Twarowski Józef Michał

Z Nowy Łowiczanin

Józef Michał Twarowski

Józef Michał Twarowski h. Pilawa - (ur. 23 lutego 1871 r. - zm. 12 czerwca 1948 r.) lekarz, pierwszy rządowy komisarz na powiat łowicki. Syn Zdzisława i Stefanii.

Spis treści

Życiorys

Wykształcenie

Maturę zdał w 1888 roku w V Gimnazjum Rosyjskim w Warszawie. Starał się nieskutecznie o przyjęcie do Instytutu Komunikacji w Petersburgu. Wstąpił na medycynę w Warszawie. Studia kontynuował w Pradze i w Wiedniu, gdzie dodatkowo uczęszczał na Wydział Rolnictwa. Dyplom lekarza nostryfikował w Warszawie w 1898 roku.

Praca

Jako lekarz pracował w szpitalach warszawskich i na Podolu. Po zachorowaniu na zapalenie otrzewnej udał się na kurację do swojego ojca na wieś. Od 1904 r. prowadził samodzielnie 420 hektarowe gospodarstwo w dolinie rzeki Rawki. Mimo, że wtedy formalnie nie wykonywał zawodu lekarza, to jednak udzielał rolnikom porad medycznych. Za tę pracę społeczną w Krasowie, która wykonywał w latach 1904-1914 został wtrącony do Cytadeli.

W czasie wojny jego gospodarstwo uległo zniszczeniu, jednak w latach 1925-1927 zakupił po rozparcelowanym majątku ziemskim Sobańskich w Bolimowie 135 hektarów ziemi. W 1925 roku jego żona zaczęła ciężko chorować, była leczona w różnych klinikach warszawskich i krakowskich. Twarowski chciał sprzedać majątek by móc finansować leczenie żony. Do sprzedaży jednak nie doszło, gdyż Maria Twarowska wróciła do zdrowia w 1929 r.

W latach dwudziestych Twarowski pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Ziemi Łowickiej i był delegatem w wyborach do senatu.

Twarowski był jednym z pomysłodawców budowy pomnika w Mogiłach, którym uczczono pamięć powstańców poległych w bitwie nad Rawką w okolicach Bolimowa. Okoliczność ta sprawiła, że dał się poznać jako działacz i stał się bardziej znany. Zaczął sympatyzować ze stronnikami ludowymi skupionymi wokół pisma "Zaranie", jednak sam do żadnej partii nie należał. Stronnictwo to podało jego kandydaturę do ówczesnego rządu i dzięki temu dnia 21 listopada 1918 roku został pierwszym komisarzem na teren powiatu łowickiego. W kwietniu 1919 roku na własną prośbę zrezygnował ze stanowiska.

Życie prywatne

22 września 1914 roku Józef wstąpił w związek małżeński z Marią Ludmiłą Łozińską. Wychowali troje dzieci: Juliusza (1915 - 1977), Wandę (ur. 1917 r.) i Zygmunta ( ur. 1920 r.). Po zakończeniu II wojny światowej Józef wraz z małżonką otrzymali od władz radzieckich nakaz natychmiastowego opuszczenia domu. Na stałe osiedli w Trzebiatowie u swojej córki Wandy. Pomimo dobrej opieki, 12 czerwca 1948 roku zmarł Józef Twarowski. Został pochowany w Poznaniu na Górczynie. Po jego śmierci, Maria zamieszkała wraz z synem w Gdańsku. Zmarła 22 września 1984 r. i spoczęła obok męża.

Źródła

  • Wiśniewski Krzysztof Marek, Dr Józef Michał Twarowski Lekarz Ziemianin. Pierwszy Starosta Łowicki., Łowicz 2008.
Osobiste