanego w Kutnie.

Źródła

Osobiste