Towarzystwo Dom Ludowy w Łowiczu

Z Nowy Łowiczanin

(Przekierowano z Towarzystwo Dom Ludowy)

Towarzystwo Dom Ludowy – organizacja pozarządowa powstała w 1934 r. w Łowiczu.

Informacje ogólne

Towarzystwo powstało w 1934 r., aby scalić organizacje wiejskie, popularyzować wiedzę rolniczą na wsiach, a także aby objąć patronat nad inicjatywą wybudowania Domu Ludowego w Łowiczu. Zostało oficjalnie zarejestrowane w Warszawie. Pierwszy zarząd Towarzystwa przedstawiał się następująco:

Członkami zarządu byli wójtowie gmin.

Struktura wewnętrzna TDL

Towarzystwo reaktywowano w 1994 r. obecny Zarząd przedstawia się następująco:

Towarzystwo skupia 50 członków. Powstał Oddział Kulturalno-Oświatowy, który prowadzi odczyty, prelekcje, wykłady, a także Sekcja Historyczna, która opracowuje biografie ludzi zasłużonych dla powiatu łowickiego w okresie międzywojnia.

Do członków m. in. należą: Ludomir Goździkiewicz, Tadeusz Wójcik, Edward Gnat, Jan Gzula, Czesław Sut, Beata Rokicka.

Zobacz także:

Osobiste