Rejestr zabytków miasta Łowicza

Z Nowy Łowiczanin

Rejestr zabytków miasta Łowicza

- Ogród z dziedzińcem,

 • 16. Kościół pijarów p.w. NMP i św. Wojciecha, ul. Zduńska, 2 poł. XVII, XVIII, XIX, NR rej.: 6/8 z 2.06.1946, 109-VI-18 z 17.03.1961 oraz 130 z 18.08.1967
 • 17. Kościół ewangelicki, ul. Podrzeczna 17, 1 poł. XIX, NR rej.: 572 z 19.08.1967
 • 18. Dzwonnica, NR rej.: 573 z 19.08.1967
 • 19. Kościół mariawitów p.w. Przenajświętszego Sakramentu, al. Sienkiewicza 3, 1907-10, NR rej.: A/3 z 15.04.2002
 • 20. Cmentarz rzym.-kat. „katedralny”, ul. Blich 8, 1843, NR rej.: 809 z 22.11.1991

- Kaplica grobowa Laskowskich,

- Kaplica grobowa Saxów, 1842,

- Brama,

 • 24. Cmentarz żydowski, ul. Łęczycka 96, 1 poł. XIX, NR rej.: 875 z 20.03.1992
 • 25. Park „Ogród Saski”, Stary Rynek, 1886, NR rej.: 473 z 16.09.1978
 • 26. Zieleniec, ul. Brudki - Mickiewicza - Żabia, 1932, NR rej.: 474 z 16.09.1978
 • 27. Zieleniec, ul. Sienkiewicza, 1924-25, NR rej.: 472 z 16.09.1978
 • 28. Ruiny zamku prymasowskiego, 2 poł XIV, XVI-XVIII, NR rej.: 574 z 19.08.1967
 • 29. Brama „Prymasowska”, poł. XVII, NR rej.: 567 z 18.08.1967
 • 30. Ratusz, Stary Rynek, NR rej.: 536-VI-34 z 5.03.1947 oraz 131 z 18.08.1967
 • 31. Zespół ludowej szkoły rolniczej, ul. Blich 10, 1925, NR rej.: 634 z 29.09.1983:

