Rżewska Zofia

Z Nowy Łowiczanin

Zofia Rżewska

Zofia Rżewska (ur. 25 grudnia 1950 r. w Parzeniu w woj. płockim) – dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej SANEPID w Łowiczu.

Spis treści

Wykształcenie

Magister farmacji, specjalizacja I stopnia z Higieny i Epidemiologii, Akademia Medyczna w Łodzi.

Kariera zawodowa

Początkowo kierownik działu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu, obecnie (od stycznia 2003 roku) na stanowisku inspektora w tej samej placówce.

Działalność społeczna

Działa w Zarządzie PCK, jest także członkiem wspierającym Związek OSP w Łowiczu. Została odznaczona m. in. Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, w 2006 r. otrzymała też statuetkę w dowód wdzięczności za wspieranie działalności humanitarnej PCK.

Życie prywatne

Mężatka i matka dwójki dorosłych dzieci. Interesuje się działalnością na rzecz zdrowia publicznego i filmem.

Linki zewnętrzne

Osobiste