Społeczne Ognisko Muzyczne

Z Nowy Łowiczanin

Dzieci ze Społecznego Ogniska Muzycznego podczas występu. Luty 2011. (fot. ze zbiorów NŁ).

Społeczne Ognisko Muzyczne - placówka muzyczna powstała w Łowiczu w roku 1957.

Informacje ogólne

Społeczne Ognisko Muzyczne zaczęto organizować w Łowiczu na przełomie grudnia i stycznia 1957 r. Powstało w wyniku zapotrzebowania lokalnego środowiska miejskiego na placówkę muzyczną, mającą kształcić muzycznie młode pokolenie łowiczan. Założycielami byli: Tadeusz Klimczak, organista w łowickiej kolegiacie oraz Zygmunt Szmidkowski kierownik ówczesnego Wydziału Kultury łowickiego magistratu.

Historia SOM w Łowiczu

Od samego początku siedzibą SOM był Powiatowy Dom Kultury przy ul. Podrzecznej 20 w Łowiczu, obecna siedziba ŁOK. W klasie fortepianiu początkowo nauczali: T. Klimczak i Maria Niekraś; gitary i skrzypiec Władysław Biedrzycki. W klasie akordeonu: Piotr Cecha i Jan Pelski, natomiast w klasie kontrabasu i klarnetu Zygmunt Pilichowski. Z czasem powstały ogniska artystyczne (filie Ogniska łowickiego) w Kiernozi oraz w Głownie. Ustabilizowała się kadra nauczycielska. Potwierdziła się celowość powstania tego rodzaju placówki w Łowiczu. Uczniowie zaczęli prezentować umiejętności grania podczas okolicznościowych występów. Placówka się rozwijała, przybywało instrumentów muzycznych, tworzyły się zespoły kameralne, akordeonowe, które koncertowały w całym powiecie, a także brały udział w przeglądach międzywojewódzkich. W roku 1977 na emeryturę przeszedł Tadeusz Klimczak, dyrektor SOM. W tym samym roku został zatrudniony Eugeniusz Strycharski, obecny kierownik Ogniska. Także w 1977 powstało Skierniewickie Towarzystwo Muzyczne im. F. Chopina, które zaczęło sprawować merytoryczny nadzór nad wszystkimi ogniskami artystycznymi woj. skierniewickiego, pod które Łowicz zaczął administracyjnie podlegać. 2 listopada 1980 r. kierownictwo SOM w Łowiczu objął Eugeniusz Strycharski, który kieruje tą placówką do dziś. Przez 22 lata łowickie SOM działało przy Skierniewickim Towarzystwie Muzycznym, jednak w związku z kolejnym podziałem administracyjnym w 1999 r. zaistniała potrzeba powołania Łowickiego Towarzystwa Muzycznego im. Mikołaja Zieleńskiego, które działa od 7 czerwca 1999 r. Objęło ono merytoryczną opiekę nad Ogniskiem. We wrześniu 2002 r. nastąpił powrót SOM po 25 latach do wyremontowanego Łowickiego Ośrodka Kultury, w którym działa do dziś. Od 7 lat w Ognisku działa klasa folkloru. Obecnie prowadzona jest też kapela ludowa, która występuje solo oraz akompaniuje Koderkom. Te działania przyczyniają się do upowszechniania i kontynuowania muzycznych tradycji ludowych Łowicza. Przez 40 lat SOM było w Łowiczu jedyną placówką regularnie nauczającą dzieci i młodzież gry na instrumentach muzycznych. Społeczne Ognisko Muzyczne ukończyło 331 słuchaczy. Szczególnie uzdolnione osoby placówka przygotowała do dalszego kształcenia w szkolnictwie artystycznym. Znaczna część wychowanków czynnie działa w muzycznych zespołach amatorskich. Obecną kadrę stanowią: Eugeniusz Strycharski, Edward Moliński, Adam Wojciechowski, Anna Tartanus i Ewa Jóźwiak.

Osobiste