Przedszkole Integracyjne Nr 10 w Łowiczu

Z Nowy Łowiczanin

Dzieci z Przedszkola nr 10 podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2011/2012. (fot. ze zbiorów NŁ)

Przedszkole Integracyjne nr 10 w Łowiczu „Pod Świerkami” - znajduje się przy ul. Księżackiej w Łowiczu

Spis treści

Informacje ogólne

Przedszkole powstało w odpowiedzi na zapotrzebowania dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców, którzy chcieli im zapewnić możliwość uczęszczania do przedszkola i przebywania wśród rówieśników. Istnienie tej placówki daje szansę dzieciom niepełnosprawnym i zdrowym na rozwój społeczny, emocjonalny, intelektualny i fizyczny bez podziałów, z równym dostępem do praw i obowiązków.

Struktura

W roku szkolnym 2007/2008 do czterech oddziałów przedszkola uczęszczało 93 dzieci. Trzy z nich to grupy integracyjne. Na zajęciach dzieci zdrowe uczą się i bawią razem z rówieśnikami, wymagającymi specjalnej troski, z różnego typu niepełnosprawnościami: zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawność ruchowa.

Dyrektor

mgr Emilia Żebrowska

Baza dydaktyczna

Zestaw komputerowy w każdej sali oraz w gabinecie logopedy i psychologa. Stanowiska komputerowe wyposażone są w programy: Logostempel, Sam Czytam, Poznaję Literki, Mój Pierwszy Elementarz, Klik uczy czytać, Encyklopedia multimedialna Optimus Pascal, Porusz umysł. Plazma, Ameba, Easy Games; profesjonalny program LOGOPEDIA.

W ofercie przedszkola są także nieodpłatne zajęcia dodatkowe

 • zajęcia dla dzieci i ich rodziców oparte na metodzie ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • zajęcia korekcji zachowań dla dzieci nadpobudliwych i wycofanych,
 • warsztaty plastyczne dla dzieci uzdolnionych w tym zakresie,
 • zespół wokalny Gwiazdeczki,
 • zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami muzykoterapii dla wszystkich grup wiekowych,
 • akcja Cała Polska Czyta Dzieciom, zapraszanie gości, przedstawicieli ciekawych zawodów, którzy czytają dzieciom bajki i opowiadają o swojej pracy, pokazują rekwizyty związane z danym zawodem;
 • gimnastyka korekcyjna;
 • grupowe zajęcia logopedyczne;
 • zajęcia kształtujące myślenie twórcze u dzieci 5 i 6-letnich;
 • zajęcia rozwijające sprawności grafomotoryczne u dzieci 4-letnich;
 • zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 3-4-letnich;
 • kółko matematyczne.

Adres

Przedszkole Integracyjne nr 10 w Łowiczu

ul. Księżacka 26

99-400, Łowicz

tel: 46 837 53 03

www:http://www.wikom.pl/p10lowicz/strona1.htm

Osobiste