Urząd Miejski

Z Nowy Łowiczanin

Ratusz - siedziba Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Spis treści

Osoby

Godziny pracy

Godziny pracy urzędu

 • poniedziałek - piątek

8:00 – 16:00

 • środa

8:00 - 17:00

Godziny pracy kasy

 • poniedziałek-piątek

8:00 – 15:00

 • środa

8:00 - 15:15

Struktura

 • Wydział Organizacyjny
 • Wydział Finansowy
 • Wydział Spraw Komunalnych i Reagowania Kryzysowego
 • Wydział Spraw Lokalowych i Działalności Gospodarczej
 • Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa
 • Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
 • Wydział Spraw Obywatelskich
 • Wydział Spraw Społecznych
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Biuro Rady Miejskiej
 • Zespół Radców Prawnych
 • Wydział Inwestycji i Remontów
 • Samodzielne stanowisko do Spraw Informatyki
 • Samodzielne stanowisko do Spraw Kontroli
 • Samodzielne stanowisko - Audytor Wewnętrzny
 • Wydział do Spraw Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

Informacje i dane adresowe

Urząd Miejski w Łowiczu

Stary Rynek 1

99-400 Łowicz

Nr telefonu: 46 830 91 51, 46 830 91 52

Nr faksu: 46 830 91 60

Elektroniczna skrzynka podawcza: http://lowicz.eu/bip/index.php?id=1157

E-mail: umlowicz@um.lowicz.pl

Strona internetowa: http://www.lowicz.eu

NIP: 834-00-06-833

REGON: 000525636

Osobiste