Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu

Z Nowy Łowiczanin

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu - urząd państwowy, jednostka powiatowa w Łowiczu, jedna z 338 tego typu placówek w kraju.

Spis treści

Zadania zarządu

  • pośrednictwo pracy,
  • poradnictwo zawodowe,
  • szkolenia,
  • pożyczki,
  • prace interwencyjne,
  • programy specjalne,
  • wypłacanie zasiłków,
  • realizacja programów subsydiowania zatrudnienia,
  • pozyskiwanie i gospodarowanie środkami przeznaczonymi na przeciwdziałanie bezrobocia i działania na lokalnym rynku pracy.

Kierownictwo Urzędu Pracy w Łowiczu

Dane adresowe

Powiatowy Urząd Pracy

99-400 Łowicz

ul. Stanisławskiego 28

Linki zewnętrzne

Osobiste