Rutkowski Jacek

Z Nowy Łowiczanin

Jacek Rutkowski, fot. Michał Sierszak 2005 r.

Jacek Rutkowski (ur. w 1966 r. w Łowiczu) – grafik, rysownik satyryczny, heraldyk, regionalista, kolekcjoner.

Współzałożyciel i kustosz Muzeum Guzików w Łowiczu, od 1997 r. gromadzi guziki związane z wybitnymi postaciami kultury, nauki, polityki, sportu i innych dziedzin życia. Stała ekspozycja MG została otwarta 22 marca 2014 r. w Galerii Łowickiej przy ul. Stanisławskiego 10. Z jego inicjatywy 12 grudnia obchodzony jest jako Dzień Guzika. Pomysłodawca „Łowickiego Wehikułu Czasu” (Facebook) stanowiącego międzypokoleniową platformę historyczną skupiającą kilka tysięcy osób (z Polski oraz zagranicy) zainteresowanych dziejami rodzinnego miasta i regionu.


Spis treści

Ważniejsze publikacje

2018 – „Łowicz. Portrety miasta” (współautor z Maciejem Malangiewiczem)

2016 – „Łowicz 1918-1939. Kronika fotograficzna” (współautor z Maciejem Malangiewiczem)

2015 – „Gmina Kocierzew Południowy. W księżackiej rodzinie” (współautor ze Zdzisławem Kryściakiem)

2014 – „I wojna światowa w Łowiczu 1914-1918” (współautor z Maciejem Malangiewiczem)

2013 – „Gmina Zduny. Białe Księstwo” (współautor z Bogdanem Fudałą)

2011 – „100 lat kina w Łowiczu” (współautor z Maciejem Malangiewiczem)

2010 – „100 lat OSP w Ostrowie”

2010 – „Gmina Łowicz. Kraina nad Bzurą” (współautor ze Zdzisławem Kryściakiem)

2006 – „Łowicz w XX wieku. Kronika fotograficzna”

Redaktor książki: Mirosława Marciniaka „Z dziejów wsi Retki 1351-2011”, współredaktor książki dr Mariana Małeckiego „Z Ziemi Świętej do Polski. Dzieje Zakonu Bożogrobców” oraz albumu „Katedra Łowicka” ze zdjęciami Adama Bujaka.

Jacek Rutkowski, Dzień Guzika 2008, fot. Aleksander Stańczak


Satyra

W latach 1988–2002 członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury (nr leg. 131). Autor rysunkowych komentarzy satyrycznych publikowanych nieprzerwanie od 1986 r. w prasie krajowej (Nowy Łowiczanin, CEO, Niedziela, Super Nowa, Masovia Mater, Praca i Życie za Granicą, Droga, ITS, Gazeta Łowicka, Gość Niedzielny, Tygodnik Solidarność, Kultura i Biznes, Chłopska Droga, Wiadomości Skierniewickie, Roland, Wieści z Głowna i Strykowa), ale przede wszystkim w prasie polonijnej: Polonika (Austria), Kurier (Niemcy), Związkowiec (Kanada), Goniec Polski (Wielka Brytania), Nowa Gazeta Polska (Szwecja), Polonez (Egipt) oraz Tygodnik Polski (Australia). Uczestniczył w kilkunastu wystawach zbiorowych w Polsce i zagranicą (m.in. Muzeum Karykatury, Salon SPAK); indywidualne wystawy zagraniczne: „Z własnego podwórka” Litwa 2006 r. oraz „Europa po polsku” Bułgaria 2008 r. na zaproszenie Instytutu Polskiego w Sofii.

Jacek Rutkowski i abp Fouad Twal Łaciński Patriarcha Jerozolimy, Wielki Przeor Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie oraz bp Kazimierz Ryczan ordynariusz kielecki, Miechów 2010 r.


Heraldyka i weksylologia

Autor opracowań graficznych z dziedziny polskiej heraldyki i weksylologii samorządowej. W latach 1998–2002 członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Opracował herby i flagi miast: Rawa Mazowiecka i Tuliszków oraz gmin z terenu województw: łódzkiego, mazowieckiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego m.in: Łowicz, Sochaczew, Zduny, Dmosin, Bolimów, Maków, Nieborów, Kocierzew Południowy, Turek, Baranów, Bielawy, Głowno, Wiskitki, Młodzieszyn, Chąśno, Pęcław, Przykona, Rybno. Jego prace z tej dziedziny były prezentowane 2012 r. na wystawie podczas I Europejskiej Konferencji Heraldyczno-Weksylologicznej w Cieszynie. Posiada także bogaty dorobek w dziedzinie sfragistyki i heraldyki kościelnej (herb Łowickiej Kapituły Katedralnej, herby dostojników kościelnych, liczne rekonstrukcje historycznych pieczęci parafialnych). Autorem projektów sztandarów szkolnych, policyjnych, strażackich oraz organizacji społecznych.

Jacek Rutkowski i kard. Józef Glemp Prymas Polski Senior, Wielki Przeor Zwierzchnictwa Zakonu w Polsce, Lublin 2012 r.