- Budynek mieszkalny z warsztatem szkolnym

- Budynek mieszkalny

- Magazyn zbożowy

- Chlewnia

- Obora

- Stajnia

 • 32. Zespół pałacowy gen. Klickiego, ul. 1 Maja - Pałacowa, 1822-24: pałac, ul. Pałacowa 6, NR rej.: 543-VI-41 z 6.03.1947 oraz 133 z 19.08.1967
 • 33. Kaplica, ul. Pałacowa 6, NR rej.: 576 z 19.08.1967
 • 34. Domek dozorcy, ul. Pałacowa 6, NR rej.: 577 z 19.08.1967
 • 35. Park, NR rej.: 471 z 16.09.1978 (1 Maja 17-21), 794 z 9.05.1990 (ul. Pałacowa 6)
 • 36. Wieża, ul. 1 Maja 17-21, NR rej.: 575 z 19.08.1967
 • 37. Hotel de Wilno, ob. dom mieszkalny, ul. 3 Maja 12, k. XIX, NR rej.: 787 z 27.02.1988
 • 38. Zespół poczty konnej, ul. 3 Maja 13, 1829, 1950: stacja (poczthalteria), NR rej.: 132 z 18.08.1967
 • 39. Wozownia, NR rej.: 698 z 28.09.1967
 • 40. Stajnia, NR rej.: 699 z 28.09.1967
 • 41. Dom, Nowy Rynek 1, 1611, XIX, NR rej.: 591 z 21.08.1967 (dec. ul. Kilińskiego)
 • 42. Dom, Nowy Rynek 2, 1 poł. XVII, XVIII, NR rej.: 592 z 21.08.1967
 • 43. Dom, Nowy Rynek 3, pocz. XVII, XIX, NR rej.: 593 z 21.08.1967
 • 44. Dom, Nowy Rynek 6, XVII, XIX, NR rej.: 594 z 21.08.1967
 • 45. Dom, Nowy Rynek 8, XVII, XIX, NR rej.: 633 z 29.09.1983
 • 46. Dom, Nowy Rynek 9, XVII, XVIII, NR rej.: 391-VI-38 z 1947 oraz 595 z 21.08.1967
 • 47. Dom, Nowy Rynek 10, XVII, 1911, NR rej.: 635 z 29.09.1983
 • 48. Dom, Nowy Rynek 12, XVII, XVIII/XIX, NR rej.: 637 z 29.09.1983
 • 49. Dom, Nowy Rynek 13, XVII, XVIII, NR rej.: 114-VI-23 z 6.03.1947 oraz 136 z 21.08.1967
 • 50. Dom, Nowy Rynek 17, 1 poł. XIX, NR rej.: 596 z 22.08.1967
 • 51. Dom, Nowy Rynek 19, 1 poł. XIX, NR rej.: 636 z 29.09.1983
 • 52. Dom, Nowy Rynek 25, k. XVII, NR rej.: 597 z 22.08.1967
 • 53. Dom, Nowy Rynek 30, XVIII/XIX, NR rej.: 598 z 22.08.1967
 • 54. Dom, Nowy Rynek 32, XVIII/XIX, NR rej.: 599 z 22.08.1967
 • 55. Dom, Nowy Rynek 33, XVII, XVIII-XIX, NR rej.: 137 z 22.08.1967
 • 56. Dom, Nowy Rynek 34, XVII, NR rej.: 104-VI-13 z 16.03.1961 oraz 138 z 22.08.1967
 • 57. Dom, Nowy Rynek 35, XVII, XIX, NR rej.: 139 z 22.08.1967
 • 58. Dom, Nowy Rynek 36, k. XVIII, NR rej.: 140 z 22.08.1967
 • 59. Dom, ul. Podrzeczna 2, poł. XIX, NR rej.: 1006-A z 23.09.1998
 • 60. Dom, ul. Podrzeczna 5, pocz. XIX, NR rej.: 573-VI-50 z 22.03.1952
 • 61. Dom, ul. Podrzeczna 14, 1 poł. XIX, NR rej.: 607 z 22.08.1967
 • 62. Dom, ul. Podrzeczna 18, 1 poł. XIX, NR rej.: 608 z 22.08.1967
 • 63. Dom, ul. Podrzeczna 22, 1 poł. XIX, XX, NR rej.: 609 z 24.08.1967
 • 64. Dom, ul. Podrzeczna 57, pocz. XIX, NR rej.: 572-VI-49 z 22.03.1952 oraz 142 z 24.08.1967
 • 65. Dom, ul. Sienkiewicza 19, 1 poł. XIX, NR rej.: 1094 z 12.04.1972
 • 66. Szpital wojskowy „Nowy Powiat”, ob. Budynek starostwa, ul. Stanisławskiego 30, 1827, NR rej.: 578 z 19.08.1967
 • 67. Dom, Stary Rynek 2, XVIII/XIX, NR rej.: 579 z 19.08.1967 (dec. pl. Kościuszki)
 • 68. Dom, Stary Rynek 3, XVIII/XIX, NR rej.: 580 z 19.08.1967 (dec. pl. Kościuszki)
