Skoneczny Adam

Z Nowy Łowiczanin

Skoneczny Adam (ur. 17 listopada 1954 r. w Kolonii Bolimowskiej) lekarz ginekolog, działacz łowickiej Solidarności.

Spis treści

Pochodzenie

Jego ojciec Józef jest emerytowanym nauczycielem, pełnił wcześniej funkcję kierownika szkoły w Łasiecznikach. Matka Janina (już nie żyje) nie pracowała, zajmowała się domem i dziećmi. Adam Skoneczny ma dwoje rodzeństwa: siostrę Grażynę (Olęcka), nauczycielkę, oraz brata Tadeusza, który jest technikiem..

Wykształcenie

Po zakończeniu studiów odbył dwumiesięczną służbę wojskową w Węgorzewie.

Praca

Po skończeniu studiów rozpoczął w 1979 r. roczny staż w łowickim szpitalu. Z czasem uzyskał specjalizację ginekologiczną. Na Wydziale Ginekologicznym pracuje nieprzerwanie do chwili obecnej, najpierw jako asystent, następnie jako starszy asystent, a obecnie jako zastępca ordynatora wydziału. Jest cenionym ginekologiem, ma opinię znakomitego operatora. W latach 90. rozpoczął również pracę w ośrodku zdrowia w Chąśnie.

Adam Skoneczny podczas swojej pracy zawodowej prowadził zajęcia z położnictwa w łowickim [Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu Liceum Medycznym].

Działalność w Solidarności

Pierwszy kontakt z łowicką Solidarnością nawiązał na początku 1980r., kiedy w łowickim szpitalu podejmowano pierwsze rozmowy na ten temat.

Komitet Założycielski Solidarności w łowickim Zakładzie Opieki Zdrowotnej powstał w październiku 1980 r. Głównym działaczem w ZOZ obok niego był chirurg Zdzisław Mazurkiewicz. Dyrektorem szpitala w tym czasie był dr Franciszek Roliński. W sumie do Solidarności przystąpiło ok. ¾ załogi pracowników ZOZ, czyli ok. 700 osób.

W grudniu 1980 r., podczas wyborów na naczelnika Łowicza, Skoneczny, jako jedyny zarekomendował kandydaturę Jacka Skierskiego na to stanowisko. Również w grudniu 1980 r. znalazł się wśród delegatów, reprezentujących Łowicz podczas odsłonięcia Pomnika Poległych Stoczniowców w Gdańsku.

Stan wojenny

Stan wojenny zastał go podczas przygotowywań do chrztu swojej córki Magdy. 13 grudnia 1981 r. udał się z rana do szpitala, a następnie do Jacka Skierskiego, który był przewodniczącym komisji zakładowej w ZPP Syntex. Od niego dowiedział się, że internowano jego zastępcę, z KZ z Syntexu, Andrzeja Jankowskiego.

W czasie stanu wojennego Solidarność z ZOZ organizowała dwukrotnie zbiórkę pieniędzy dla rodzin osób internowanych. Poza tym organizowano jeszcze różne inne akcje, jak na przykład zbieranie past i szczoteczek dla internowanych, czy kupowanie "w podziemiu" kaset magnetofonowych z piosenkami ze stanu wojennego.

Pracownicy szpitala mieli bezpośrednią okazję pomagać internowanym. Gdy ci trafiali do szpitala, przebywali w nim znacznie dłużej niż wymagało tego leczenie. Jedną z takich osób, która skorzystał z dłuższego pobytu w szpitalu podczas internowania był znany dziś dziennikarz telewizyjny Andrzej Turski.

Doktor Adam Skoneczny brał potem udział w mszach za Ojczyznę odprawianych na warszawskim Żoliborzu. Po śmierci ks. Jerzego Popiełuszki kilkakrotnie wyjeżdżał ze sztandarem Solidarności na msze odprawiane w jego intencji. Brał również udział w organizowanych w Łodzi Komisjach Zdrowia. Omawiano na nich bieżące sprawy służby zdrowia, w tym organizowanie związków zawodowych w nowych placówkach ZOZ.

W III RP

W 1990 r. na łamach Nowego Łowiczanina razem z Wojciechem Błażejczykiem, ówczesnym zastępcą przewodniczącego Zarządu Oddziału NSZZ Solidarność, publikował serię artykułów pt. "Nadal Solidarni". Poruszali w nim kwestie nurtujące nie tylko lokalne struktury, ale ogólnopolski związek. Główne cele, jakie stawiał sobie związek, to pogodzenie interesu zakładów pracy i pracowników. Uważano, że "podstawową rolą związku jest obrona dobrych, uczciwych pracowników". W serii artykułów wyrażano swoje poparcie dla reform gospodarczych, a także dla prywatyzacji. Za pomocą gazety związkowcy starali się również śledzić posunięcia radnych, którzy w większości byli przedstawicielami Solidarności, w związku z czym czuli się za nich odpowiedzialni.

Podczas IV Zebrania Delegatów Ziemi Łowickiej NSZZ "Solidarność" Adam Skoneczny został wybrany Przewodniczącym Zarządu Oddziału Ziemi Łowickiej NSZZ "Solidarnosć". Funkcję tę pełnił od 10 października 1990 do 11 grudnia 1991 r. Po upływie jednej kadencji nie ubiegał się o reelekcję. Funkcję tę przejął po nim Marek Peterson. W tym samym roku obok Jacka Skierskiego i Marka Petersona został wybrany delegatem do Regionu Mazowsze.

W trakcie swojej kadencji zmagał się z problemami finansowymi związku i ze stale zmniejszającą się liczbą członków. W celach wsparcia budżetu związku otwarto na ówczesnym Rynku Kilińskiego sklep wielobranżowy, z którego dochody miały zasilać kasę oddziału. Problemem była również współpraca z miejskimi radnymi, którzy przestali realizować program związku.

W tym czasie powołano również Komitet Wyborczy, popierający Lecha Wałęsę w wyborach na prezydenta w 1990 r.

Życie prywatne

Żona Elżbieta, jest dyrektorem w I Liceum Ogólnokształcącym w Łowiczu. Mają troje dzieci: Łukasza (ur. 1979 r.), jest lekarzem, pracuje na Wydziale Wewnętrznym łowickiego szpitala, Magdalenę (1981 r.), jest bankowcem pracuje w banku w Łodzi oraz Grzegorza (ur. 1997 r.) który jest uczniem pijarskiego gimnazjum.

Zainteresowania

W okresie studiów zainteresowania Adama Skonecznego skupiały się głównie na fotografii, robił mnóstwo zdjęć i wywoływał je we własnej ciemni. Obecnie najbardziej lubi oglądać filmy z rodzaju sensacyjnych, interesuje się również motoryzacją, zakupił ostatnio "Malucha", którego poddaje remontowi.

Odznaczenia

  • Medal XXV-lecia NSZZ „Solidarność".

Źródła

  • Bezpośrednie relacje od Adama Skonecznego
  • Numery archiwalne Nowego Łowiczanina z roku 1990.
Osobiste