Grafika

Zaprojektował kilka tablic pamiątkowych, m.in. pomnik ku czci ofiar drugiej wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Zdunach koło Łowicza. Stworzył wiele odznak i medali okolicznościowych, znaków i symboli o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym m.in. Lider Biznesu w Austrii, Stowarzyszenie Mediów Polonijnych, Polskiej Akademii Medycyny Ekologicznej. Jest pomysłodawcą zdobienia autobusów MZK w Łowiczu stylizowanym pasiakiem oraz wielu lokalnych logotypów instytucji oraz znaków jubileuszowych m.in. 880-lecia Łowicza i Stulecia Odzyskania Niepodległości, Marka Regionalna Łowickie. Opracował graficznie wiele publikacji książkowych m.in. Mariana Moskwy „Łowicki folklor muzyczny. Antologia pieśni i melodii instrumentalnych”, Karoliny W. Rutkowskiej „Z dziejów łowickich Panien Bernardynek”, Edwarda Miziołka „Łowicka pocztówka 1899-1999”, „Ukłony z Skierniewic. Historia miasta w obiektywie do 1950 r.”, Zdzisława Kryściaka „Karol Rybacki 1859-1935” oraz książki swojego autorstwa; wiele plakatów, serię kalendarzy, wydawnictwa o charakterze promocyjnym oraz kilka podręczników akademickich. Realizował projekty dla Poczty Polskiej. Dokonał rekonstrukcji i w 2005 r. wydał reprint gry Karola Rybackiego „Podróż po Łowiczu” z 1923 r.

Jacek Rutkowski i kard. Edwin Frederick O'Brien Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, Miechów 2012 r.


Wystawy

2018 – „Łowicz w Niepodległej” wystawa plenerowa przygotowana na Starym Rynku w Łowiczu w związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

2012 – „100 lat kina w Łowiczu”

2007 – Współpraca przy realizacji wystawy „Łowicz 1939-1945 Pamiętamy”.

2005 – Wystawa „Pierwsza wojna światowa w Łowiczu” ( Montoir sur le Loir Francja - Łowicz)

2003 – Wystawa „Egipt - od Faraonów do Islamu” (Łowicz) przy współpracy z Biurem Kulturalnym Ambasady Arabskiej Republiki Egiptu

1999 – Współorganizacja wystawy rysunków satyrycznych Sławomira Mrożka w Nieborowie, oraz tamże wystawy poświęconej artystce malarce Teresie Szałowskiej (2005)

Współuczestniczył także w realizacji wystaw w Muzeum w Łowiczu: „Skarby kolegiaty łowickiej” (1993) oraz „Kolegiata łowicka – pamiątki historyczne” (1994), „Diabeł w polskiej sztuce ludowej” ze zbiorów Muzeum w Łęczycy, a także „Passio Domini Nostri Iesu Christi w sztuce dawnej i współczesnej” (2008), wystawy guzików autorstwa Barbary Nakoniecznej (2008) „Nasze Morze” malarstwo Tadeusza Rutkowskiego (2010), „Łowiccy Prymasi - portrety arcybiskupów gnieźnieńskich w zbiorach łowickich” (2011). Inicjator powstania i autor projektu aranżacji „Saloniku Kolekcjonera” z przełomu XIX i XX w. otwartego w 2008 r. w Muzeum w Łowiczu.

Jacek Rutkowski podczas otwarcia stałej ekspozycji MG w Galerii Łowickiej, 2014 r.

Działalność społeczna

W latach 2008-2009 zasiadał w Radzie Muzeum w Łowiczu, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. W latach 2008-2011 członek Zarządu OSP w Łowiczu, 2011-2015 skarbnik Zarządu Miejskiego ZOSP RP w Łowiczu, członek wspierający OSP Ratownictwo Wodne w Łowiczu. Współzałożyciel i członek wspierający Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu. Pomysłodawca i dyrektor Łowickiego Wyścigu Listonoszy 2009 i 2010. Współinicjator Ogólnopolskiej Akcji na Rzecz Ochrony Praw Autorskich Twórców Ludowych „Łapta złodzieja!”; m.in. był panelistą międzynarodowej konferencji Patterns of Europe. Wzory Europy. (Lublin 2014). Wielki oficjał Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie (Inwestytura w Krakowie na Wawelu w 2002 r.). W 2012 r. awansowany do rangi komandora, w 2016 r. komandora z gwiazdą. W latach 2013-2016 sekretarz Zwierzchnictwa, obecnie radca Zwierzchnictwa Zakonu w Polsce. Współpracował przy organizacji I Miechowskich Dni Jerozolimy 2010 r. (woj. małopolskie).

Jacek Rutkowski, fot. Jerzy Borecki 2017 r.


Nagrody

2019 - Honorowa Nagroda Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego

2018 - Nagroda Superekslibris

2018 - Medal Zarządu Głównego PTTK Za Pomoc i Współpracę 2018 (nr 3897)

2016 – Nagroda Złoty Ekslibris

2014 – Nagroda Złoty Ekslibris

2013 – Medal Miechowskich Dni Jerozolimy

2013 – Nagroda „Łowicka Róża” w kategorii twórczość artystyczna

2012 – Nominacja do Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (wyróżnienie)

2012 – Wyróżnienie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

2011 – Nagroda im. Władysława Grabskiego

2008 – Dyplom honorowy Zarządu Głównego PTTK w Warszawie

2006 – Nagroda Złoty Ekslibris

1988 – Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Humor w fotografii”, Muzeum Karykatury w Warszawie

1988 – Nagroda specjalna na Międzynarodowej Wystawie Rysunku Satyrycznego Satyrykon


Odznaczenia

2019 - Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa (ZP2/E2019-0096)

2017 – Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis (nr 2704)

2016 – Order OESSH kl. I (nr 97-2016-I)

2014 – Order OESSH kl. II (nr 49-2014-II)

2013 – Brązowy Krzyż Zasługi (nr 84-2013-39)

2010 – Order OESSH kl. III (nr 12-2010-III)

2009 – Honorowa odznaka Zasłużony dla Kultury Polskiej (nr 4017)


Źródła

System Bibliografii Regionalnej Województwa Łódzkiego [1]

Strona OESSH Zwierzchnictwo w Polsce [2]

www.platformakultury.pl [3]

Monitor Polski [4]

MKiDN - Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis [5]

Osobiste