Szkoła Podstawowa w Zielkowicach

Z Nowy Łowiczanin

Spis treści

Historia

Pierwsza notatka o szkole w Zielkowicach pochodzi z 1917 roku, chociaż szkoła nie posiadała wówczas własnego budynku. Nauka odbywała się w pomieszczeniach wynajmowanych od mieszkańców Zielkowic. W połowie lat 50 z inicjatywy mieszkańców zrodził się pomysł budowy szkoły, powołano Społeczny Komitet Budowy, który sprawnie kierował prowadzonymi pracami. W 1961 roku inauguracja roku szkolnego odbyła się już w nowym, świeżo pobudowanym budynku. Kierownikiem placówki była wówczas pani Helena Malarska, wspaniały nauczyciel, oddany pracy i dzieciom. Kolejni dyrektorzy szkoły to: Adolf Czerwiński, Artur Zimny, Barbara Gogolewska, Jolanta Wróbel, Władysław Kujawiak. Od 1991 roku funkcję dyrektora szkoły sprawuje mgr Bożena Słomska. W międzyczasie szkoła była kilkakrotnie rozbudowywana i modernizowana. 27 maja 2006 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Marii Konopnickiej oraz poświęcenia sztandaru ufundowanego przez Wójta Gminy Łowicz Andrzeja Barylskiego.

Struktura szkoły

  • Liczba uczniów w roku szkolnym 2009/2010 – 113
  • Ilość klas – 7
  • W szkole uczy: 13 nauczycieli ( 9 pełnoetatowych, 4 niepełnoetatowych, z czego 4 dyplomowanych, 8 mianowanych, 1 kontraktowy).

Dyrektor szkoły

Mgr Bożena Słomska

Wykształcenie: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Studia Podyplomowe W Zakresie Polityki i Zarządzania Oświatą - Uniwersytet Warszawski, kursy doskonalące.

Baza dydaktyczna

Sala gimnastyczna, świetlica, biblioteka, centrum multimedialne, pracownia komputerowa.

Adres szkoły

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zielkowicach

Zielkowice 145

99–400 Łowicz

Tel/fax: 46 8374315

E-mail: spzielkowice@op.pl

Godziny pracy sekretariatu: 8.00 - 15.00

Osobiste