Stowarzyszenie Twórców Ludowych

Z Nowy Łowiczanin

Stowarzyszenie Twórców Ludowych - (STL) powstało w Lublinie w 1968 roku z inicjatywy twórców ludowych, pracowników naukowych i lubelskich władz. Jest organizacją ogólnopolską (pierwszą tego typu w Europie), zrzeszającą twórców uprawiających różnorodne dyscypliny plastyczne (rzeźba, malarstwo, haft, plastyka obrzędowa i zdobnicza, tkactwo, kowalstwo, garncarstwo, koronkarstwo, itp.), pisarstwo ludowe oraz folklor (słowny, muzyczny, taneczny). Celem stowarzyszenia jest kultywowanie tradycji regionalnych, ochrona, dokumentacja i popularyzacja polskiej sztuki ludowej i folkloru oraz inspirowanie i merytoryczna opieka nad artystami ludowymi. Obecnie STL zrzesza ponad 2.200 twórców w całym kraju (zrzeszeni w 26 oddziałach wojewódzkich regionalnych).

Odział Łowicz

Region łowicki należy do tych regionów etnograficznych kraju, w których twórczość ludowa jest znacząca i żywotna. Działa tu 41 zrzeszonych twórców, reprezentujących różnorodne dziedziny sztuki ludowej i folkloru. W gronie członków SPL o/Łowicz SA przedstawiciele hafciarstwa, plastyki obrzędowej i zdobniczej, rzeźby, garncarstwa, poezji ludowej, folkloru i tkactwa. Prezesem Koła Łowickiego STL jest pani Anna Staniszewska.

Linki zewnętrzne

Stowarzyszenie Twórców Ludowych Stowarzyszenie Twórców Ludowych - Łowicki Ośrodek Kultury

Osobiste