Rogala Polikarp

Z Nowy Łowiczanin

Polikarp Rogala -(ur. 6 stycznia 1884 r. Popielów - zm. kwiecień 1940 r. Katyń) założyciel huty szkła w Bełchowie.

Polikarp Rogala

Spis treści

Pochodzenie

Urodził się 6 stycznia 1884 roku we wsi Popielów w powiecie węgrowskim w rodzinie Michała i Anny z Brzezińskich. Ukończył szkołę powszechną w Węgrowie. W 1905 roku został powołany do odbycia czynnej służby wojskowej w armii rosyjskiej. Ukończył pułkową szkołę podoficerską a w 1911 roku szkołę podchorążych.

Walczył w I wojnie światowej w armii carskiej a za pełną poświęcenia walkę był wielokrotnie odznaczany. Po roku 1918 wstąpił do Wojska Polskiego, brał udział w wojnie polsko - bolszewickiej.

Kupiec i fabrykant

21 września 1921 roku został przeniesiony do rezerwy. Najpierw był kupcem w Skierniewicach, następnie przeniósł się do Bełchowa, gdzie z Józefem Filipowiczem założył fabrykę szkła "Józepol". Budowę huty rozpoczęli latem 1923 roku na terenie obok stacji kolejowej Nieborów (obecnie Bełchów). Od 1924 rozpoczęła się produkcja, która w całości odbywała się ręcznie. Początkowo nie było problemów ze zbytem, jednak potem zaczął słabnąć, co spowodowało zadłużenie, więc Rogala i Filipowicz zmuszeni byli sprzedać fabrykę. To jednak nie zakończyło kontaktu Polikarpa z hutą, gdyż po jej sprzedaniu rozprowadzał jeszcze jej wyroby.

II wojna światowa - obóz i śmierć

Jako oficer rezerwy Rogala musiał odbywać ćwiczenia aplikacyjne. Od momentu sprowadzenia się do Bełchowa, ćwiczenia odbywał w 10 pułku piechoty w Łowiczu. Następnie został przeniesiony do rezerwy oficerskiej kadry Okręgu V Korpusu w Krakowie. W marcu 1939 roku w stopniu porucznika rezerwy został zmobilizowany, a następnie w lipcu tego roku został przeniesiony do rezerwy Policji Państwowej. W jej szeregach zastał wybuch wojny. Wraz z odziałem skierował się na Warszawę, jednak po nalocie odłączył się od grupy. Po 17 września znalazł się na terenach okupowanych przez sowietów, został przez nich pojmany i osadzony w obozie specjalnym NKWDKozielsk. Około 16 kwietnia 1940 roku został wywieziony z obozu. Po dwudniowej podróży kolejowej wagonem więziennym dociera do stacji kolejowej Gniezdowo. Po przetransportowaniu do lasu katyńskiego został zamordowany i pogrzebany wraz całym transportem jeńców.

Wiosną 1943 roku Międzynarodowa Komisja Ekshumacyjna z Genewy wydobyła jego ciało nadając mu numer PCK/AM1757. Przy zwłokach znaleziono: legitymację oficerską, legitymację do Krzyża Walecznych i miniaturę z wizerunkiem św. Antoniego. Rodzina dowiedziała się o jego śmierci z list ekshumacyjnych publikowanych w prasie.

Na cmentarzu w Bełchowie znajduje się jego tablica nagrobna. Ponieważ została ona wybudowana w latach sześćdziesiątych, widnieje na niej zapis, iż Polikarp Rogala zginął w czasie kampanii wrześniowej.

Życie prywatne

13 sierpnia 1913 roku poślubił Monikę z Ufnalów, z którą miał synów Zdzisława i Romualda oraz córkę Danutę.

Odznaczenia

Źródła

Linki zewnętrzne

Osobiste