Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu

Z Nowy Łowiczanin

Spis treści

Historia

Na początku lat dwudziestych XX wieku władze miejskie zbudowały na Bratkowicach cztery domki mieszkalne, a trzy z nich oddano na potrzeby szkolnictwa. Po odzyskaniu niepodległości wzniesiono na potrzeby szkoły barak przy obecnej ul. Wojska Polskiego. Sytuacja lokalowa poprawiła się po oddaniu do użytku gmachu, obecnie tzw. starej szkoły.

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 został wzniesiony w latach 1930 - 1934 według projektu Stanisława Porczyńskiego. Przed II wojną światową nasza szkoła nosiła imię Prezydenta Ignacego Mościckiego, miała też swój sztandar.

Szkoła ,dzięki uprzejmości jej absolwentów, gromadzi dokumenty archiwalne. Najwcześniejszym jest świadectwo szkolne nr 335 ucznia klasy szóstej 7-klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2, wydane w 1927 roku.

W okresie II wojny światowej w obiektach szkoły stacjonowały oddziały niemieckiej Schutzpolizei. Wycofujący się Niemcy podpalili budynek. W 1947r. zakończono odbudowę szkoły ze zniszczeń wojennych. W latach 1951 -53 w obiekcie szkoły równolegle funkcjonowała państwowa Dwuletnia Szkoła Felczerska podległa pod Departament Wojskowy Ministerstwa Zdrowia, jej kierownikiem administracyjnym był Stanisław Pająk. W roku 1955 nadano szkole imię Adama Mickiewicza, a w 1956 nowy sztandar szkoły.

W latach sześćdziesiątych warunki lokalowe szkoły były trudne, w szkole nie było sanitariatów, szatnia znajdowała się w małym pomieszczeniu. W budynku , gdzie obecnie jest tylko świetlica i stołówka, znajdowały się jeszcze pracownia techniczna i klasa. W latach 1963 – 1971 kierownikiem szkoły był Hilary Kalman. Budynek został zmodernizowany w części południowej (nowe sanitariaty) i zachodniej (dobudowano sale lekcyjne). Wraz z nowo powstającym osiedlem Bratkowice w Łowiczu zwiększyła się liczba uczniów, co pogorszyło warunki lokalowe. Dzięki dyrektorowi Jagodzińskiemu otworzono tzw. nową szkołę.

W 1999 roku, dzięki staraniom władz miasta, ukończono budowę hali sportowej. Była to kosztowna inwestycja na potrzeby szkoły i środowiska. W wyniku reformy strukturalnej systemu oświaty w 1999 roku część obiektów szkoły – starą część, oddano do użytku powstałemu Gimnazjum nr 2. Należało przystosować budynki do zmienionej organizacji. W starej szkole odnowiono pomieszczenia , w nowej części salę rekreacyjną adoptowano na klasę i pomieszczenia administracyjne, których w tej części nie było. Dobudowano również klatkę schodową od ulicy Szkolnej. Obecnie dyrektorem szkoły jest mgr Teresa Domińczak.

Struktura szkoły

  • Liczba uczniów w roku szkolnym 2009/2010: 364 i 36 w oddziałach przedszkolnych,
  • Ilość oddziałów: 15 i 2 odziały przedszkolne,
  • W szkole uczy: 32 nauczycieli (18 dyplomowanych, 10 mianowanych, 4 kontraktowych),
  • W szkole pracuje 11 pracowników administracyjnych.

Dyrektor

mgr Teresa Domińczak

Wykształcenie: matematyka na Uniwersytecie Łódzkim, Podyplomowe studia z organizacji i zarządzania oświatą. Podyplomowe studia z zastosowania informatyki. Wiele kursów doskonalących.

Baza dydaktyczna

12 sal lekcyjnych, pracownia informatyczna, biblioteka, stołówka, sale oddziałów przedszkolnych, gabinet psychologa, gabinet pielęgniarki, gabinet do zajęć wyrównawczych, świetlica, boisko, niepełnowymiarowa sala gimnastyczna, lekcje wf na hali OSiR i w pływalni miejskiej.

Adres szkoły

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu

Adama Mickiewicza 1

99-400 Łowicz

telefon: 46 837-57-04

fax: 46 837-57-04

e-mail: sp2_lowicz@poczta.onet.pl

Osobiste