Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy Wektor

Z Nowy Łowiczanin

Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy "Wektor" rozpoczęło swoją działalność w 2004 roku.

Spis treści

Cele Towarzystwa

 • Upowszechnianie osiągnięć naukowych w zakresie dydaktyki i przedmiotów ogólnokształcących;
 • Wspieranie twórców i propagatorów wiedzy i nauki;
 • Dbałość o wszechstronny rozwój intelektualny dzieci i młodzieży w tym również dzieci z rodzin ubogich;
 • Podwyższanie poziomu wykształcenia młodzieży.

Działalność

 • organizowanie konkursów popularno-naukowych i naukowych;
 • organizowanie wykładów, prelekcji, dyskusji, sympozjów, seminariów i innych przedsięwzięć popularyzujących naukę i kulturę;
 • organizowanie kursów podnoszących poziom wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów ogólnokształcących;
 • prowadzenie i wspieranie niezarobkowej działalności wydawniczej upowszechniającej naukę, technikę, sztukę i kulturę;
 • organizowanie zawierających program naukowy obozów oraz wycieczek krajowych i zagranicznych dla młodzieży;
 • wyróżnianie nagrodami zwycięzców konkursów;
 • organizowanie kontaktów młodzieży polonijnej z Macierzą;
 • roztaczanie opieki nad zdolną młodzieżą;
 • współpracę z instytucjami i organizacjami realizującymi cele zbliżone do celów Towarzystwa
 • zakładanie i prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych i wyższych w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym.

Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy "Wektor" zajmuje się organizacją Międzynarodowego Konkursu Matematycznego "Kangur" na terenach powiatów: kutnowskiego, łowickiego, brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, skierniewickiego, sochaczewskiego i rawskiego. Konkurs ten od lat odbywa się pod patronatem Rady Europy, a w 1994 r. został wpisany do kalendarza imprez UNESCO. W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie deklarujący swój udział od klasy trzeciej szkoły podstawowej poprzez gimnazjum do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Konkurs jest sprawdzoną formą szerokiej popularyzacji matematyki wśród młodzieży szkolnej. Towarzystwo jest również organizatorem konkursu języka angielskiego "Fox".

Dane kontaktowe

ul. Stanisławskiego 23

99-400 Łowicz

tel: 601-703-114

e-mail: biuro@wektor.edu.pl

NIP: 834-17-58-400

Źródła

Osobiste