Rada Miejska w Łowiczu

Z Nowy Łowiczanin

Rada gminy to organ stanowiący i kontrolny gminy. Jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, to rada nosi nazwę rady miejskiej. Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy Miasta Łowicza, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Spis treści

Skład Rady Miejskiej w Łowiczu

Przewodniczący rady Henryk Zasępa

2010 - 2014

 • Przewodniczący Rady: Henryk Kazimierz Zasępa
 • Wiceprzewodnicząca Rady: Piotr Gołaszewski
 • Wiceprzewodnicząca Rady: Władysław Michalak
Pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej odbyła się 1 XII 2010r.

Radni:

 • 1. Wanda Białas
 • 2. Tomasz Charążka
 • 3. Grzegorz Durka
 • 4. Dariusz Dzik
 • 5. Jolanta Głowacka
 • 6. Jacek Piotr Haczykowski
 • 7. Jan Kośmider
 • 8. Grzegorz Jan Michalak
 • 9. Łukasz Muszakowski
 • 10. Leszek Stanisław Plichta
 • 11. Grażyna Alina Sobieszek
 • 12. Ryszard Andrzej Szmajdziński
 • 13. Marzena Tkacz
 • 14. Michał Trzoska
 • 15. Robert Wilk
 • 16. Robert Wiesław Wójcik
 • 17. Ewa Maria Zbudniewek
 • 18. Tadeusz Żaczek


2006 - 2010

 • Przewodniczący Rady: Henryk Kazimierz Zasępa
 • Wiceprzewodnicząca Rady: Jolanta Głowacka
 • Wiceprzewodnicząca Rady: Krystyna Ostrowska

Radni:

 • Michał Anyszewski
 • Tomasz Andrzej Białek
 • Piotr Michał Gołaszewski
 • Jacek Piotr Haczykowski
 • Leszek Stanisław Plichta
 • Piotr Pochwała
 • Marzena Rokicka
 • Bogusław Smela
 • Grażyna Alina Sobieszek
 • Kazimierz Sobieszek
 • Józef Szczepanik
 • Ryszard Andrzej Szmajdziński
 • Robert Wilk
 • Grzegorz Jacek Wojciechowski
 • Robert Wiesław Wójcik
 • Ewa Maria Zbudniewek
 • Krzysztof Zieliński
 • Tadeusz Żaczek

Komisje

 • Komisja Budżetu i Finansów
 • Komisja Gospodarcza i Rozwoju Miasta
 • Komisja Mieszkaniowa i Socjalna
 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Społeczna
Osobiste