Skansen w Maurzycach

Z Nowy Łowiczanin

Chata łowicka

Skansen w Maurzycach – skansen ziemi łowickiej będący częścią Muzeum w Łowiczu.

Spis treści

Informacje ogólne

Wiatrak - "koźlak".

Skansen położony jest w odległości ok. 7 km od Łowicza, przy trasie Warszawa - Poznań. Administracyjnie podlega pod Muzeum w Łowiczu. Od końca l. 70. gromadzi zabytki architektury z terenu dawnego Księstwa Łowickiego. Udostępniony do zwiedzania w połowie lat 80.

Historia

Kościół z Wysokienic.

Henryk Świątkowski już w latach sześćdziesiątych szkicował projekt dużego skansenu, położonego poza miastem, gdzieś nad rzeką, w urozmaiconej okolicy, który stałby się wielkim parkiem etnograficznym, a zarazem filią muzeum. Pomysłodawca zyskał w osobie profesora Stanisława Lorentza gorącego zwolennika swego planu. 31 maja 1969 roku w Muzeum w Łowiczu odbyło się spotkanie dyrekcji muzeum, Towarzystwa Przyjaciół Muzeum, Towarzystwa Przyjaciół Łowicza i Ziemi Łowickiej i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Dyrektor muzeum przedstawił tam pierwsze, wstępne założenia parku. 17 września tego samego roku, odbyło się drugie spotkanie w sprawie zorganizowania parku, tym razem już w szerszym gronie, z przedstawicielami władzy powiatowej. Kustosz muzeum sprecyzował swoje plany: Park winien być ośrodkiem żywym i spełniać trzy podstawowe funkcje: wystawienniczą, naukową oraz rekreacyjną dla mieszkańców Łowicza i okolicznych wsi.

Kolejne spotkanie w tej sprawie odbyło się 28 listopada tego samego roku, tym razem z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Sztuki, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przedstawicieli władz powiatowych oraz Towarzystwa Przyjaciół Muzeum i Towarzystwa Przyjaciół Łowicza. Zdecydowano już ostatecznie o konieczności budowy Parku. W tym czasie profesor Lorentz uzyskał akceptację Ministra Kultury i Sztuki dla założeń merytorycznych projektu. W 1971 roku, po blisko dwóch latach poszukiwań, ustalono lokalizację parku w Maurzycach.

Wszystkie formalności związane z odrolnieniem i wykupieniem gruntów trwały, siedem lat, czyli do roku 1978, ale już w 1976 roku na terenie Parku pojawił się pierwszy obiekt, chałupa drewniana z drugiej połowy XIX wieku. Została zakupiona oczywiście przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Łowiczu. W następnych latach Towarzystwo zakupiło kolejnych pięć obiektów, które pojawiły się na miejscu do roku 1980. 29 lipca 1980 roku decyzją nr 182 Wojewoda Skierniewicki ostatecznie ustalił lokalizację budowy Łowickiego Parku Etnograficznego w Maurzycach. Równocześnie opracowana została finalna koncepcja Parku oraz plan zagospodarowania przestrzennego, który również sfinansowało Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Łowiczu. Oba projekty zostały zaakceptowane przez dyrekcję Muzeum Narodowego w Warszawie.

Ekspozycje

Plebania z Pszczonowa w skansenie ma pełnić funkcje ekspozycyjno-wystawienniczo-oświatowe.

Obecnie w skansenie znajduje się blisko 40 obiektów, które zlokalizowane są według planu zakładającego ukazanie dwóch układów przestrzennych: tzw. starej wsi występującej do poł. XIX w., o kształcie zbliżonym do owalnicy z centralnym placem wioskowym oraz nowej wsi - ulicówki, powszechnej w II poł. XIX w. "Nową wieś" reprezentuje 5 gospodarstw i 3 wolno stojące budynki mieszkalne.

Na terenie skansenu można zwiedzać wiatrak - "koźlak" reprezentujący typ powszechny w XIX i na pocz. XX w. W 2005 r. rozpoczęły się prace nad przeniesieniem kościoła z Wysokienic, wsi położonej na południowych terenach Księstwa Łowickiego. W 2007 r. zakończono I etap translokacji tej drewnianej świątyni datowanej na 1758 r. - wykonano jej demontaż i przewieziono na teren Skansenu w Maurzycach.

W 2011 r. do skansenu trafiła plebania, która znajdowała się przy kościele św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Pszczonowie. Plebania ta powstała ok. 1900 roku i jest obiektem zabytkowym. Po dokonaniu odpowiednich zabiegów konserwatorskich i ponownym montażu zostanie udostępniona turystom w 2012 r.

Cennik

Godziny otwarcia Skansenu w Maurzycach:

  • 01.04 - 30.04 czynny codziennie w godz. 9.00- 16.00, od godz. 16.00 do 19.00 zwiedzanie obiektów tylko z zewnątrz
  • 01.05 - 30.09 - czynny codziennie w godz. 10.00 - 18.00, od godz. 18.00 do 19.00 zwiedzanie obiektów tylko z zewnątrz
  • 01.10 - 31.10 czynny codziennie w godz. 9.00 - 16.00, od godz. 16.00 do 19.00 zwiedzanie obiektów tylko z zewnątrz
  • 01.11 - 31.03 zwiedzanie obiektów tylko z zewnątrz, obowiązuje bilet spacerowy

Ceny biletów w skansenie:

  • bilet normalny - 6 zł
  • bilet ulgowy 4 zł
  • bilet spacerowy 3 zł

Linki zewnętrzne

Osobiste