 • 69. Dom, Stary Rynek 9/10, XVIII, XIX, NR rej.: 638 z 29.09.1983 (dec. pl. Kościuszki)
 • 70. Dom, Stary Rynek 11, XVIII, XIX, NR rej.: 639 z 29.09.1983 (dec. pl. Kościuszki)
 • 71. Dom, Stary Rynek 12, XVIII/XIX, NR rej.: 581 z 19.08.1967 (dec. pl. Kościuszki)
 • 72. Dom, Stary Rynek 13, XVIII, XIX, NR rej.: 640 z 29.09.1983 (dec. pl. Kościuszki)
 • 73. Dom, Stary Rynek 14, XVI-XVIII, NR rej.: 582 z 19.08.1967 (dec. pl. Kościuszki)
 • 74. Dom, Stary Rynek 15, XVI-XX, NR rej.: 583 z 21.08.1967 (dec. pl. Kościuszki)
 • 75. Kanonia, Stary Rynek 18, XVI, XIX/XX, NR rej.: 115-VI-24 z 18.03.1961 oraz 134 z 21.08.1967 (dec. pl. Kościuszki)
 • 76. Kanonia, Stary Rynek 19, XVII, XIX/XX, NR rej.: 584 z 21.08.1967 (dec. pl. Kościuszki)
 • 77. Kanonia, Stary Rynek 19 A, XVII-XX, NR rej.: 585 z 21.08.1967 (dec. pl. Kościuszki)
 • 78. Kanonia, Stary Rynek 20, XVII-XIX, NR rej.: 586 z 21.08.1967(dec. pl. Kościuszki)
 • 79. Kanonia, Stary Rynek 20 A, XVI-XIX, NR rej.: 587 z 21.08.1967 (dec. pl. Kościuszki)
 • 80. Kustodia, Stary Rynek 24, k. XVIII, NR rej.: 589 z 21.08.1967 (dec. pl. Kościuszki)
 • 81. Sufragania, Stary Rynek 27, 1 poł. XVII, XVIII, NR rej.: 590 z 21.08.1967 (dec. pl. Kościuszki)
 • 82. Kuria wikariuszy, Stary Rynek 29, 1 poł. XVIII, NR rej.: 113-VI-22 z 18.02.1961 oraz 135 z 18.08.1967 (dec. pl. Kościuszki)
 • 83. Dom księży emerytów, 1 poł. XIX: budynek, ul. Świętojańska 1/3, NR rej.: 610 z 24.08.1967 (dec. ul. Podrzeczna 75)
 • 84. Budynek, ul. Świętojańska 5/7, NR rej.: 611 z 24.08.1967 (dec. ul. Podrzeczna 73)
 • 85. Dom, ul. Zduńska 4, 1908, NR rej.: 622 z 29.09.1983
 • 86. Dom, ul. Zduńska 12, poł. XIX, NR rej.: 623 z 29.09.1983
 • 87. Dom, ul. Zduńska 14, 1 poł. XIX, NR rej.: 624 z 29.09.1983
 • 88. Dom, ul. Zduńska 16, XVIII, NR rej.: 600 z 22.08.1967
 • 89. Dom, ul. Zduńska 18, 1 poł. XIX, NR rej.: 625 z 29.09.1983
 • 90. Dom, ul. Zduńska 22, poł. XIX, NR rej.: 601 z 22.08.1967
 • 91. Dom, ul. Zduńska 23, poł. XIX, NR rej.: 626 z 29.02.1983
 • 92. Dom, ul. Zduńska 25, 1872, NR rej.: 627 z 29.02.1983
 • 93. Dom, ul. Zduńska 26, poł. XIX, NR rej.: 628 z 29.02.1983
 • 94. Dom, ul. Zduńska 27, 1 poł. XIX, NR rej.: 602 z 22.08.1967
 • 95. Dom, ul. Zduńska 28, 1827, NR rej.: 629 z 29.09.1983
 • 96. Dom, ul. Zduńska 29, 1 poł. XIX, NR rej.: 603 z 22.08.1967
 • 97. Dom, ul. Zduńska 32, poł. XIX, NR rej.: 630 z 29.09.1983
 • 98. Dom, ul. Zduńska 34, XVII, XIX, NR rej.: 604 z 22.08.1967
 • 99. Oficyna, u. Zduńska 34A, NR rej.: 605 z 22.08.1967
 • 100. Dom, ul. Zduńska 35, NR rej.: 631 z 29.09.1983
 • 101. Dom, ul. Zduńska 36, poł. XIX, NR rej.: 632 z 29.09.1983
 • 102. Dom, ul. Zduńska 41, 1 poł. XIX, NR rej.: 143 z 22.08.1967
 • 103. Dom, ul. Zduńska 42, 1637, XVIII, NR rej.: 105-VI-14 z 2.06.1946 oraz 141 z 18.08.1967
 • 104. Dom, ul. Zduńska 56, XVII, XVIII, XIX, NR rej.: 606 z 22.08.1967

Źródła

Strona Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi

Osobiste